Nyheter MDTV Forum Om Doner

De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/de-eier-bankene-vapenindustrien-merkevarene-mediene-og-teknogigantene/

Mange forestiller seg at de kapitalistiske selskapene er frittstående enheter som konkurrerer med hverandre på et marked. Dette samsvarte med virkeligheten for om lag 150 år siden. Denne artikkelen er den første i en serie på seks artikler om imperialismen av i dag. Den ble publisert første gang sommeren 2019, men vi har fått svært…

9 Likes

På grunn av den kapitalistiske politikken de vestlige land har ført, har det gradvis skjedd en overføring av makt, fra politikerne (folket) og til de globale selskapene. Den demokratiske krisen i vesten, som alle tenkende individer kan observere, vil forsette å øke i framtiden, fordi våre politikere setter finanskapitalens interesser foran landets interesser. Den største trusselen mot vår selvstendighet, demokrati og rettsvesen er ikke Russland, men de multinasjonale selskapene og deres korrupte medløpere!

8 Likes

Ja. Jeg kunne virkelig tenkt meg at det ikke var slik, men når sosialistene har brukt urettferdigheten i 150 år for å skaffe seg oppslutning, men IKKE gjort noe med problemet, annet enn å skattlegge vanlige arbeidsfolk for å betale for mer innvandring som de rikeste tjener på.

Sosialistene i Sverige viser jo med all tydelighet at sosialister allierer seg med de rike mot egen befolkning, og at kampen mot de rike bare er et meme de bruker for å få stemmer fra fattigfolkene de lager.

3 Likes

Tror sektoren Legemiddelindustrien hører med i opplistingen - her ser vi tendenser til verdensmonopoler over en lav sko. Og fordi alle er “multinasjonale” betaler de ikke skatt noe sted, fordi skattepolitikken (også i Norge!) er laget på de rikestes premisser. Skatt er for vanlige folk!

Det morsomme nå er skattlegging av Google, Facebook og Youtube ut fra en OMSETNINGS-avgift der de opererer (blir trolig på rundt 3 %). Dette vil gjelde hele EU men så langt IKKE i Norge, Siv Jensen!

MOMS rammer bare sluttbrukerne (dobbeltbeskatning av vanlige folk). Nå bør MOMS skrotes og OMS innføres over hele linjen, så får vi slutt på noe av faenskapet med skatteunndragelse og flytting til Paradis.

2 Likes

Om vi ser på vårt eget rike, så er brorparten av den økonomiske aktiviteten offentlig. Det er en sosialistisk ambisjon å kontrollere kapital og distribuere den til mindretallsinteresser, og dette korrumperer uungåelig, da enhver er interessert i å motta støtte til sine egne mindretallsinteresser. Feks. hadde ikke vindmøller vært drivverdige uten subsidier fra staten (Enova m.m.). Dette er ikke laissez-faire:

Jeg skriver dette fordi det venstrevridde svaret på maktkonsentrasjon alltid er det er jeg som bør kontrollere kapitalen i samfunnet - ja, hvorfor ikke i en enorm maktkonsentrasjon som samler all kapitalen i samfunnet og der jeg sjøl sitter på toppen?

Om man ikke er for en løsning hvor folk kan reflektere sine egne interesser, så kan man like godt gi faen og tyte på sin marxistisk svada i et klesskap, for da preiker man bare til felles suppehoder som ikke forstår at verdi er subjektivt og må reflekteres subjektivt.

1 Like

Systemet som har oppstått har ingenting med sosialistene å gjøre, systemet oppsto hovedsakelig i USA og har så spredd seg til resten av verden, ofte ved bruk av militær makt, kupp, borgerkriger, revolusjoner og økonomisk boikott.

Enig i dette, men kan man kalle arbeiderpartiet et sosialistisk parti, når de beviselig fører en høyrepolitikk?

1 Like

Da anbefaler jeg deg å se bedre etter.

Nei, det er kapitalistene som foretrekker mindretallet, sosialistene har alltid arbeidet for folket. Men det er noen som feilaktig kaller seg sosialister, men fører en brutal høyrepolitikk.

Helt riktig, det er det norske folk (staten) som betaler for at tyskerne igjen skal okkupere Norge, og du kan takke høyrepolitikerne i Norge for dette!

2 Likes

Venstresida liker også store internasjonale selskaper bedre enn små, da de er lettere å fagorganisere.

Jeg tror også at ideologene som kontrollerer venstresida ønsker at alle skal jobbe for stat eller store firma, da det vil gjøre det lettere å innføre kommunisme senere.

1 Like

Hvorfor kan ikke dere på venstresida ta ansvar?

Jeg forstår ikke dette jeg, da venstresida ikke vil komme til makten om ikke folket har tillit til dem.

Ser at det store og sterkt kritiserte investeringsselskapet Blackrock går att som eigar i samtlege bankar og finansselskap.
Blackrock er no på full fart inn i norsk vindkraft, der det er pengar å tene på å øydeleggja norsk natur, utan at regjeringa hittil har vore villig til å løfte ein finger for å stanse utanlandske investorar.

SV har foreslått offentleg eigarskap, noko som vart avvist i energi- og miljøkomiten, men komiteens fleirtal (SV, AP, MDG og SP) ber regjeringa leggja fram forslag om heimfall for vindkraftanlegg.
(I prinsippet vil vel heimfall måtte seia heimfall etter konsesjonstidas utløp (25 år) dersom anlegget får fornya konsesjon.)

Så får vi sjå kva Stortinget gjer…

Venstrepartiene i Norge har hatt en betydelig høyredreining etter Sovjets og “sosialismens” fall . En målrettet og langsiktig CIA-propagandakampanje mot folk, utdanningsinstitusjoner og politikere har virket, og de fleste tror at sosialismen er død. Venstresiden kjemper ikke for sosialistiske verdier lengre, identitetpolitikken er deres nye ledestjerne og minoritetene har blitt den viktigste kampsaken for dem.

5 Likes

Ja, det ligger i teorien de former tankene etter. Der skal industri-arbeiderne redde verden. De glemte at de fleste ikke ville se ungene sine der. Og i mellomtiden flyttet industrien utenlands, siden også motparten hadde fått med seg konseptet. Og fordi venstre-siden ikke skjønner matte.

1 Like

Dette er Babylon, og de kaptalistiske selskapene eies av presteskapet. De har dobbelt statsborgerskap, og er glad i okkulte ritualer.

Og 68-er opprøret? Har dere på venstresiden tenkt til å ta noe ansvar for det, eller er ale baksidene av progressiv politikk kapitalismens skyld?

Hva med kulturen hvor man forsøker å få folk sparket i steden for å ta debatten? Deplatforming er noe venstresiden kom opp med, og at det er riktig å bruke vold mot anderledestenkende er også standard for venstresiden som nesten ingen av dere kritiserer.

Det er ikke CIA som giftet type “del penga politikk” til den gudløse Marxismen, hvor målet er at ingen skal eie noen ting.

Politikere kan ikke gjøre mye, så lenge vi ikke har noe tilbærmet en fri presse, men hvor det steden skal være slik at det er journalistene som skal være over-politikere og sette dagsorden for hva politikerne kan få lov å diskutere.

Om det er en yrkesgruppe som ALLE fortjener å dø av kreft, så er det journalister, og jeg håper jeg lever lenge nok til å se de straffet på et vis.

2 Likes

68-er opprøret handlet om veldig mange ting, som f.eks protest mot Vietnam-krigen, sterk skepsis til kapitalismen, mot EF-medlemskap, mot atomvåpen, mot apartheid. De kjempet også for kvinnefrigjøring, samenes rettigheter og for miljøet. Jeg skulle gjerne tatt ansvaret eller æren for dette, men jeg var ikke der.

Den progressive politikken i selv har ingen baksider, men dårlig gjennomtenkte politiske avgjørelser/mistolkninger kan ha betydelige konsekvenser for folk og fe.

Deplatforming er ikke noe nytt, brenning av bøker og slikt var vanlig i middelalderen. Vold mot annerledestenkende, homofile, lesbiske osv. tar de fleste normale avstand fra, uansett politisk side.

De fleste mener at marxismen trenger en modernisering, og vi venter stadig på en ny Karl Marx. Og Karl Marx var slettes ikke Guds-løs, de geniale åpenbaringene Marx fikk må jo komme fra en vidunderlig plass.

Og denne utviklingen bekrefter at de høyt utviklede kapitalistiske landene vil få en overgang til sosialismen som vil være en samtidig prosess!

Godt sagt, Johnny!!!

Så incels og et sereiemonogamt samfunn er toppen?

Det jæveligste er at opprøret skapte en gjeng egoister, som dret i fremtiden til egne barn, og som fremdeles driter i hvordan det går med samfunnet etter at de er borte.

Vi lever i et atomisert samfunn, hvor alle, selv de progressive, er redde for å si noe feil, og det er de progressive som er tamkepolitiet.

Ingen har satt det i system som de progressive, da å vinne debatten på ærlig vis ikke er strategien som følges. Det viktige er å vinne, så progressiv politikk kan innføres, og da får du en kultur hvor “alle” mener at de reaksjonære ikke bør ha rettigheter, da de bare bruker dem til undertrykking og til å spre hat.

Det må dere si, for ellers har sosialister kastet bort over 100 års kamp på hva som har blitt tragedie på tragedie.

Hadde William Morris vunnet, så hadde verden i hvertfall vært et mye penere sted, og jeg tror også mer rettferdig.

Mange mener den er her allerede - sosialisme for de rike, “kaptalisme” for alle oss andre.

1 Like