Nyheter MDTV Forum Om Doner

Carl von Linné og et benkeforslag til forargelse

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/carl-von-linne-og-et-benkeforslag-til-forargelse/

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har sendt en oppfordring til Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo hvor de «sterkt oppfordrer» dem til å fjerne en dedikasjon til den svenske naturhistorikeren Carl von Linné fra en benk i Botanisk hage. Politikerne ber også om at det i framtidig formidling av Linnés arbeid opplyses om at han var…

7 Likes

Hadde han “forsket” på en så politisk ukorrekt måte i dag bare når det gjelder kjønn så ville han blitt kastet ut av ethvert slikt miljø i de “vestlige” landene. Han ville sannsynligvis aldri kommet så langt som til å fullføre noen utdanning. Det går bare ikke an å tenke på den måten om forhold som har med biologi å gjøre. Om en skal følge de “våkne” så er dessuten kjønn noe både planter og dyr må få bestemme selv. Hvem vet hvilket, eller vel snarere hva slags kjønn de opplever og føler at de har ? Biologien er generelt en politisk ukorrekt vitenskap og har vært det fra tiden rett etter den andre verdenskrigen. FNs UNESCO vedtok da at det ikke finnes noen som helst forskjeller av betydning mellom “folkegrupper”. Selv ordet “folkegruppe” er sånn sett galt nok. Da dette ble vedtatt første gang i 1950 forsøkte blant annet verdens mest anerkjente evolusjonsbiolog, Theodosius Dobzhansky å protestere - selvsagt også fordi han ikke forstod hvor “problematisk” biologien var blitt. Også Crick og Watson, som fikk Nobel-prisen, hørte til dem som ennå trodde at det fantes forskjeller mellom mennesker på gruppenivå som for andre arter. Hadde det ikke vært for det så kunne kanskje biologene ha vært hindret i å følge sine feiltanker. Det er ikke uten grunn at en ihvertfall i norsk skole så langt mulig unngår denne siden av biologien som fag.

6 Likes

Mari Skurdal burde ikke bruke sørstatsgeneral som et uttrykk for blodig grusomhet. Det var først og fremst nordstatsgeneralene som var verstingene. Nordstatene slet med at krigen var mindre populær blandt folk i nord en hva den var i sør, og generaler som Sherman inførte en total krig doktrine hvor en prøvde å knekke sivilbefolkningen: Wiki Sherman sitat “it is a terrible thing to consume and destroy the sustenance of thousands of people,” but if the scorched earth strategy served “to paralyze their husbands and fathers who are fighting … it is mercy in the end” En doktrine som senere ble brukt i WW2, Vietnam og Kambosja med grusome resultat.

8 Likes

2 Likes

read a book

Hele Hjernevask-serien er noe alle bør se.

2 Likes
2 Likes

Ville ikke engang dukket opp som forslag til et mulig programkonsept i dag. Og strengt tatt underlig at det var mulig å få til for såpass få år siden. Men det viser vel først og fremst at det nettopp er ved “hjernevask” av barn og ungdom at de lange politiske linjene formes. Det tar tid å føre nye generasjoner inn på et politisk korrekt spor. Det er også det Gro Harlem Brundtland uttalte på begynnelsen av 80-tallet når det gjaldt innvandringspolitikken: Med “holdningskampanjer” kunne man forme barn i politisk korrekt retning. Harald Eias generasjon ble født for tidlig til å få delta i det der og dermed fra å bli virkelig “gode”. Tvert imot så ble den generasjonen i stor grad påvirket av dem som rakk å bli mer eller mindre voksne før den andre verdenskrigen. Og slett ikke bare av politiske kommissarer ala GHB. Jeg vet ihvertfall selv at jeg hadde både besteforeldre og lærere som påvirket meg på en måte som i dag ville bli regnet som “feiltenking”. I historietimene hørte vi feks heller ikke noe om “Holocaust” før mot slutten av ungdomsskolen. Og dermed heller ikke noe om vår evige skyld ifht Guds utvalgte folk. I dag vet man jo at det er det viktigste som noensinne har skjedd og at selv barnehagebarn burde få høre mest mulig om de nøyaktig 6.000.000.000 gasset ihjel. Hadde det ikke vært for det der så hadde jo heller ikke alle de andre “minoritetene” endt opp som i den grad hellige og hevet over all verdi europeiske folk og nasjoner noensinne måtte ha hatt. Det er sånn sett logisk nok at denne benken må bort. Det handler i siste instans om å få fjernet en historie og kultur skapt av visse folkegrupper “opplest og vedtatt” som i beste fall verdiløse, men strengt tatt destruktive pga sin iboende “rasisme”.

