Nyheter MDTV Forum Om Doner

Da hvite fattigfolk og frigitte slaver kjempet sammen for demokrati og ei felles framtid

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/da-hvite-fattigfolk-og-frigitte-slaver-kjempet-sammen-for-demokrati-og-ei-felles-framtid/

Av Pål Steigan. Vi blir i disse dager servert den rasistiske myten om at alle hvite er arvelig skyldige i undertrykkinga av svarte for hundre eller to hundre år siden. Folk har stort sett lite kunnskaper om historie og historiefagets stilling i skolen er dessuten blitt vesentlig dårligere. Derfor glir denne propagandaen ned hos velmenende,…

4 Likes

Rasisme er alltid politisk betinget. Det er et uttrykk for en hersker mentalitet basert på at noen mener det er legitimt for dem å herske over andre fordi “Vi/Oss” er bedre og mer verdige til å styre enn “Dem”. Dette blir i tillegg legitimert ved religion, og er felles for Abrahamismens religioner. Dvs. for både jøder, kristne og muslimer.

Det er denne “Herrefolks” mentaliteten som skaper klasser som “overklasse” og “underklasse”.

Kampen om makt til å styre samfunnet er hva politikk handler om. Følgelig blir rasisme et spørsmål om politisk ledelse. At rasismen har blusset opp som tema i USA har Donald Trump en stor del av skylden for, ettersom hans politiske retorikk spiller på fordommer knyttet både til rasisme og religion.

Man løser ikke den konflikten ved å sette grupper i folket opp mot hverandre. Det er den politiske ledelse man må rette fokus mot. For velgerne blir det et spørsmål om å velge politiske ledere som ikke støtter herrefolks mentaliteten.

1 Like

Rett får være rett, det var det som vi kjenner som CFR ( Council on Foreign Relations ) som grunnla Ku Klux Klan, Albert Pike var også den som reformerte hele Frimureriet til å dyrke Lucifer og hans lære.

Det er samme gjeng som finansierer og kontrollerer BLM og Antifaa.

Verden vil bedras.

1 Like

Jeg vil tilføye John Brown og Henry David Thoreau som rettitghetsforkjempere til slavene

Mens den ene ville hjelpe slavene med å gjøre militant opprør ville Thoreau nekte å betale skatt for slaveriet og USAs krig mot Spania for også havne i fengsel for det. En pioner innenfor sivil ulydighet. Han skrev et kjent essay om det og andre tekster hvor han krever at John Brown løslates fra fengsel etter et mislykket opprør

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.