Nyheter MDTV Forum Om Doner

California rammes av historisk blackout

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/california-rammes-av-historisk-blackout/

Millioner av folk i det nordlige og sentrale California vil bli rammet av den største blackouten, strømutkoplinga, i historien. Det er Pacific Gas & Electric Co. som stenger strømmen for å unngå større skader på grunn av brannene i området. Dette skriver SF gate. Det er planlagt strømutkopling i mer enn halvparten av Californias kommuner…

3 Likes

Det militær-industrielle komplekset årelater statsbudsjettet, og nødvendige oppgraderinger av infrastrukturen i USA ligger minst femti år etter. Når de private eierne av strømnettet kun gjør det aller nødvendigste av vedlikehold for maksimal profitt, blir altså overføringsnettet så dårlig at det må stenges ved tørke. Det står like dårlig til med vannverk, avløpsverk, veinett og jernbane. Bly i drikkevannet for Flint innbyggerne er velkjent, men det er mye over tusen andre steder med rør av bly i drikkevannsforsyningen og dermed bly i drikkevannet.

Strømutkoplingen rammer også de velstående boligområdene langs kysten, og det kan hende de svarer med egne strømnett som stykker opp statens strømnett enda mer. Dermed blir store strømutkoplinger noe som rammer kun vanlige folk, og ikke rike.

4 Likes

Sist det skjedde, var det Enron som sto bak. Det var for å skremme.

2 Likes

Utbygging av fornybar energi som vindkraft og solenergi krever samtidig utbygging av langt mer overføringsnett, det er et faktum, særlig vindkraften. Et atomkraftverk, kullkraftverk eller gasskraftverk kan legges rett i nærheten av en stor by med korte overføringer, mens vindkraften ofte må være langt unna der hvor de beste vindforholdene finnes og hvor det er fhv. få mennesker. Da blir man mer sårbare enkelt og greit.

Bortsett fra det har nok Pacific Gas & Energi liten eller ingen skyld i at Kalifornia mange steder brenner, og de må selvsagt gjøre det som er nødvendig for å redde infrastrukturen sin. Her er det snakk om å være uten strøm i noen dager sammenlignet med uker eller til og med måneder. Jeg skjønner at innbyggerne synes det er trasig men det ser ikke helt ut som de skjønner sitt eget beste. Å tro at Pacific G & E gjør dette unødig er som å tro på julenissen, de vil antagelig tape et beløp i milliardklassen i norske kroner på å stenge ned.

1 Like

Problemet er vel at de, som alle andre dødlige, ligger etter i vedlikeholdet. Så spørs det om de store strømbrukerene blar opp, eller flytter. Forøvrig er det lite som så effektivt sørger for nødvendig vedlikehold, som en liten naturkatastrofe.

Før nyttårs-orkanen, skulle det bare noen vindkast til, så ble det mørkt hos oss. Det tok over tjue år, før det ble mørkt igjen.

PG&E er visstnok kontrollert av virkeligetens mr. Burns - Rothschild.