Nyheter MDTV Forum Om Doner

Buzzfeed saksøker demokratene over Russland-beskyldninger


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/buzzfeed-saksoker-demokratene-over-russland-beskyldninger/

Nyhetsnettstedet Buzzfeed saksøker Demokratenes Nasjonale Komité (DNC) for å få informasjon om påstått russisk hacking av DNCs servere. Bakgrunnen for søksmålet er at Buzzfeed selv er blitt saksøkt av Aleksej Gubarev, en russisk forretningsmann som mener det var injuriende da nettstedet la ut det såkalte «Steele Dossier», med påstander om at Gubarev og firmaet hans…