Nyheter MDTV Forum Om Doner

– CIA gir IS-terrorister ny ID og nye pass


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/cia-gir-is-terrorister-ny-id-og-nye-pass/

Den tyrkiske nettavisa Yeni Şafak, som står den tyrkiske regjeringa nær hevder at CIA har gitt 140 IS-terrorister nye identifikasjonspapirer og nye pass. Minst 2000 IS-terrorister har vært forhørt av CIA i leire som tilhører YPG/SDF før de er blitt gitt ny ID, hevder nettavisa. USA har opprettet spesielle forhørsstasjoner i Syria og Irak der…


#2

På vegen til Algerie, formoder jeg. Eller Aserbajdsjan?

Debrefing og nye innstrukser. Genbruk er dagens motto, for rekrutteringsbasen krymper raskt. Det er jo snart bare vesterlig etterretning som ikke har skjønt at det er “game over”.


#3

Nå har USA i praksis anerkjent “Eretz israel”

Det er i det minste slik sionistene ser det.