Nyheter MDTV Forum Om Doner

Civita på vikende front


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/civita-pa-vikende-front/

Av Øyvind Andresen. I kjent stil prøver Kristin Clemet å mistenkeliggjøre motivene til sine politiske motstandere. For mitt vedkommende dreier det seg om at siden jeg er marxist, så er det jeg skriver «absurd, konspiratorisk, virkelighetsfjernt» osv.» Hun ønsker ingen åpen debatt som vil avsløre at tida er i ferd med å renne ut for…