Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Corona – tanker om restriktioner og immunitet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/corona-tanker-om-restriktioner-og-immunitet/

I en artikkel om erfaringene med koronapolitikken, både i Danmark og internasjonalt, skriver professor Christine Stabell Benn ved Syddansk Universitet om hva vi i dag vet om koronaepidemien. Hele artikkelen hennes kan leses her. Vi gjengir et utdrag: Hvad har vi lært om Coronavirus?Nu ved vi mere om virus. Den er farlig for ældre borgere…

7 Likes

Nå må folk gi faen i å gå å teste seg, slutter folk å teste seg så forsvinner også “viruset” og vi kan gå tilbake til 2019 og få friheten tilbake :slight_smile:

Skammen ligger i testene.

8 Likes

Streng beskjed i hjemmet her, vi holder kjeft om snørr, sår hals og hoste. Som er normalt før og opptil jul, vanligvis.

6 Likes

Essensen i det professor Christine Stabell Benn er:

“Men mens vi skal have fokus på at beskytte de sårbare og undgå at hospitalerne overbelastes, så skal vi ikke lægge os i selen for at undgå smittespredning i sig selv.”

Denne strategien er det Sverige har forsøkt å følge! I ettertid vil vi få en fasit på hvor vellykket denne strategien var i f. eks. en sammenligning med Danmark og Norge.

Professor Christine Stabell Benn argumenterer på en saklig måte for sitt standpunkt, noe som totalt mangler for den redaksjonelle linjen i nettavisen til steigan.no og i særdeleshet for Pål Steigan. Jeg, som jeg flere ganger har hevdet på sosiale medier, har ingen tillit til denne strategien. Og jeg ser nå tendenser til at man i Sverige flere steder forlater denne strategien og satser mer på tiltak som ser ut til å være mer på linje med det som skjer i Danmark og Norge. Det tror jeg er klokt!

3 Likes

Essensen i argumentene dine synes jeg er tynn suppe:

  • Sveriges strategi førte i vår til at det døde flere med diagnosen covid-19 enn i Norge og Danmark.
  • Du har ingen tillit til Steigans strategi, sommdu mener er usaklig.

Det ser for meg ut som du mener at så lenge det ikke står covid-19 på dødsattestene til noen av de110 som statistisk sett dør hver dag i Norge, så kan både det norske samfunnet og folkehelsa ryke og reise.
Var det sånn du mente det?
I så fall, er ikke det i overkant enøyd?

3 Likes

Vi lever nå under restriksjoner som ikke er hjemlet i Grunnloven, og som bryter med menneskerettighetene. Samtidig er det varslet enda strengere tiltak fremover, og slike tiltak er allerede implementert i en rekke land vi liker å sammenligne oss med, som Canada, Storbritannia, Australia, Frankrike, osv.

Lekkasjer fra Canada, og debatter fra parlamentet der borte, viser at landet fylles opp av interneringsleire (konsentrasjonsleire) for “smittede” som enten nekter å la seg teste, eller som bare er brysomme for regimet (politiske dissidenter). Også vaksinenektere skal trolig interneres etterhvert, når tvangsvaksineringen begynner. Familier brytes opp, og barn tas fra foreldrene sine, alt begrunnet med “smittevern”.

Men før det går så langt her til lands: Hva kan vi vanlige borgere gjøre? Hvilke rettslige skritt kan vi gå til mot myndighetene våre? Kan vi eventuelt saksøke regjeringen? Vi ser at samfunnet forfaller rundt oss, og vi ser at folks fremtid ødelegges for å “bekjempe” et virus med en dødelighet på langt under en promille. Skal vi stilltiende godta dette? Eller skal vi gjøre motstand? (Og med “motstand” mener jeg ikke bare sinte innlegg i sosiale medier.)

Jeg skjønner at sjansen for å vinne frem i et mer eller mindre korrupt rettsvesen er liten, men rent prinsipielt hadde det vært interessant å prøve. Hvis det overhodet er juridisk mulig.

5 Likes

Kanskje du skulle omformulere ditt andre kulepunkt? Meningen i den første setningen etter dette kulepunkt får jeg ikke tak i.

Sånn som jeg tolker innlegget ditt, ser du det som et mål i seg selv at ingen skal dø av/med covid-19. Altså at det er et mål at det ikke står “covid-19” på dødsattestene til noen av dem som dør?

1 Like

Da er altså overlevelses-raten på 99,73%, omtrent det samme som den fagfelleskaps-vurderte forskningrapporten fra WHO som ga en overlevelses-rate på 99,86%. Når meta-analyses er basert på 61 studier, skulle det ikke være noen tvil, Covid-19 er ikke farligere enn et mildt sesong-influensavirus.

Hadde ikke befolkningene vært hensatt i en tilstand av panikk av MSM, og kunnet tenke klart, skulle det ha medført et folkekrav om at alle nedstengninger og tiltak avbrytes med umiddelbar virkning. Med utgangspunkt i disse forskningsrapportene, skulle enkeltmannsforetak og små bedrifter gå til søksmål mot staten for tap i forbindelse med myndighetenes tiltak.

For disse tallene må være kjent for fagpersonalet i landenes helseministerier. Men så lenge folk flest stoler på MSM og tror at politikerne gjennomfører nedstengningene av bekymring for folks helse, kan den konstruerte korona-krisen fortsette til den globale storkapitalen har nådd sine mål, som blant annet forgjelding av land for politisk makt.

Som at storkapitalens politikere nå vil gjennomføre en omfattende nedstengning av England i en måned:
“Lørdag kunngjorde statsminister Boris Johnson at England stenges ned i en måned, for å få bukt med den høye koronasmitten i landet”. Kilde Nettavisen.

Storkapitalens International Monetary Fund har beregnet fort kort tid siden, sikkert bare en tilfeldighet, at UK må låne over 200 milliarder pund i de neste to årene for de økte sosiale kostnadene med nedstengningene. Med tidligere lån i forbindelse med korona-krisen, vil IMF kunne sette Storbritannia under administrasjon som kreditor, slik som de gjør med mange utviklingsland nå.

“If the economy takes longer to recover, the figure could be even higher, topping £500bn in worst-case treasury estimates. Lord Robert Skidelsky, the biographer of John Maynard Keynes, says there is a risk of an inflationary depression”. Kilde.

3 Likes

Jeg foreslår at du heller tolker innlegget som en anerkjennelse av at det er mange ulike oppfatninger om hvordan vi best bekjemper denne pandemien, og at det for de forskjellige strategier fins en rekke ulike argumenter. Noen argumenterer saklig for sin posisjon, slik som professor Christine Stabell Benn gjør, mens andre, slik steigan.no og i særdeleshet Pål Steigan gjør, synker ned på et lavmål for denne så absolutt viktige diskusjon. Det står dem selvsagt fritt på denne måten å ødelegge sin troverdighet og den politiske kapital de for øvrig har bygget opp.

1 Like

Det finnes ingen pandemi - uten i lame stream media og i ditt hode. Så psykologisk kovid-ioti kan muligens anses som en “pandemi”. Å se en hel nasjon skrumpe sammen til skjelvende rosiner er ganske artig, da. Fakta biter ikke på denne kovidiotien. Man kan bare lene seg tilbake og frese opp popcornet.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.