Nyheter MDTV Forum Om Doner

«Debatten» på NRK – hvordan er det mulig?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/debatten-pa-nrk-hvordan-er-det-mulig/

Av Odd Handegård. Etter en liten tenkepause, kom jeg til at jeg likevel skulle kommentere det selsomme «vindkraftprogrammet» i NRK i 18. oktober 2019 der sju rutinerte rikspolitikere – alle sympatisører med vindkraftvandalene – ble satt til å diskutere vindkraft med én lokal vindkraftmotstander fra ei øy like nord for Ålesund. Jeg tar innleggene i…

6 Likes

Alt er mulig når målet er klart definert på forhånd og jobben bare består i å vakle seg ditt som best man kan i globaliseringens tjeneste. AS Norge styres av en gjeng nwo-tøyter.

3 Likes

Helt utrolig at Natur"vern"forbundet også går inn for å rasere norsk natur, og bytte ut stabil, billig og rein vannkraft (til norske forbrukere) til fordel for ustabil og dyr kraft, laget av “fugle og insektdrepere”
Det er en forbrytelse mot oss her i kalde nord å ikke sørge for at alle har stabil tilgang til billig og stabil strøm.
I fjor vinter, som ikke var spesiell kald holdt stømforsyningen i Tyskland på tryne flere ganger. Skjer det, så får vi også store problemer.

PS Det ser ut til at Frankrike igjen har begynt å få øynene opp for atomkraft:

4 Likes

Nuclear power? Hælle måne, jeg hadde jo håpet at vi skulle klart å komme oss ut av tåka retning Nicola Tesla…Men menneskeheten er nok lost case. Siste mann får slukke :wink:

zombies

3 Likes

Det kunne ha vært oppklarende om norske myndigheter kunne si noe om hvor mye mer strøm Norge trenger fremover. Feks 20 TWh til det grønne skifte (i Norge), 10 TWh til elektrifisering av norsk sokkel, 30 TWh til det digitale skifte/datasentre, 10 TWh til karbonfangst og lagring, 30 TWh til ny kraftkrevende industri i Norge (tallene her er mer villendende enn veiledende). Så kunne man deretter ha diskutert hvor all denne nye strømmen skulle komme fra (fra oppgradering av eksisterende vannkraftverk, nye vannkraftverk, varmepumper, flisfyring, fjernvarme, etterisolering, enøk, solceller, tidevannkraftverk, …).

Det kunne også ha vært nyttig å nevne hvilke planer Tyskland og andre land i Europa har fremover nå ettersom det grønne skifte (EnergieWende) i Tyskland har havarert. EUs energiplaner kan få betydning for Norge.

1 Like

Å si at Norges bidrag til vindkraft er så liten i forhold til hva som trengs i Europa, er like dumt å si som at jeg ikke trenger å betale skatt fordi jeg bare er én person. Om alle gjør noe, kommer vi oss et sted. I beste fall går vi foran med et godt eksempel. Jeg er for marin vindkraft. Klart man skal værne om naturen vår.

1 Like

Å tenke at Norge skal redde Europa og verden ved å rasere vår verdifulle natur med vindmøller er jo bare utopi. Vi skal altså rasere naturen vår fordi argumentet, “alle må bidra”, skal være hoved motivet. Når Norge når 0 utslippsmålet kan det ikke engang måles i global sammenheng. Vi har altså så godt som 0 innflytelse på globalt klima. Som artikkel forfatter peker på så er bidraget i TWh så godt som ingenting i Europeisk sammenheng, det er derfor en politisk klimaparodi. Vi skal eksportere billig ren elektrisitet og importere dyr brun elektrisitet! Dette har ikke mye med logikk å gjøre, tvert i mot er det reinspikka idioti.
Når vi i tillegg skal rasere verdifull natur og får høyere strømpriser blir hele vindpark utbyggingen i Norge i realiteten et minus i klimaregnskapet.

3 Likes

Dersom politikerne ønsker å gjøre noe for å redusere CO2, kan de pålegge Avinor å redusere antall flyginger og antall passasjerer fra de store flyplassene med 5 % i 2020. Men det vil de ikke. For det gir ikke penger til storkapitalen som forteller dem hva de skal vedta.

3 Likes

NRK er en stats-tv kanal og statseid, og en skulle tro de derfor var en nøytral nyhetsformidler, men det er de langt ifra. Hadde panelet med debattanter blitt satt sammen slik at begge sider av saken ble likt belyst, ville det være likt antall vindkrafttilhengere og motstandere, men 7 mot 1 synes altså NRK Debatten er balansert.

At den globale storkapitalen har hatt sine agenter på NRK i lang tid er helt klart, når det gjelder for eksempel utenrikspolitikk er det det amerikanske utenriksdepartementets versjon vi får. Hadde NRK representert folkets interesser, kunne de feks av innenriksnyheter ha nevnt at regjeringspartier vil privatisere drikkevannet, at hjemfallsretten er under angrep, at regjeringspartier som vil inn i EU også er for TISA, TTIP, TTP, BIT og ISDS, så storkapitalen som har pønsket ut avtalene har sine folk på begge sider av “forhandlingsbordet”, at syv nye jernbanestrekninger skal privatiseres, og presentert et utvalg direktiver og retts-akter fra EU som Norge underlegger seg hver uke uten at folk har en anelse.

Hva med tv-debatter om dette, og nå med likt antall debattanter på begge sider, hvor kritikerne som blir invitert er like slagferdige foran tv kameraene som riks-politikere som rundsnakker folk? Regn ikke med det fra NRK, de er en del av vestlig MSM med agenter for den globale storkapitalen i redaksjonene.

3 Likes