Nyheter MDTV Forum Om Doner

Corona har kostet mer enn tre oljefond – ungdommen må betale

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/corona-har-kostet-mer-enn-tre-oljefond-ungdommen-ma-betale/

Coronaviruset har gitt verden 36.000 milliarder kroner i tapt konsum og tatt 147 millioner arbeidsplasser, viser en ny studie. I Norge er det de unge som må ta regningen, mener professor. Dette skriver nettavisa E24, som fortsetter: I en fersk studie har et internasjonalt forskerteam ved Universitetet i Sydney kartlagt de globale sosioøkonomiske effektene av…

5 Likes

Det var da voldsomt til dommedags-syn.
Hva som blir fasiten har vi ingen anelse om, ennå. De klarer jo ikke å bli enige om døds-statistikken en gang.
Så kan vi jo trøste oss med at det uanseet blir verst for Kina.

Det er mange pessimister i MSM. Litt uvanlig da det reduserer konsumet. Sedelpressen er jo løsningen var gang så hvorfor stresse…

Historikere finner ikke verre økonomisk krise: – Må trolig tilbake til Napoleonskrigene

På Filippinene har skolene vært stengt i flere måneder, og klasserom-undervisning er utsatt mange steder offisielt til 24 August. De skal også begynne med online undervisning i August, for å unngå “face to face tuition”, noe som stenger mange barn ute fra familier som ikke har pc med Internett-tilgang, og det er mange på Filippinene. De mister reelt et skoleår. Og skolemåltidet er ofte det eneste måltidet mange barn i Filippinene får hver dag.

Hvordan skal Filippinene kunne betale tilbake sine lån til Verdenbanken og IMF? Koronalånet på 1.25 Milliarder dollar kommer på toppen av andre lån. En stor økning i gjeldsbyrden til utviklingsland er et resultat av den konstruerte krisen, og gir WB og IMF politisk makt over landene. Den store økningen i gjeldsbyrden for fattige land under korona sementerer maktposisjonen for storkapitalen.

Og det vil fortsette for dem, blir det tvungen massevaksinering av milliarder av mennesker, vil Big Pharma få profitt på mange hundre milliarder dollar på vaksinene. Får for eksempel fem prosent av en milliard mennesker bivirkninger, vil 50 millioner måtte ha medisiner for resten av livet, noe som vil gi Big Pharma ytterligere flere hundre milliarder i profitt hvert år.

Big Pharma er ikke en transparent industri, patentrettigheter og konkurranseregler gjør at det er vanskelig å få vite hvor mye det koster å fremstille et medikament. Men de forlanger at publikum skal stole på dem når det gjelder vaksiner. Noe det er ingen grunn til, svineinfluensa vaksinen kan være et godt eksempel blant flere.

1 Like

At det koster for kapitalistene at vekstøkonomien får seg en bråstopp, er det ingen tvil om. At kapitalistene vil forsøke å lesse kostnadene for dette over på arbeiderklassen, er det heller ingen tvil om. Men det er heller ingen tvil om at kapitalistene ville ønska å frata arbeiderklassen de godene de nå vil bruke Covid-19-kostnadene som begrunnelse for, uansett, og at kuttforslagene som vil komme derfor ikke egentlig har noe med Covid-19-tiltakene å gjøre. Det som er oppsiktsvekkende, er at en selverklært kommunist støtter opp om kapitalistenes retorikk på denne måten, ved å framstille det som om det skulle være noen slags naturnødvendighet at kapitalistene skal få dekke tapene sine på arbeiderklassens bekostning. En ekte kommunist ville konkludert med at kommunistenes oppgave i en slik situasjon er å sørge at kapitalistenes tap forblir kapitalistenes tap, og at kapitalistenes konkurs ikke er vårt problem, men et argument for at samfunnet kan ta over den byrden kapitalistene i dag bærer, gjennom å overta eierskapet deres, kompensasjonsfritt.

2 Likes

Dette er en feilslutning. Det er ikke slik at den nedgangen vi ser i den kapitalistiske økonomien hadde blitt unngått om det ikke var iverksatt noen nedstengningstiltak. Det er fordi Steigan og andre konspirasjonsteoretikere er fullstendig på villspor når det gjelder virusets direkte helseeffekter. Helt uten at myndighetene hadde iverksatt sosial distanseringstiltak, ville folk begynne å holde seg hjemme, i begrunna frykt, ettersom venner, familie og arbeidskolleger begynte å falle i fra, i langvarig sykdom, og for noen, død. Uten smittebegrensende tiltak, med en løpsk epidemi, ville helsevesenet blitt totalt overbelasta, og mange ville dødd av andre sykdommer, fordi de, med rette, ville vært livredde for å oppsøke helsevesenet på grunn av smittefrykt, og mange som trengte behandling ville ikke fått det, fordi alle ressurser ville vært brukt på Covid-19. Svært mange helsearbeidere ville til enhver tid vært slått ut, i sykdom, og mange ville dødd. Så nei, det er ikke tiltakene mot Covid-19 som koster liv, det er selve sykdommen, men effektive nedstengingstiltak har også redda mange liv, som gjentatt tidligere. Alle spådommer om økte selvmord, har blant annet vært gjort til skamme. Realiteten er en signifikant nedgang. Redusert luftforursensing har også redda titusenvis av liv rundt om i verden.

1 Like

Og så kan markedskreften få lov å virke litt, til en forandring:

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.