6 Likes

Det er klart nå når ørkenreligionene inntar så har de verken sansen for botanikk , eller vitenskap i den retning.
Koranen sier INGENTING om botanikk , og da må en regne med at denne vitenskapen blir haram.

Som jeg hra sagt før . Når ‘våre nye landsmenn’ inntar , så vil vår kultur dø med oss.
Ingen nye vikingegraver vil bli oppdaget.
Deres sjel vil dø der i graven , og vil vil glemme de.
-Ei Ny Tid er i emning…

2 Likes

Du er for negativ. Hadde statlig inndoktrinering virket som planlagt om tema hvor makta har feil, hadde Sovjetunionen fremdeles eksistert, og Norge hadde vært et land av troende Lutheranere.

Og det hadde ikke vært så viktig, om de ikke var i ferd med å tape grepet om massene. Folk har ikke så stort problem med å tilgi at man godtroende hadde feil, men det er når de forsøker å dekke over feilene sine ved å stilne kritikerne ved ufint spill, at flertallet begynner å rope om straff.

At mange trodde at den eneste grunnen til at vi så forskjeller mellom kjønn og etniske grupper var at man ble oppdratt forskjellig og at man hadde forskjellig kultur, all den tid kjønnene ble oppdratt forskjellig og etniske grupper var noe som levde i andre land, er egentlig forståelig, men nå har vi forsøkt med lik oppdragelse av kjønnene, og vi har importet folk fra hele verden, og de mange av de systematiske forskjellene består.

De virkelig våkne troende tror at de systematiske forskjellene beviser at undertrykkingen og fordommene er så mye sterkere enn noen hadde trodd, og da blir det jo rasjonelt at det må sterkere lut til, slik som mer antirasistisk lovgivning og holdningsskapende arbeid, og at alle deler av det hvite patriarkatet som Linne tas bort fra historien.

Om vi går tilbbake til propaganda grunnfagstemaet om at man ikke må lyve om hverdagen til folk, om man ønsker å bli trodd på ting folket ikke kan kontrollere selv, så er det der de våkne er dag, da folk kan observere medfødte forskjeller hos kjønn og grupper i sine egne liv, mens media og akademia påstår at noe slikt ikke eksisterer.

economic factors

2 Likes

Det naturlige er å ta ytre forskjeller som uttrykk for det indre. Sånn sett er forestillingen om at forskjeller så godt om utelukkende skyldes oppdragelse og sosiale forhold uforståelig annet enn mot bakgrunn av “hjernevask”. Tusenår med kristendom + et hundreår med sosialisme, (sosial)demokrati og høyreliberal økonomisme. Evolusjonslæren var fra første stund i konflikt med dem og utviklet seg også mot det stadig mer “problematiske” vis-a-vis disse ideologiene. “Rasismen” blant folk flest i tidligere tider var nettopp basert på det de kunne se og observere. Men kristendommen satte visse grenser for hva som var både lovlig og mulig å tenke. Assossiasjoner til - og et behov for avgrensning fra - dyreriket og forskjellene der lå også selvsagt bak. Men så man en svart mann så var forskjellen så stor at det nesten var nok til å vekke tanker om en helt annen art, ikke bare en “rase”. Det måtte ihvertfall opplagt dreie seg om et helt annet slags menneske.

