Nyheter MDTV Forum Om Doner

De «frivillige organisasjonene» som redskaper for UD

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/de-frivillige-organisasjonene-som-redskaper-for-ud/

Professor Terje Tvedt har gjort en grundig studie av den ideologiske endringa i Norge og norsk offentlighet i forholdet til omverdenen. Her har vi tidligere vist hvordan de «frivillige organisasjonene» er blitt kooptert av staten og omdannet til redskaper for norsk politikk, og særlig norsk utenrikspolitikk. I 2003 skrev Terje Tvedt: Det svært tette samarbeidet…

2 Likes

Ja, pussig er det å tenke på at i morgen, på kvinnedagen, er det ettårsdagen for dagen da jeg ble tvunget til å fraskrive meg mitt livsverk foran min vantro kone. Denne bedriften var min “stat”, noe den skulle fortsette å være, slik at jeg kunne fortsatt å operere uavhengig av staten. Denne ugjerningen var ikke bare en familie- eller slektstragedie, da den markerte lavmålet til fossemøllingsslekta, som har drevet industrivirksomhet etter Lenaelva med sideelver på Toten i århundrer, men det var først og fremst en intergalaktisk sivilisasjonstragedie:

Jeg ser av andre innlegg her hos debatt1 at vi bongardister omtales som alarmister. Det er vi ikke. Vi er evangelister. Vi sprer det glade budskap om frelse i en fortapt verden. På samme vis som kristendommen gav håp til romerrikets slaver, gir bongardismen håp til kapitalismens slaver. Lenkene kan brytes og vi kan bli frie menn og kvinner, langt friere enn noen fri greker noensinne var!

InnGruppe-Demokratiet (IGD) er det ultimate demokrati og sivilisasjonens fullendelse. Lik Atlas bærer Bongard jorden over sine skuldre. Men vi vil ikke lytte til hans frigjørende budskap, det at vi endelig har forstått oss selv og hva som skal til for at vi skal kunne leve med oss selv. Kanskje er Bongard den første intelligente skapning i universets over 13 milliarder års historie som har knekt koden? Men vi ville ikke ta imot hans gave til oss, slik at vi kunne dele den med framtidige generasjoner og sivilisasjoner, på jorden, i galaksen og universet. I sannhet et ufattelig svik!

- Ahamb og vår sivilisasjon

Alle disse organisasjonene, alle disse milliardene, helt fånyttes. Min støtte fra min bedrift var av langt større betydning for verden og kommende sivilisasjoner. Hawkings forutsetninger for å kolonisere universet har feil utgangspunt, da dette oppdraget må ha som fundament å spre Bongards glade budskap til nåværende og kommende sivilisasjoner, et misjonsprosjekt, lik apostlenes gjerninger i Romerriket.

Trist er det og trist blir det, men på den annen side er jeg nå fri. Så får jeg se om jeg klarer å bygge en ny plattform? Kanskje en kafé på Gjøvik med gallerisalg av bilder fra mjøslandskapet? Hvor temaet er hva som kanskje var norgeshistoriens fremste delingskultur, arven etter Totenåsens apostel. Denne kulturarven, av våre største, finner ikke departementene et rødt øre til. Men så opererte den da også helt og fullt på siden av staten!

- A House of the Commons

1 Like

POLITISK BRUK AV SKATTEPENGER VIA UD

Det er en ufattelig mengde penger som politisk bevilges for å gi ulike organisasjoner føringer og avhengighet til staten. Det er et privatisert byråkrati med sugerør til skattekisten.

Det er norsk utenrikspolitikk som utøves via disse organisasjoner, med UD som bevilgende myndighet.

Hvordan kan man holde styring på at penger bevilget blir brukt som forutsatt og på en måte som tjener Norge og nordmenn? Hvordan kan man holde politiske myndigheter ansvarlig for penger som i dette nettverket havner i feil lommer? Det er åpenbart at et slikt omfattende privatisert byråkrati, som for det meste opererer under offentlighetens radar, legger til rette for korrupsjon.

Her under er et eksempel på alternativt tankegods for å hjelpe der behovet er størst. Tenk hva man kunne få ut av de samme midler UD bruker, om man brukte de muligheter som finnes til å støtte dem som vet hvor skoen trykker.

Å GI NOEN MULIGHET TIL Å VÆRE GOD KAN GI POSITIVE RESULTAT

Noen behøver bare muligheten, og litt veiledning, for å bli gode til å skape positive resultater for sine omgivelser.

Dette er en historie og tankegods som norsk forvaltning av bistandsmidler burde se nærmere på. I stedet for å pøse milliarder ut til politisk bistand via NGO´er, og et nettverk av kapitalismens snyltere og parasitter, burde bistanden være forvaltet av en norsk fagetat som utnyttet potensialet i alle utviklingsland til å finne og veilede dem i utviklingslandene som kan bidra direkte der hvor det trengs mest.

1 Like

Bra artikkel. Mange frivillige som gjør en kjempe innsats men jeg gjorde en bacheloroppgave i emnet 2014. Etter diverse intervjuer og undersøkelser så var min konklusjon at nisjen er stein korrupt rundt om. Interessant er at så fort pengene er utenfor Norge så bygger hele systemet på tillit. Dvs tron på at folk i ulike samfunns hierarkier er 100% erlige. Interessant er også at mer kontroll bygget på maktfordelingsprinsippet skulle generere i mer penger da dette skulle gi mer tillit til systemet. Og så videre… Dvs ‘Nothing like being in a dream, then waking up to a nightmare’ …

2 Likes