Nyheter MDTV Forum Om Doner

Chipping av kveg

Mange har hørt om “Toppmøtet i Davos” eller World Economic Forum, som det egentlig heter. Toppmøtet samler hvert år mange av verdens rikeste og mektigste mennesker, som Bill Gates, Donald Trump, Greta Thunberg, osv. Grunnleggeren av toppmøtet er den rike gamle nazisten Klaus Schwab, som vil bruke “pandemien” covid-19 (og den kommende covid-21) til å legitimere en såkalt “Great Reset” (totalitær, global politistat hvor hans klasse skal ha makten og kjøpekraften for seg selv).

I en anmeldelse av Klaus Schwabs nyeste bok, som handler om covid-19 og “The Great Reset”, så jeg at anmelderen nevnte at keynotespeakeren på den kommende Great Reset-konferansen i januar, er Victoria Alonsopérez, grunnleggeren av Chipsafer.

Chipsafer driver med chipping av kveg. Dvs.: De utvikler databrikker som overvåker dyrenes helse og atferd, for å se etter anomalier, og for å forebygge sykdom og epidemier.

Så ja, helt klart en relevant keynotespeaker på Covid/Great Reset-konferansen, får man tro … Når man er multimilliardær som vil holde styr på kveget sitt, gjelder det å chippe det. For å unngå anomalier, sykdom og upassende atferd.

Hadde jo f.eks. vært synd om kveget begynte å spre spinnville konspirasjonsteorier. Eller nektet å bruke munnbind og vaksinere seg. Eller samlet mer enn fem nærkontakter per privatbol… øh, jeg mener fjøs.

7 Likes

Enda godt at Microsoft tok patent på en 5G-kompatibel, Mossad-fjernstyrt mikrochip som bruker menneskekroppens egen metabolisme og vaksinehistorikk til å generere sentralbankgodkjent kryptovaluta.

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Uff nei, jeg forsnakket meg visst. Mente selvsagt STORFEkroppen. Ikke menneskekroppen.

5 Likes

Flott og informativt innlegg, K11. Tusen takk :hugs:

4 Likes

Ja, det sier litt når hovedtaleren i WEF er ekspert på chipping av kveg. For dette (finans)folket er ikke andre folk på Jorden annet enn kveg som kan drives over et stup, drives inn til brennemerking (vaksinering), drives inn for for å fetes opp, og drives inn for slakting. Da er det ikke annet å vente enn at de vil folk skal ha en chip som buskap heller.

Nå er teknologien på plass som knytter en biometrisk ID sammen med en digital valuta og kombineres i en chip som kommuniserer med 5G, som mer finansieres av stater enn selskaper. Perfekt tilpasset et teknokratisk, kontantfritt samfunn med en digital valuta som WEF også vil ha, og med borgerlønn.

Når en ser på den kronologiske rekkefølgen av hendelser, bla WEF slått sammen med FN, Event 201, starten på den konstruerte korona-krisen og introduksjon av teknologier for kontroll av folk på individnivå, tegner det seg et mer og mer tydelig bilde for de som er interessert i geo-politikk av hva herskerklassen ønsker. Dette er bare starten på et globalt kupp, den globale storkapitalens New World Order.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.