1 Like

fortsettelse
Blant Darwin og hans samtidige var det faktisk også det som var diskusjonstema - ikke om det fantes “raser”, men om noen av de variantene man møtte på i andre verdensdeler i det hele tatt tilhørte samme art som det europeiske menneske. En “raselære” der samtlige varianter ble regnet tilhørende samme art, det var et kompromiss den gangen, hvor blant annet det kristne synet spilte en viktig rolle. Darwin bidro til at det endte med det kompromisset det gjorde. Men utgangspunktet var observasjon av samme slag som folk flest kan gjøre om man bare er istand til å forholde seg uten religiøse eller politiske for-dommer. Det reaksjonære var jo egentlig å benekte forskjellene som Darwin og andre naturforskere avdekket. Det handlet ikke bare om å benekte at “mennesket stammer fra apene”. For kirken og for de mer eller mindre hjernevaskede massene var også selve forskjellene mennesker imellom her og nå noe som gikk helt på tvers av de kristne vrangforestillingene om “likhet innfor Gud” og ideologiene avledet derfra. Når “antirasister” feks påpeker at forskjellene innenfor en folkegruppe kan være større enn enkelte av de man finner mellom grupper, så har de også rett. Men det bare understreker at forskjellene er desto større mer generelt. Det er der “hunden ligger begravet”.

Jeg tror du heller må skjele til det jødene kaller Toraen- der de gammel-testamentlige skriftene bare er innkludert i tittelen. Det er tross alt de som har kontrollen over mediene, og utdannings-systemet.

Også Ruth Bader Ginsburg tilhørte dem.

4 Likes

Veldig fin artikkel av Pål om Linnes storhet i opplysningstiden. Men hvorfor skal han melde at det ikke er lett å være optimistisk? “det er vanskelig å se hvordan det kan ta seg inn.”
Det kommer ikke til å ta seg inn. Marx er forlengst begravet i dette miljøet. Det er NHOs tenkning og Ursula von Leyens direktiver som gjelder.
dette er ikke pessimisme. Det er realisme og den bryr seg ikke om optimisme eller pessimisme. Det eneste som teller er hva som er sant eller ikke.

3 Likes

Mens de vil fjerne plaketter med Carl von Linnés navn på parkbenker her i Norge, vil BLM fjerne hele statuer av Linné i Sverige.
image
Bildekilde: Free West Media.
Bilde av statuen av Carl von Linné i Humlegården med den svenske BLM aktivisten Lovette Jallow innfelt som vil ha statuen fjernet.

image
Bildekilde: Chicagopublicart.
En kopi av statuen i Humlegården plassert i Lincoln Park i Chicago, der den har stått siden 1891.

Hvis BLM får statuen i Humlegården revet, river de vel statuen i Lincoln Park også? Jallow kaller grunnleggeren av botanikk for “the father of race biology”.

Hvis billedstormerne i Black Lives Matter skal klare å rive ned en av de mest sentrale grunnleggerne av modeerne vitenskap og få aksept for det, skal lærebøkene i biologi og botanikk skrives om? Linné var også en av grunnleggerne av den vitenskaplige metode.

BLM skal ikke bare omskrive historiebøkene ved å formelig rive ut sidene de ikke liker, de går til angrep på vitenskapens grunnleggere også. Har BLM med Lovette Jallow klart å så tanker om Linné som rasist blant unge studenter? Skal Linnés arbeid utelates eller omskrives fra biologi og botanikk lærebøker på grunn av BLM, går vi inn i en ny mørketid for naturfagene når det gjelder læring.

4 Likes

Dark ages matter…

4 Likes

Hun heter Lovette3 Likes

:slightly_smiling_face:Takk, jeg skal rette det med en gang.

1 Like

Der har vi forlengst havnet. Når forskningsmiljøene ennå fungerer så er det i hovedsak pga menn som hadde sin skolegang før den “politiske korrektheten” tok helt av.

2 Likes

Noen tar sivilisasjon for gitt. At man uten konsekvenser kan omgruppere støttebjelkene. De vil oppdage at det ikke tar lang tid for et hus å rase sammen

2 Likes

Nettopp disse står i veien for “vidunderlige nye verden”. Man venter på ungdommen

Den som utpekes som den største “hateren” her på berget er Hege Storhaug

Her dyttes unge muslimske jenter fram som bevis

" Det holder ikke med å si at «jeg er ikke rasist». Vi må vise med handling at vi er antirasister".
Varin Hiwa Ali
" Not being racist isn’t enough, Germans must be ‘anti-racists,’ President Steinmeier insists"

Dere er noen kakerlakker, sier hun, tar ut nøklene fra lomma si og kutter meg i håndflaten.

Tja

2 Likes