Nyheter MDTV Forum Om Doner

De demoraliserte slår tilbake

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/de-demoraliserte-slar-tilbake/

I Klassekampen 3. september fikk jeg på trykk en kommentar til Ida Vikøren Andersens doktoravhandling om debattene på Facebook. Hun kom til orde med en kommentar til innlegget i lørdagsutgaven 5. september. I dag kom min kommentar til hennes svar, Utstøtt og demoralisert. Av Klassekampen gitt tittelen «Vinn eller forsvinn», etter min siste setning.Her kommer…

1 Like

Det fremherskende “autentisitetsidealet” er nå mer enn femti år gammelt. Den store omveltingen skjedde da - bort fra borgerlig opplysning basert på visse dannelsesidealer. Også bortfallet av distanserende pronomen som De og Dem og Deres var en del av den bevegelsen i retning et “autentisitetsideal” med den underliggende forestillingen om “folk som snakker rett fra levra” som uttrykk for “sannhet” kontra borgerlighetens ideal om vitenskapelig fundert debatt. Også arbeiderbevegelsen aksepterte i høy grad dette borgerlige paradigmet som premiss for sin offentlige argumentasjon. Dvs den delen av arbeiderbevegelsen som gikk inn for å komme til makten med fredelige og demokratiske midler. Gjennom 1960-tallet gikk dette, vil jeg påstå, i det store og hele tapt. Det kom nettopp i stedet til å handle om “vinn eller forsvinn”. Og det var nettopp et “autentisitetsideal” løsrevet fra krav om vitenskapelighet og rasjonalitet som vant. Selv opplevde jeg å treffe på akkurat det der “idealet” i fri utfoldelse i den videregående skolen når vi ble gitt anledning til å “diskutere”. Det jeg husker best er hvordan jeg tenkte, da jeg var iferd med å gi opp å si noe som helst:

2 Likes

Jeg er ikke interessert i å “ha en mening”, jeg ønsker å finne ut hvordan verden er". Det var noen forferdelige skrikhalser med typisk venstreorienterte “meninger”. At de var uinteressert i å gå inn i noen form for dialog var klart nok. Men “autentiske” det var de vel. Fulle av “rettferdig harme” - og som det nærmest var nok til å begrunne “meningene”. Sånn sett henger dette “idealet” også sammen med en tendens til å forbli “evige tenåringer”. Oppfører “voksne” seg slik handler det gjerne også om personlighetsforstyrrelser som borderline, sykelig narcissisme, histrionisme eller noe enda verre. De som har gått inn i de politiske partiene de siste femti årene kan også se ut til å ha vært mer og mer av denne sorten. Forbindelsen til teknologien er jo også der: Facebook ble utviklet med utgangspunkt i slike bøker man hadde ved amerikanske collegemiljøer og hvor studentene kunne / måtte presentere seg selv. Allerede da Facebook ble utviklet handlet det sånn sett om eskalering av en “Culture of Narcissism”. Ville de to største - Facebook og Twitter - i det hele tatt blitt til uten den epidemiske narcissimen ? Neppe.

3 Likes

Den grunnleggende tesen til borgerskapets representant (tidligere m-l-er) i min omgangskrets, er at det er umulig å vite. Sånn går det ofte for de som mister troen.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.