Nyheter MDTV Forum Om Doner

– De folkene som tapte valget for Labour hater arbeiderklassen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/de-folkene-som-tapte-valget-for-labour-hater-arbeiderklassen/

Det er ingen tvil om at det britiske Labour-partiet tapte parlamentsvalget fordi arbeiderklassestemmer i hopetall gikk til arbeidernes tradisjonelle fiende, Tory-partiet. Arbeiderkretser som Labour hadde holdt siden 1920-tallet gikk til overklassesnobben Boris Johnson og hans parti. Årsaken var åpenbar: arbeiderne hadde stemt brexit, og siden Jeremy Corbyn hadde sagt at han ville ha en ny…

5 Likes
1 Like

En fantastisk enkel forklaring. Legg til Jeremy Corbyn har et språk? som fremmedgjør dem på gulvet. At en politiker er full av feil tolereres sålenge han er en av dem

Ja, her var det flere velkjente ord som den såkalte venstresiden bruker når de snakker om (eller til) norske arbeidere!

3 Likes

“Og hun føyde til at de er « rasister , sexister, homofobiske, fremmedfiendtllige , islamofobe

Megyn Kelly fremstilte Trump som “sexist” på første TV debatt. Senere fikk hun jobb i NBC, hvor voldtekt av hallodamene var rutine.

Denne linken er et førstehånds vitne om hvordan amerikanske studenter oppfører seg

Video 16:00-18:10
Her lærer vi at amerikanske studenter er brownshirts

Jeg kan jo bare snakke for meg selv, og jeg koker av sinne over Barth Eides rasistiske mobbe-utspill. Men det ser jo også ut som om arbeiderpartiet krasjer her til lands også.

3 Likes

Vi trenger ikke å se så langt. Arbeidsmiljøloven er ikke en gang veiledene for herr Lundeby.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy er bekymret for synkende vilje til å jobbe overtid blant lokførere.

1 Like

Den same maktbasen som ga Corbyn politisk liv drap det ved å kreve ny folkerøysting, og det fekk dei i parlamentsvalet.
Norge måtte også gjennom to folkerøystingar mot EU, men folket vart svindla og bedratt med EØS, truleg eit ekte konstitusjonelt statskupp. Grunnlova krev tre fjerdedels fleirtal for slik suverenitetsavståing.

2 Likes

“En farlig tid”

Denne idiotiske NRK kronikken -> globalist Espen Barth Eide

3 Likes

Mens arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag ble markert på 1 mai, møtte XXL-ansatte opp for en dags ulønnet arbeid, XXL kaller dette dugnad.

Samme praksis med dugnad har også Elkjøp, der må du arbeide gratis på helligdager.

2 Likes

“De folkene som tapte valget for Labour hater arbeiderklassen”
Slik jeg ser det skjer noe av det samme i Norge med Arbeiderpartiet der velgere nå går til Rødt og SV fordi de ser at EØS innebærer at laveste standard skal gjelde på lønninger, arbeidsvilkår, pensjoner og sosiale ytelser. Den store forskjellen er at Høyre (i motsetning til Tory) lovpriser EØS og EU og gjerne vil gå inn med hud og hår der høyresiden i Storbritannia vil ut, hva nå dette kan komme av.

Så lenge EU ikke vil være en føderasjon av demokratiske, selvstendige stater, men et verktøy for storkapitalen til mer profitt på folkenes bekostning, sier jeg nei takk.

4 Likes

Hvis velgerne prioriterer lønninger er det MDG som blir tapere. En “rask fjerning” av fossil energi vil føre til at strøm går til himmels, transport lammes, og REMA vil bli uten mat i hyllene.
I Australia skjøt strømprisene opp etter at landets største kullkraftverk ble lukket.
Den Norske Bank (AP) og Oljefondet er fiender av det norske folk - AP må betale prisen.
El-biler løser ingenting. Det er en politiker-subsidiert boble?
Strømprisene kan nok endre det politiske landskapet. Alle skjønner jeg på strøm. Å skjønne seg på EU blir verre.

