Nyheter MDTV Forum Om Doner

Coronaviruset, panikk, realisme og handelskrig

Hostesaft gjør susen

Du kan fortelle det til kineserne, som bruker det mot alt mulig i følge en venn av meg som var der på utveksling. Han trodde han skulle få lære litt tradisjonell kinesisk medisin, men det var det ikke mye av.

Også: De som dør, dør oftest ikke av viruset, om jeg har forstått rett, men av en påfølgenende bakterie-infeksjon.

corona
Corona-ofrene får voldsomme krampetrekninger i kroppen. Det er forfedelig å se på.

Det kan ikke utelukkes at dette er et angrep med et virus utviklet i et laboratorium, for i 2017 opphevet The National Institute of Health (NIH) et forbud mot å forske på hvordan dødelige virus kan gjøres til virus som spres med dråpesmitte, corona virus som SARS ble spesielt nevnt.

"Federal officials on Tuesday ended a moratorium imposed three years ago on funding research that alters germs to make them more lethal. Such work can now proceed, said Dr. Francis S. Collins, the head of the National Institutes of Health, but only if a scientific panel decides that the benefits justify the risks. Some scientists are eager to pursue these studies because they may show, for example, how a bird flu could mutate to more easily infect humans, or could yield clues to making a better vaccine. Critics say these researchers risk creating a monster germ that could escape the lab and seed a pandemic.

In October 2014, all federal funding was halted on efforts to make three viruses more dangerous: the flu virus, and those causing Middle East respiratory syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (SARS). But the new regulations apply to any pathogen that could potentially cause a pandemic. For example, they would apply to a request to create an Ebola virus transmissible through the air, said Dr. Collins".
Kilde: The New York Times.

I 2017 samlet US Air Force in DNA fra russere, og mange med Putin ble bekymret om det var for å utvikle en “etnisk bombe”, et virus som kun angriper russere. Det er derfor sterk mistanke om at Pentagon vil eller kanskje har klart å fremstille et virus som kun angriper en bestemt etnisk gruppe.
Kilde: teleSUR english.


Bildekilde: New york Times/Reuters.
A colorized electron micrograph of the coronavirus that causes Middle East respiratory syndrome, or MERS. Federal officials ended a moratorium imposed on funding research that alters viruses like this one to become more lethal.Credit…Reuters.

2 Likes

Det blir no meldt at forskarar har funne at dette nye coronaviruset har ei endring i strukturen som gjer det ekstra smittsamt. Korleis har denne endringa kome i stand? Kanskje konspirasjonsteorien om viruset ikkje er så galen likevel?

1 Like

Virus og bakterier kan ta biter av arvemassen fra celler, virus eller bakterier, så det behøver ikke være menneskelig manipulasjon bak.

Det høres ut som de driver og spleiser sammen DNA fra flere kilder.

Now, stunning new evidence has emerged that proves the coronavirus was definitely engineered in a laboratory and may have been deliberately injected into patients as part of a Chinese vaccine experiment gone wrong.

As detailed by James Lyons-Weiler, PhD, founder of the Institute for Pure and Applied Knowledge and author of 57 peer-reviewed publications, an analysis of the gene sequence for the coronavirus finds a peculiar sequence called “pShuttle-SN.” This sequence is is the remnant of a genetic engineering sequence that’s used to insert genes into viruses and bacteria. It provides irrefutable “open source” proof that the coronavirus now circulating in the wild was engineered in a laboratory. Every lab that has the gene sequence can see this for themselves. It’s right out in the open, which is why we describe this revelation as “open source.”

1 Like

Kobber er verd å prøve.


(opps… slutter litt brått )

Altså ein alternativ konspirasjonsteori frå amerikansk djupstatskretsar!

Greitt! Eg er ikkje DNA-forskar og kan ikkje avgjere spørsmålet!

