Nyheter MDTV Forum Om Doner

BT hyller ulovlig likvidasjon

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/bt-hyller-ulovlig-likvidasjon/

Av Terje Alnes. Mange har reagert på Morten Myksvolls kommentar i BT lørdag 4. januar, der han hyller likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad. (dette leserinnlegget ble sendt til Bergens Tidende 6. januar. Etter tre dager med venting og purring ble innlegget refusert med standardbegrunnelsen: «Dessverre er tilstrømningen av innlegg til debatt-…

4 Likes

Ettersom Soleimani reiste som diplomat er han beskyttet av gjeldende internasjonal rett, som gjelder uansett om man underskriver reglene eller ikke. Det er endel av Westphalian Peace Treaty
Man kan ikke skyte diplomater.

Hvis man godtar at diplomater kan skytes kan Trump også skytes.

Amerikanske media argumenterer med at man kan skyte “onde” folk. Hvem som er ond bestemmer amerikanerne selv.

1 Like

Krigen mot Terror pågår fremdeles, og etter at revolusjonsgarden hadde blitt erklært en terror-organisasjon, så hadde Trump lov til dette.

Diplomatiets regler har ikke noe unntak for diplomater som er pedofile eller terrorister. Pedofile diplomater kan ikke straffes… og heller ikke skytes

Trump forholder seg til amerikanske lover.

Han hadde ikke lov til det i internasjonal lov, nei… US law er ikke genevakonvensjonen. Den gjelder bare for de selv. FN vurderer nå å ta opp sak mot Trump, som står i en annen tråd på steigan.

2 Likes

Diplomatiets regler er universelle for Jorden. De står over amerikansk lov.
Diplomatiets regler står også over Geneva konvensjonen. Geneva konvensjonen er frivillig.

Du mener det FN, som ønsker å utrydde hvite mennesker?’

1 Like

Masse-immigrasjonen fra MENA-land er er en “replacement migration” kun på den måten at den erstatter vertbefolkningene i Europa når det gjelder antall. Den erstatter ikke vertbefolkningene i den produktive delen av økonomien, da det er for få fra MENA-land, spesielt fra Afrika, som kan kvalifiseres til det europeiske arbeidsmarkedet.

For få av dem klarer utdanningsløp til høyere teknisk utdanning, så når for eksempel en ingeniør eller arkitekt faller for aldersgrensen, er det ikke folk fra MENA-land som erstatter dem. Det hadde amerikanere med europeisk avstamming, russere, sloveniere, tjekkere, ungarere, indiere, thailendere og filippinere klart, det ses tydelig for de integrerer seg raskt, også første og annen generasjon.

Men det er ikke den globale storkapitalen NWO som står bak masse-immigrasjonen fra MENA-land plan. De driver krigføring mot Vesten med ikke-integrerbar masse-innvandring fra MENA-land for å binde opp så mye ressurser som mulig i den passive delen av økonomien, for å drive europeiske land til en økonomisk, sosial og kulturell kollaps, og tvinge dem til å ta opp enorme lån fra deres IMF og Verdensbanken, som er deres instrumenter for ikke-militær overtakelse av land og stater.

Med en kontinuerlig negativ fødselsrate blant alle vertbefolkninger i vestlige land som står for skattegrunnlaget, blir en økonomisk kollaps ikke til å unngå når selv første, annen og tredje generasjon av migranter fra MENA-land ikke integreres. Mye tyder på at den globale storkapitalen vinner med sin strategi, og får kontrollen over Vest-Europa som den har over Latin-Amerika, Afrika og store deler av Asia i dag.

2 Likes

Det blir som å hevde at du har rett til å pusse bikkja di på naboen, for at du mener at han er en kjeltring.

3 Likes

Nå har Iran erklært US Army for en terrororganisasjon, så nå har Iran lov til å likvidere amerikanske generaler også. Det skulle du ha tenkt på.

terrorister
Nå terrorister

1 Like

Har noen interessert seg for general Soleimani og revolusjons-gardens rolle i mordforsøket mot forlagsleder Nygård?

