Nyheter MDTV Forum Om Doner

De “tok 42-timersuka” – ble knust av den kalde krigens overmakt


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/de-tok-42-timersuka-ble-knust-av-den-kalde-krigens-overmakt/

Av Halvor Fjermeros. Denne måneden er det 70 år siden den seks uker lange Herøya-streikens slutt. Den 6. november 1948 gikk arbeiderne ved Eidanger Salpeterfabrikk tilbake til arbeid etter å ha blitt møtt med eksklusjoner fra LO og oppsigelse fra Norsk Hydro for å sette i verk en ny skiftplan. ”Cella på Herøya” skulle tilintetgjøres, regissert av…