Nyheter MDTV Forum Om Doner

De 12 spørsmålene som avslører at strålevernet ikke funker mot 5G og annet trådløst

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/de-12-sporsmalene-som-avslorer-at-stralevernet-ikke-funker-mot-5g-og-annet-tradlost/

Av Einar Flydal. Denne teksten ble først publisert som bloggpost på einarflydal.com den 13.08.2019 Her finner du 12 spørsmål som bør stilles til alle som mener at 5G og smartmålere ikke kan være helseskadelig. Still dem gjerne også til alle som påstår at så lenge dagens AMS/smartmålere og annet kommunikasjonsutstyr holder seg under dagens grenseverdier, er vi…

4 Likes

Når skal vi begynne å skjønne at vi lever i ny-talens tid. Når noe kalles smart, er det lurt å unngå det.

Jeg skal prøve å skrape sammen en skjerv til deg.

Jeg lever på avklaringspenger fra NAV, så det er litt trangt. Jeg har imidlertid begynt å lure på om ikke dette er årsaken. Jeg begynte å bli syk, samtidig med at verden rundt meg ble fylt av trådløse nettverk og mobildekning, og helsevesenet ser ut til å være fullstendig i villrede. Deres diagnoser kan IKKE forklare hvorfor jeg er så syk.

2 Likes

Jeg tror du er smart nok til å selv fikse en diagnose som kan hjelpe deg, om du bare prøver.

et problem med dette er at det er meget vanskelig å forstå hva som foregår- rent teknisk. Det jeg vet ved erfaring er at jeg etter 3 timer blir dårlig i bygninger med wifi. at jeg ble dårlig da naboen fikk smartmåler. osv osv. men det er ikke særlig overbevisende i noe som helst argumentasjon. alt dette er så komplisert, og det gjør temaet utilgjengelig for så mange at det ødelegger for en bedring av problemet.

2 Likes

Igjen er det en god del man kan gjøre selv, som å lage et Faradaybur av soverommet eller ha et Faradaynett over sengen, om man mener seg sensitiv.

3 Likes

Jeg vil ikke fikse en diagnose, jeg vil bli vite hva som feiler meg.

1 Like

Det er hva jeg mente med å fikse en diagnose, men da jeg tror legevitenskapen på mange områder ennå er på barnestadiet, er jeg ikke sikker på at vi kan vite hva som feiler alle ennå, så jeg sa det ikke på den måten.

Poenget er uansett til at du er smart nok til å få best resultat om du forsker selv. Når du har funnet ut av den biten, er det på tide å gå til legene igjen.

Troverdighet er avgjørende for at steigan.no og Mot Dag skal fortsette å være interessante og levedyktige. Jeg synes nettstedet i all hovedsak har holdt en høy standard i så måte.
Man kan ikke forlange at alle innlegg skal formidle ens egen mening. Særlig må det være rom for bredde når det gjelder gjestebloggere som Einar Flydal jo er.
Likevel synes jeg Flydals innlegg om helsefare ved stråling fra strømmålere (og andre kilder) ikke burde ha blitt distribuert her. Det holder ikke det minstemål av faglig/vitenskapelig troverdighet som må kreves selv av en ekstern bidragsyter, særlig i betraktning av karakteren av det tema han behandler, allmen helse og helserisiko. For meg befinner Flydal seg troverdighetsmessig på nivå med den ideologiske vaksinemotstanderleiren med retning mot Snåsamannens univers.
Ved enkle googlesøk fant jeg fram til nettstedet tjomlid.com som drives av Gunnar Tjomlid. Denne Tjomlid vet jeg praktisk talt intet annet om enn at han på sine nettsider har presentert en imøtegåelse av Einar Flydal omkring den problematikken vi her snakker om som er svært overbevisende. Jeg kan henvise interesserte til Tjomlid nettsted.

johni
At du “tilfeldigvis” finner Gunnar Tjomlid via Google og umiddelbart finner ham mer troverdig enn Einar Flydal, uten nærmere bakgrunnssjekk av noen av dem, sier MYE om din forutintatthet og vurderingsevne.

1 Like

Hva jeg gjorde var å lese Tjomlids argumentasjon og dokumentasjon opp mot Flydals. En slik jevnføring ga for meg et entydig resultat. Så er det opp til de ansvarlige i steigan.no/Mot Dag å vurdere min anbefaling.

Tjomlid…?! Ja, det var anbefalingen sin. Flydal bør absolutt publiseres her. Hans kompetanse er gull når main stream juger til oss 24/7. Din vurdering mht “minstemål av faglig/vitenskapelig troverdighet” får du selvsagt bare holde deg med. Men mange har vært langt nede i ymse kaninhull , undersøkt sjøl, erfart sjøl, gravd og hatt bullshit-filteret på full styrke. Noen har til og med operative instinkter i virksomhet. I nytalens glansperiode er det slett ikke ueffent. Tjomlid, liksom. Makan :slight_smile:

2 Likes

Den russiske strålevernsjefen, professor Oleg Grigoriev, tvitret følgende om 5G:

Oleg Grigoriev DrSc., PhD. (radiobiology & hygiene of non-ionazing radiation); Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection (RusCNIRP)

1 Like

Jeg har samme problem. Så fant jeg dette.

Da er unisverset ditt så snevert, at det kke er noen grunn til å ta deg alvorlig. Papegøyeprat har vi nok av i medstømsmedia.
Mot ditt enkle nettsøk, styrt av Google-algoritmen din, setter jeg TED:en til Mari.

Du kan imidlertid trøste deg med, at jeg også tenkte som deg - før jeg visste bedre.

1 Like