Nyheter MDTV Forum Om Doner

Da Fanden ville at intet skulle skje

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/da-fanden-ville-at-intet-skulle-skje/

…nedsatte han en komité. Og det var det som skjedde på landsmøtet i Fellesforbundet. Det er grundig dokumentert at EØS ødelegger norsk arbeidsliv og raserer fagbevegelsen. Dette har også medlemmer av Arbeiderpartiet slått fast. Men forbundet forkastet forslaget om å gå inn for utmelding av EØS. Med 300 mot 218 stemmer valgte landsmøtet å ikke…

3 Likes

Forstår frustrasjonen. Hele det såkalte demokratiet er kanskje bare tull, kanskje vi trenger en revvolusjon. Jeg vil lansere ide her og nå.

Når ikke engang de største partiene er på folkets side er noe spinnhakka galt. Jeg tror kanskje at kun partiene under sperregrensa burde vært lov. Partiene over 4% stinker verre enn gamle kinobilletører, det er iallefall min mening. Vi ville da fått en oppblomstring av partier som talte alles sak. Småpartiene burde gis støtte proporsjonalt med viljen til videre oppsplitting.

1 Like

Det er taktikaren Støre som har meistra dette.

2 Likes

Det hadde nok hjulpet. Det har vært et tema i «alle» år, og vi fikk en avskalling av AP på begynnelsen av 60-tallet, med Finn Gustavsen og SF. Nok en avskalling da folk fra SFU fikk nok, og AKP-ml ble til. Men av en eller annen suspekt grunn er det fremdeles AP og Høyre som folk tyr til i 2019. Derfor mitt litt uhøytidelige forslag; en omvendt sperregrense, der alle partier over 4% bør forbys. I hvertfall hvis alternativet er en elitistisk revolusjon der noen tar makta fordi de vet så mye bedre enn de 99% andre. Historien har vist oss at dette fort skjer når folk i brødkø blir desperate. At det er et uhøytidelig forslag betyr ikke at det ikke har substansiell filosofisk dybde. De gamle grekerne var jo inne på tanken om at folk som skulle bestemme burde velges ved loddtrekning, så her er jeg ikke den første til å tenke alternativt.

Så er det jo selvfølgelig umulig. Mai Gåd. :wink:

1 Like

Vi har vel de opposisjonspartiene vi fortjener, da? Du sier du har stemt SP, og jeg forstår det godt, for de har hatt en tydelig stemme mot sentralisering. Særlig når jeg vet at du er en markspist finnmarking! I min opprinnelige hjemkommune i Hedmark gjorde SP et brakvalg, mye på grunn av den generelle SP-bølgen, men også fordi de lokale var flinke. Og det er jo også lett å være flink i en klasse med idioter, for å sette det litt på spissen.

Når virkeligheten nå engang er slik den er, med en lovfestet rett for alle ubemidlede kinobilletører og markspiste finnmarkinger og andre tvilsomme eksistenser til å starte nye partier, og det ikke nytter overhode, ser jeg ingen annen utvei enn å forlange at alle partier over sperregrensen burde forbys.

Hilsen Erland. Den opplyste.

1 Like