Nyheter MDTV Forum Om Doner

Cubansk medisinsk samarbeid med resten av verden saboteres


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/cubansk-medisinsk-samarbeid-med-resten-av-verden-saboteres/

Den amerikanske regjeringen bruker millioner på å sabotere cubansk medisinsk samarbeid med resten av verden, og jobber dermed hardt for å frata hundrevis av millioner mennesker i den tredje verden tilgang til helsetjenester. Denne artikkelen er publisert tidligere på Midt i fleisen. Det amerikanske bistandsetaten USAID tilbyr nå tilskudd på opptil tre millioner dollar til…


#2

Det går en ondskapens akse gjennom Washington.


#3

Det verste er at denne loddrette løgnen blir trodd av de fleste vestlige som kun informeres av vestlig MSM. “Undertrykkelsen av det cubanske folket”. Det er USA har drevet full blokade og sanksjons-kriger mot Cuba siden 1962, enda har befolkningen stort sett hatt det nødvendigste på grunn av en solidarisk fordelingspolitikk av Castro, og enda de har de klart å gitt 35 613 gratis legeutdannelse fra 168 fattige land(!).

“Støtte til andre diktaturer i regionen”, Hjelpen som Cuba har gitt er legehjelp og medisinsk hjelp. Nødvendig forbi USA har drevet en sanksjons-krig som har forhindret forsyninger av medisiner og medisinsk utstyr til “diktaturene”.

Hvordan kan legehjelp og medisinsk hjelp bli forbrytelser mot menneskeheten, og at Cubas legehjelp til Venezuela er en fordekt intervensjon? Påstanden er selvfølgelig beregnet på lesere av vestlig MSM, hvor innholdet er diktert av det amerikanske utenriksdepartementet.

USAs sanksjons-kriger dreper flere mennesker enn deres militære kriger. Bare i irak drepte USAs sanksjoner 500 000 barn fordi de forhindret leveranser av medisiner og sykehusutstyr, som Madeleine Albright sa var verdt det. Massemord på barn for å styrte regjeringen og innsette et USA vennlig regime som tillot at amerikanske selskaper kjøpte og kontrollerte Iraks olje og øvrige naturressurser. Wall Street kabalen driver krig mot verden mot de mest vergeløse først og fremst, for sitt verdensherredømme NWO.