3 Likes

Totalforvirring på “venstresida” i Norge. I dag har redaktør Braanen en jamreartikkel i Klassekampen om at EØS-avtalen også undergår forvandlinger som endrer dens opprinnelige karakter.
“Brussel legger i stadig større grad opp til at føderale myndighetsorganer i EU styrer direkte,uavhengig av nasjonale myndigheter og folkevalgte forsamlinger.” (20 des 2019)
En vet nesten ikke om en skal le eller gråte da denne innsikten ble fremmet av mange i Norge for både 10 og 15 år siden,men ikke på lederplass i Klassekampen. Der var man svært opptatt av å lansere EU/Natos Støre som en av høvdingene på “venstresida”.
Det var kanskje et arbeidsuhell,men da Klassekampen skulle analysere valgutfallet i England,kom det fram at Mari Skurdal og Ronny Kjelsberg hadde et kjærlig øye til den ungdommelige Ja til EU-fraksjonen i Labour som het “Momentum”. “Unge radikalere” det. (14 des 2019)
Både klassekampene i Frankrike og Labour-nederlaget i England har brakt den norske venstresida i fullstendig ubalanse. En vet rett og slett ikke lenger hva man skal mene og samtidig opprettholde prosjektet om “demokratiske sosialister”.
Fra Frankrike ser vi tydelige tegn på at makten satser på en militarisert kontrarevolusjon mot folkerevolten. Da ser vi det at “venstresidas” Ubøyelige Frankrike (Melenchon) inntar en posisjon som forsvarer av den eksisterende stat og sosiale Orden.
I Sverige er det nå brudd og splittelser innen både Vänsterpartiet og Kommunistiska Partiet. Det vil det også bli her til lands.
Ja til EU-venstreside vil før eller senere skille lag med Nei til EU-venstreside. Det er helt uunngåelig. 2020 vil bli et turbulent år også på “venstresida”.

3 Likes

Bra observert! Her var det mange gjenkjennelige symptomer fra de som utgir seg for å være progressive.

Middelklassen rynker på nesa og viser klasseforakt

Er det noe den velsituerte urbane middelklassen hater så er det det de oppfatter som vulgære arbeidsfolk, folk som ikke kan de kulturelle kodene som gjelder i salongene, folk som kjører dieselbil og bor i utkanten

I fjor var jeg på et utested i byen, drakk og diskuterte med Rødt-medlemmer. De spurte hvor jeg kom fra og når jeg fortalte at jeg bodde på landet ga de seg til å hånle. Jeg velger å tro det ikke var vondt ment men deres reaksjon fortalte mye. Ikke akkurat hat, det ville være å ta i, men genuin nedlatendhet, uansett sådde denne episoden mine tvil om partiet. Beskrivelsen sitert ovenfor samsvarer nok mest med MDG, Høyre og AP etter min mening

Identitetspolitikken har tatt helt av mer enn noensinne. En forbannelse

1 Like

Lest mellom linjene virker det som om han sammenlikner protestbevegelsen i Frankrike med nazister(?). Jeg reagerer på samme måte men nå er jo Barth Eide en israel-apologet, krigshisser og en stor pådriver for sanksjoner mot Syria. Når han attpåtil omtales som en “klimapolitisk talsperson” ennå han ikke er en vitenskapsmann er det ikke verdt å ta hans ord altfor seriøs

Det er kjempeinteressant men ikke forbausende at Ap og USA-demokratene fører samme retorikk og havner i samme kurs. Begge utøver en overveldende arroganse ved å nekte å gå inne i seg selv, ta et oppgjør med sin korrupsjon og arbeiderfiendtlighet istedenfor å klandre velgerne for alle nedgangsperioder, se bare på russiagate hvor den latterlige løgnen om Putins innblanding i Trumps valgkampanje stadig forfektes, noe som gjør at reaksjonære får blod på tann, bruker det for alt det er verdt og får økt oppslutning.

3 Likes

USA står ved en historisk skillevei 2020. Det er 100 mill demokrater og kanskje 80 mill patrioter som ikke tåler hverandre. Løsningen er krig. Det er nå hevet over all tvil at Trump har en romstyrke, som innholder “alien” offiserer, på sin side (alt som starter med USS er Trump styrker).

Amerikanske patrioter kan håpe på opplæring av russiske Spetsnaz i det skjulte.
Det fine med “aliens” er at de er tankelesere. Noen av dem kjenner framtiden også opplagt - på nivå med hva vi finner i bibelen. Nå blir politikk og religion mikset sammen

‘Venstresida’ har tapt, dessverre. Nesten over alt i alle land.
Berre fagforeiningane kan redde ‘venstresida’ om dei klarar å halde seg unna klimaspekulasjonar og fokusere på økonomi.
Dei ufordragelege og uvitenskaplege klimahysterikarane er alle borgerlige og kan ikkje vere ein allianse.
Naturvern er no som før kamp mot destruksjon av natur og kamp mot forureining.

3 Likes

“Kjalls eneste oppgave er å spamme dette kommentarfeltet. Det har NAV befalt”
Gud

Global Warming
-1. Man skulle framstille det slik at verden stod overfor en klimakatastrofe, som ble framstilt som menneskapt CO2 -> temperaturstigning -> oversvømmelser
-2. Så skulle man bruke klimatrusselen for å rettferdiggøre en global klimaskatt
-3. Så skulle man rettferdigjøre en en global regjering

Sosialisme