Nyheter MDTV Forum Om Doner

De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

Nei, det blir galt, men følgende holder: demokrati for de rike, diktatur for alle oss andre.

Det var du som begynte å snakke om sosialisme. Men jeg skal gi deg rett i at penger er det mest demokratiske redskapet vi har. Problemet er at knapt finnes noen erklært sosialist som skjønner seg på dem. Med unntak av Michael Hudson, og han er enig med meg.

Det tror jeg ikke på. Jeg tror sosialister som forstår penger holdes borte fra media. Delvis fordi de forteller ting leserne ikke vil lese, men jeg tror også at Occupy Wallstreet skremte dem så mye at sosialister som skrev om økonomi, fikk beskjed om å skrive om identitespolitikk og transseksuelle i steden.

Det er ganske genialt av kapitalistene å gjøre sosialisme om til dette:
leftism

Steigan kan snakke om eierkonsentrasjoner alt han vil, men for disse gutta vil det være vanskelig å ta progressive seriøst senere i livet, spesielt siden de også ser sosialister ignorerer eller rettferdigjør problemer de sliter med i hverdagen.

Det du viser fram er kultur-radikalisme. Det er egentlig noe helt annet enn den sosialismen jeg ble opplært i. Men det er slik du tenker, og det bør Magne tygge litt på. Jeg tror ikke på vedtak., eller loven eller noe som heves å representere min stemme. Jeg tror bare på Jesus, og at sannheten gjør deg fri.

Det er kultur-radikalisme ungdommen ser, og de som får være ansiktet til sosialismen ovenfor ungdommen, oppfører seg om de er helt koko.

Jeg tror at britene gjorde sosialismen gudløs med Marx, og kapitalismen gudfryktig, da den ekte konkurenten var kristen-sosialismen.

Det er mange eksempler på kristne kommuner (stemples i dag som kristne sekter) som har fungert opp gjennom historien, men jeg er ikke klar over noe ateistisk kommunistisk system som har fungert.

Jeg har fått med meg det kreket, men det var ei transe som gjorde meg oppmerksom på det. Du kan si det er min kultur-radikalisme, at jeg prøver å lytte til fornuft, samme hvor den kommer fra.

How beauteous mankind is ! O brave new world / That has such people in’t!
thank%20god

4 Likes

Eierskap og egeninteresse følger hverandre i stor grad, både i statlige og privatiserte foretak. Begge har bestandighet og profitt som mål, men med (noe) ulike midler. I Norge, og mange andre vestlige land, har disse to sidene (av samme sak) smeltet ihop. Jørgen Hattemaker har åpnet filialer i hele verden, og er til stor nytte for Norge AS.

Imperialismens monopol struktur

Her tar Steigan opp et viktig tema som viser den formidable strukturendringen pengemakten har gjennomført.

Dette er de sentrale aktører som arbeider for NWO (New World Order). Det er kun ved å bryte opp disse maktmonopolene vi kan få verden på en ny kurs, og gjenopprette demokratiet slik det er ment å fungere.

Slik det er nå eier de ikke bare hele bransjer både vertikalt og horisontalt. De eier i realiteten også stater via sin massive lobby og politiske korrupsjon.
Når man forstår hva dette innebærer - skjønner man hvorfor det eksisterer så mange ville konspirasjonsteorier relatert til dyp-stat og skyggeregjeringer. Det er ikke nødvendig, og tar bare fokus bort fra dem som må holdes i fokus. Vi vet hvem de er og hva de heter. Det er ikke nødvendig å skylde på FN og andre globale demokratiske forum, som de bevisst villeder med, for å lede folkets oppmerksomhet i feil retning.

Det er ved kontroll over stater som USA, Storbritannia, Frankrike, Israel m.fl. at de undergraver globale forum som FN, som har suverene stater som medlemmer, ettersom disse globale demokratiske strukturer er NWO bandens største barriere for å etablere NWO agendaen.
Vi behøver de globale demokratiske forum for å bekjempe NWO og gjenreise respekten for demokratiet, både nasjonalt, regionalt og globalt. Derfor må vi søke å hindre NWO banden i å infiltrere og undergrave disse viktige globale forum som fungerer som navene i en multi-polar verden, til forskjell fra en uni-polar NWO verden.

Facebook oppretter norsk team før stortingsvalget.

0bc1099b-7605-403c-98d4-37d5ed9662af
Marianne Neraal er politisk sjef i Facebook Norge.