Nyheter MDTV Forum Om Doner

De glemte heltene

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/de-glemte-heltene/

Av Geir Sundet. I dag er et 130 år siden Adolf Hitler blei født. Denne historia markerer hvordan dagen blei markert i 1943 i det okkuperte Norge. Historia er hentet fra en lengre tekst som har ligget i skrivebordskuffa siden 1999.  I dette utdraget har de to kameratene Odin Kristoffersen og Svein Skaret lastet hvert…

1 Like