Nyheter MDTV Forum Om Doner

De liberale morderne


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/de-liberale-morderne/

Av Terje Alnes. Med USA i spissen har de såkalt «liberale demokratiene» drept og skadet millioner av mennesker, angivelig for å fremme demokrati og menneskerettigheter og bekjempe terrorisme. «Enkelte vestlige makters utenrikspolitikk synes å bygge på en vrangforestilling om Vestens moralske prektighet» … «Vesten stiller større, rettslige moralske krav til andre enn til seg selv.»…