Nyheter MDTV Forum Om Doner

Davos-milliardærene vil ha "Covid-pass"

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/davos-milliardaerene-vil-ha-covid-pass/

Milliardærklubben World Economic Forum agiterer nå sterkt for at det skal innføres et globalt «covid-19» pass i kjølvannet av koronaepidemien. I en artikkel på sine nettsider 30. juli 2020 skriver de at framtida til internasjonale reiser ligger i å innføre et CovidPass som skal brukes som en standardløsning for å få adgang til flyplasser og…

5 Likes

Som Chesterton sa- det finnes to måter å komme hjem på, og den ene måten er å bli der. Fri reise har aldri vært for vanlige folk.

“Problem-reaction -solution.
A theory in which the government (or another higher power) manipulates the population by introducing a problem and then using their own means to solve that problem”.

Når systemer som skal kontrollere befolkningene først er innført, forsvinner de aldri, de bare utvides. Et Covid-pass kan defor raskt bli til en chip, folk vil reise og blir derfor ukritiske og glade når makthaverne kommer med “løsningen”, en elektronisk kontrollmekanisme. Langsomt blir befolkningene frittgående uten å forstå at det kan sammenlignes med åpent fangenskap. Et “covid-Pass” eller chip blir som en elektronisk fot-lenke.

4 Likes

Jeg forstår ikke helt hvordan 1 % eliten har tenkt dette, for et covid-pass vil i praksis kun ha gyldighet i 1 døgn eller inntil man er et sted der andre med smitte er eller har vært. Selv med negativ test, kan man være i en inkubasjonsfase og må i praksis teste seg hver dag for å få vite om man var smittefri dagen før. Alternativet er dem som har antistoffer (har vært syk eller er vaksinert) som trolig (men ikke sikkert) er immun (i hvert fall en stund).

4 Likes

Covid pass er bare midlertidig. Poenget med covid passet er å overbevise oss om at corona er farlig og at vi trenger det som kommer siden. Det som kommer til å være permanent er en microchip som allerede har blitt testet i India, enkelte Afrikanske land og Sverige.

3 Likes

At få rodet DDR ind i covid 19 pas, er direkte dumt og emnet uvedkommende.

Covid-passet ses antagelig i sammenheng med kommende vaksiner. Ingen vaksine: ingen reise. Kanskje første steg i et regime ala Kina, hvor man har et sosialt kredittsystem som avgjør hvilke muligheter man får. Det er ikke usannsynlig at de som drømmer om én verdensregjering (new world order) også drømmer om total kontroll helt ned på individnivå. Det hele selges inn som nødvendige sikkerhetstiltak for din og min sikkerhet. I forkant av strenge begrensninger må folk utsettes for frykt. For eksempel CV-19 (og btw, siden slutten av Mai måned har vi hatt helt normal dødelighet i Europa, CV-19 gjør ikke synlig utslag i statistikken). ID2020 er en organisasjon som arbeider med å tilby en såkalt sikker ID til massene. Det er verd å merke seg at denne organisasjonen bland annet er finansiert av Microsoft (i.e. Bill Gates) og GAVI som er en aktør i vaksinemarkedet. https://id2020.org Sikker ID lyder vakkert, man om data om vaksinering og andre sosiale kreditter ligger i denne IDen, så er det fort gjort å tenke seg at dette gir makt til å begrense enkeltindividets bevegelsesfrihet. Just saying.

4 Likes

På slutten av 90-tallet var det noen (Rockefeller?) som fablet om chips på alle mennesker. Men så kom mobiltelefonene, og folk går nå rundt og sender posisjoner, lar servere ta opp metadata over all kommunikasjon, gjør det mulig å avlytte hva man sier (elektronisk), lager elegante profiler over oss alle (for markedsføring, sier de), overvåker finans og gjennomfører betalinger. Hva mer kan et chips-menneske ønske seg?

5 Likes

Joda, Rockefeller snakket om det og kom opp med planen om hvordan overbevise folk om nødvendigheten ved å bruke en falsk pandemi som ville skremme vettet av folk allerede da. Rockefeller og Gates var gode venner.
Om du tar en titt på aadhaar får du svaret som er alt på en plass. ID som pass er unødvendig. Bankkonto og informasjon er også der samt hele din medisinske mappe. Han vil ha all opplysning om deg og ha kontroll på dine penger. En verden uten kontanter. Han er så praktisk anlagt den godeste Bill Gates.
ID2020 er samme opplegg. Også eid av ham.
Snowden er ikke like begeistret og jeg er enig med ham.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.