Nyheter MDTV Forum Om Doner

CIA-penger støtter opp under protestbevegelsen i Hong Kong


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/cia-penger-stotter-opp-under-protestbevegelsen-i-hong-kong/

Allerede på 1980-tallet skjønte CIA at det ikke ville ta seg så godt ut å gi penger direkte fra etterretningsorganisasjonen til politiske bevegelser i ulike land. Derfor opprettet man National Endowment for Democracy, eller NED som skulle fungere som en sivil front for CIA. NEDs president Carl Gershman sa til New York Times i 1986…


#2

Landsforrædere anses jo i USA for at være det mest usle i det patriotiske USA og straffes hårdt.
Ikke desto mindre, som det fremgår, hylder og finansierer det officielle USA landsforrædere i andre lande…
CIA hyldede også de såkaldte sovjetiske dissidenter, men udover de prominente dissidenter, Sakharov og Solsjenitsyn - hvad skete der egentlig med deres små instrumentelle fisk?
Ja, efter at have presset de oplysninger ud af dem, som de kunne bruge, blev de likvideret i CIA´s kældre - som det afskum, de var, og som selv det officielle USA jo dybest set anså dem for at være. Andre måtte hutle sig gennem tilværelsen derefter. De blev ikke belønnet for deres tjeneste af CIA. Siden har man ikke hørt om dem. Glemt var de.


#3

CIAs støtte til protestbevegelsen i Hong Kong må kunne betraktes som å være del av USAs maximum pressure strategy mot ugreie land. I dette tilfelle kan det være en del av USAs handelskrig mot Kina. Eller det kan være et utslag av John Boltons politikk om å få resten av verdens land til å underkaste seg USAs overherredømme.


#4

CIA har fra gammel tid infiltrert både politiske partier og humanitære organisasjoner i Norge, og PST er bare en underavdeling av CIA! Christian Høibø var hemmelig agent for PST i ti år, og hans hovedoppgave var å infiltrerte og radikalisere venstresiden. Venstresiden i Norge var rett og slett ikke voldelige nok!

Christian Høibø arbeidet hardt for å ødelegge vårt demokrati, men han hadde allikevel tid til å utøve vold mot politiet, og tid til å laste ned barneporn av jenter så unge som fem år! I dommen fra Nedre Telemark tingrett beskrives flere av bildene som “svært grove”.

Fytti grisen for noen svin! :frowning_face: