Nyheter MDTV Forum Om Doner

Covid-19 – hvordan skal man forstå statistikken?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/covid-19-hvordan-skal-man-forsta-statistikken/

Vi overøses med dødstall fra dag til dag og nesten fra time til time. Slikt kan skape grunnlagg for panikk og panikk kan føre til at folk godtar diktatoriske tiltak fra myndighetene som de ellers aldri ville ha godtatt. Det er derfor nødvendig å bringe en smule edruelighet inn i bruken av tallene, ikke for…

1 Like

Det er forskjell på å dø av viruset og dø med viruset.

1 Like

Det er to statistiske feilkilder til å kalkulere dødsrate ut fra andel smitta, og de jevner hverandre potensielt ut. På den positive sida, er det riktig, som artikkelen nevner, at antall registrerte smitta med stor sannsynlighet bare er en liten brøkdel av de som faktisk er smitta, slik at dødsraten dermed reelt vil være lavere enn det tallene tilsier. Men i motsatt retning er det at mange av de som er registrert smitta faktisk kommer til å dø i løpet av noen uker, eller kanskje måneder (dersom de overlever den første infeksjons-sykdomsfasen, men får ødelagt lungene i for stor grad til å kunne overleve på sikt). Hadde vi hatt et perfekt tall på antall smitta, og målt opp mot antallet døde til nå, ville vi derfor fått et mye lavere tall på dødsrate enn det som vil være realiteten. Et bedre tall i så måte, ville være å måle antall smitta for tre uker siden, opp mot antall døde i dag. Hvilken av feilkildene som vil vise seg å ha størst vekt, vet vi ikke enda. Det vi derimot vet, er at i underkant av fem prosent av alle som er testa i Norge, og som dermed har vært mistenkt å ha Covid 19, har hatt positiv test. Det betyr at en veldig liten andel av folk i Norge faktisk er smitta, så å sammenligne dagens dødstall (44) med influensa, hvor ti prosent vanligvis smittes (og i snitt 900 per år dør) gir absolutt ingen mening.

Det er all grunn til å anta at dette viruset er 20 ganger dødeligere enn influensa, og kanskje fem ganger så smittsomt. Det betyr at vi måtte regna med 100 ganger så mange dødsofre (altså 90 000) om vi slapp sykdommen fritt i samfunnet, slik vi gjør med influensa. Til sammenligning er det totalt omtrent 40 000 som dør i et vanlig år i Norge, av alle typer sykdommer og årsaker til sammen. Med andre ord; slipp viruset fritt og få en total katastrofe som vi må helt tilbake til sultkatastrofen under Napoleonskrigen for å finne maken til i Norge. Det er verdt å reflektere over før man sutrer over økonomiske nedgangstider og kjedsomhet i hjemmet.

1 Like

Man må forholde seg til det man vet, eller de tallene man har, ikke leke ekspert og begynne med synsing/oppdiktede tall. Det er mennesker det er snakk om, og da skal vi gjøre alt vi kan for å berge liv, alder spiller da for pokker ingen rolle!!!

I dag viser tallene at Italia har 13 155 døde og 110 574 smittede, og dette gir en dødsrate på 11,89%. For Spania er dødsraten på 9%, England 8%, Nederland 8,6%, Frankrike 7%, Sverige 4,83% og Norge 0,9%.

1 Like

De beste tallene vi har er at det er ca 0.5-1% som dør om ikke helsevesent kollapser. Det sagt, så vet vi nesten ingen ting. Vi vet ikke om mange som overlever i første omgang, vil få senskader på lungene, og vi vet ikke om hvor lenge man er immun, eller om man blir immun ovenfor mutasjoner.

Det lureste vi kan gjøre er å kjøpe oss tid ved å forhindre masseutbrudd, og så må FHI faen gi seg på at viruset ikke er luftbårent.

Når vi snakker eller synger så vibrerer stemmebåndene med mange hundre Hz, og da lages det dråpesmitte så det renner etter, så det er ikke bare nysing og hosting som er smittefarlig, slik FHI hevder.

FHI’s mål har hele tiden vært å smitte alle, og da blir det rasjonelt å nekte befolkningen å bruke masker, og lyve om hvordan viruset smitter, så de blir smittet uansett hvor mye de vasker hendene sine.

FHI under globalisten Camilla Stoltenberg har allerede mistet massivt med tillit gitt at ALLE prognosene deres har slått feil, så hvordan hun fremdeles har en jobb, bør man lure på.

2 Likes

“Et stort problem i dagens samfunn og den offentlige debatten er at matematikk og statistikk er felter der det er svært små kunnskeper i befolkninga, og det står ikke stort bedre til i mediene.” Bra sagt och det är svårt att inte påminna om mitt debattinlägg på https://steigan.no/2020/03/star-matematiken-ovanfor-klassmotsattningarna/

Helt enig og som jeg tenker. Når man ikke vet sikkert så sjanser man ikke😖 Vi “kjøper tid” og… 1. Vi er forsiktige og skydder de som er utsatte. 2. bruker tiden til å bygge opp beredskapen for det som komme skal. 3. Vi låter andre land gjøre misstakene og lær oss hvordan vi hanterer situasjonen alt ettersom uten å riskere å drepe vår eigen befolkning. Bedre å bruke penger til å ikke sjanse tenker jeg da og vi ser om et få antall uker hvordan situasjonen utvikler seg. En tankegang som kommer tilbake i flere kommentarer…
“Statsepidemiolog Anders Tegnell fra Sverige har stått i bresjen for svenskenes strategi for å bekjempe coronavirus-epidemien og covid-19” Oj jeg tokk feil🤔 = Hvorfor sjanse spesielt når statistikken er så usikker!

Endelig…

Fineberg, chair of the NAS’ Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats, said his letter was sent Wednesday evening in response to a query from Kelvin Droegemeier with the Office of Science and Technology Policy at the White House.

“This letter responds to your question concerning the possibility that [coronavirus] could be spread by conversation, in addition to sneeze/cough-induced droplets,” the letter states. “Currently available research supports the possibility that [coronavirus] could be spread via bioaerosols generated directly by patients’ exhalation,” it continues.

According to the US Centers for Disease Control and Prevention, the virus spreads from person to person when people are within about 6 feet of each other “through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.”

Fineberg told CNN this is true, but that research shows that aerosolized droplets produced by talking or possibly even by just breathing can also spread the virus.

Kan jo vare falskt alarm men igjen hvorfor sjanse.

Jeg har fulgt med på dette siden utbruddet i Kina, og har visst at Kina ikke satte 600.000.000 i karantene for en influensa.
CHEN QIUSH

1 Like

Ekvador ser ut til å bli rene skrekkfilmen, og hvor vi på det Eurasiske kontinent har vært utsatt for en haug med smittsomme virus siden tidenes morgen, er ikke det samme sant for urbefolkninger i andre deler av verden.

Hva vi muligens kan være glade for, er at Nord-Europeere ser ut til å takle luftveisinfeksjoner best, da disse normalt ikke er like smittsomme i varmere strøk. Om dette er genetisk eller et reultat av et liv med et høyere smittepress, vites ikke, men uansett så er håpet om at koronaviruset skulle forsvinne med sommervarmen er nå borte.

Hva det også har blitt spekulert i, er om Coronaviruset vil hoppe over til flaggermusene i Brazil og resten av Sør-Amerika, mutere, og så komme tilbake til menneskene igjen.

1 Like

noble lie

Hva de fortalte oss
noble lie 2
3myths

En videosnutt om mikrodråper.