Det nedenfor impliserer at dypstaten har soldater, byer og fabrikker, til og med flyvåpen og atomubåter. Dypstaten kan sende en atomrakett mot Hawaii.
Hva jeg sier nedenfor er noe helt annet enn at “dyptstaten” er et annet ord for penger og mediamakt.
Hva jeg sier nedenfor impliserer at oppgjøret med dypstaten er like konkret som da Romerne hengte Spartakus og alle slavene langs veiene
(“Svali”, som var offiser i frimurer-armeen, forteller oss hvordan den armeen var organisert)
(Kilden nedenfor kunne oppgi kartreferanse for 200 anlegg som ville bli angrepet. Trump må da vite alt om hvem de slåss mot … oppnådd gjennom tortur, fløytevarslere eller insidere som har gitt fra seg informasjon om hele dypstat-nettverket)
(Jeg skrev at Trump er en “rom-makt”. Nå bekreftes det at at krigen er på det nivået. Trump vil prøve å ta over verden?)
(Selv om Trump og Xi har et samarbeid, logisk vil det være MAGA som vil tjene på at Kina sendes tilbake til steinalderen. Kinesiske PLA oppfattes nok som en alliert av dypstaten av Trump)

Coronaviruset stammer i utgangspunktet fra flaggermus og gnagere, og mannen som først fikk dette viruset hadde spist kinesisk flaggermus-suppe, se bildet under! :scream::face_vomiting:

Alle EBOLA, Zika og Wuham Coronavirus er patenterte “virus” produsert i lab.

Hva vi fortelles om at det var et BSL-4 lab som produserte nye virus midt i millionbyen Wuham stemmer ikke sier folk som har jobbet med bransjen. Slike fasiliteter ligger i den kinesiske ørkenen 1000 km fra nærmeste by.

Kanskje. Skulle jeg amatørtippe så vil det ha vært noen som fanget dem, om det ikke er menneskeskapt. Man kan bli syk bare av å gå inn i ei flaggermushule, da mengden virus er så høyt, og om det da skjer en mutasjon ved at viruset tar opp arvemasse fra virus elle bakterier som lever i kroppen, så kan det få evnen til å spre seg blandt mennesker.

Suppe er vel noe av det tryggeste man kan spise, da ting kokes lenge.

Hva Jonny gjentar er akkurat hva offisielle media formidler. Jonny gjentar fake news

Pirbright Institute, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, patents a “Corona Virus” in 2015, Chinese researcher caught smuggling “biomaterial” out of country Dec 22, 2019.

Er det noe som ikke er en konspirasjon i din verden? Bortsett fra jødene da, fordi konspirerer ikke i det hele tatt.

bsl-4

Dette er ingen lab som produserer biologisk våpen. Det vil være 50 autoritetsnivå der og tilsvarende mange sikkerhetskontroller, og alt sammen vil ligge på en øde øy, i ørkenen, og langt fra folk.
Man kan ikke ha 1000 studenter i nærheten.
Bare det å gå inn i en BSL-4 lab er en hel prosedyre. Og det samme for å komme ut. Alt må disinfekseres hver gang. Så skal kontaminerte klær / utstyr fraktes inn og ut … på et universitet ??
Alt sammen skal ha ventilasjon
At kilden er Wuhan universitet er bare tull.

Det var ikke det jeg spurte om. Er det noe som ikke er en konspirasjon, slik du oppfatter verden?

1 Like

Dette er faktiske opplysninger.
Det første offeret ble registrert 8. desember. Vedkommede hadde ikke vært på det fiskemarkedet som stadig nevnes.
Antall smittede idag estimeres til 100.000

Vet du ikke at forskerne kopierer hva som er en naturlig prosess?

Om du har HIV, også jobber med å fange eller selge flaggermus, så kan du få Corona-virus, som så tar opp biter av HIV-viruset, så kan man ende opp med et Corona-virus som har fått evner bare HIV-viruset hadde før.

Om det ikke hadde vært slik at forskerne kopierte ting som foregår i naturen, så hadde det vært lett å se om mennesker hadde laget det.

Og så tilbake til spørsmålet mitt: Er det noe som ikke er en konspirasjon, slik du oppfatter verden?