Nyheter MDTV Forum Om Doner

De 1% rikestes utslipp er det dobbelte av halvparten av jordens befolkning

Rapportene fra Oxfam slår fast som tidligere at de rike blir rikere og de fattige fattigere og flere. Aldri har de rikeste blitt rikere som under korona-krisen sammenlignet med samme tidsperiode tidligere.

Denne Oxfam rapporten dreier seg om de rikes utslipp av “carbon pollution”. Men det det sier også noe om de rikes forbruk, for utslipp av gasser i forbindelse med produksjon av super-luksus varer er en ting, men også at de rike forflytter seg med privat jetfly og yacht og har slottslignende residenser som bare er bebodd av noen få mennesker, som også har luksus boliger flere steder, drar opp utslipp per ultrarik person.

“The richest one percent of the world’s population are responsible for more than twice as much carbon pollution as the 3.1 billion people who made up the poorest half of humanity during a critical 25-year period of unprecedented emissions growth”.

“The richest 10 percent accounted for over half (52 percent) of the emissions added to the atmosphere between 1990 and 2015. The richest one percent were responsible for 15 percent of emissions during this time – more than all the citizens of the EU and more than twice that of the poorest half of humanity (7 percent)”.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.