Det burde i allefall være et tankekors for alle som nyter og benytter seg av talefriheten og retten til fritt å publisere… det hadde helt sikkert vært ulovlig etter finjussen å likvidere Hitler også etter innmarsjen i Sudetenland, men det hadde vært lønnsomt…

Jeg er tilbøyelig til å være enig i dette du skriver her, uten å kjenne lover de forholder seg / eller ikke forholder seg til. Det er også delvis på linje med boka The war on Terror, som jeg anbefalte for en tid siden, hvor Christopher Bollyn skriver om det.
https://www.amazon.com/War-Terror-Plot-Rule-Middle/dp/0985322543

Normalt gjelder vel Wienkonvensjonen med diplomatisk intgritet ( 29 ).

Dette at de bryter dette handler vel om at de ser seg i et annet scenarie, noe denne Nrk artikkelen også antyder ?

Nrk viser til en uttalelse fra det hvite hus :
– Det er presidenten sin rett og plikt å beskytte nasjonen og innbyggjarane mot terror. Det skal han halde fram med, og verda er tryggare på grunn av det, heiter det i uttalen.

Representanthuset i USA stemte i natt for eit vedtak som avgrensar krigsmakta til president Donald Trump. Det betyr at han ikkje kan gå til krig mot Iran utan deira godkjenning. – Latterleg, seier Det kvite hus.

Man trenger å bli minnet på at krigen mot terror ikke er over, og har pågått under ulike presidentperioder, selv om det hele tilsynelatende forsøkes kamuflert.

2 Likes

Soleimani hadde ingen rolle i den Iranske revolusjonen

Med De sataniske vers fra 1988 pådrog Rushdie sig muslimers vrede, først i Storbritannien, siden verden over. Præstestyret i Iran under Khomeini i 1989 udstedte en fatwa, dvs. en muslimsk retslærds vurdering, der fordømte forfatteren som blasfemisk;

The exact date of his appointment as commander of the IRGC’s Quds Force is not clear, but Ali Alfoneh cites it as between 10 September 1997 and 21 March 1998.[41]

Hvem som er akkreditert er hvem som er godtatt av vertsnasjon, i dette tilfelle Irak / Libanon / Syria.
Det er ikke USA som bestemmer det.

Hven USA erklærer for “terrorister” har null betydning for domstolen i Haag. Europa har verken erklært Iran eller Hezbollah for terrorister, heller ikke FN.

2 Likes

Det er vel der vi har kimen til konflikt, og som kan skape parter i en krig, og skape en enda større kløft mellom USA og EU, evnt få framgang i EU hæren ?

Hvor finner du dette du skrev om på en annen tråd, men som er relevant her også, at det er en del av Westfalen fredstraktaten ? Jeg vil gjerne lese om det.
Fant det ikke her…
https://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp
Hvilke fag går det innunder her ?

Artikkel 29
En diplomatisk representants person er ukrenkelig. Han kan ikke undergis arrest eller på annen måte holdes tilbake. Mottakerstaten skal behandle ham med tilbørlig respekt og skal treffe passende tiltak for å hindre angrep på hans person, frihet eller verdighet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Wien-konvensjonen_om_diplomatiske_relasjoner ( 29 ? )

1 Like

Scholars of international relations have identified the Peace of Westphalia as the origin of principles crucial to modern international relations, including the inviolability of borders and non-interference in the domestic affairs of sovereign states. This system became known in the literature as Westphalian sovereignty.[3] Although scholars have challenged the association with the Peace of Westphalia,[23] the debate is still structured around the concept of Westphalian sovereignty.


“the principles of a system of ‘international relations’ were taking shape, motivated by the common desire to avoid a recurrence of total war on the Continent” (pp.26-7): there was no talk of total war or the need to avoid it. The winning states (France and Sweden) were concerned to avoid the recurrence of war — but only because they wanted to protect their gains.

“Diplomatic exchanges, including the stationing of resident representatives in the capitals of fellow states…were designed to regulate relations” : resident ambassadors did become more common after Westphalia, but they existed before and hardly sprang into existence suddenly in 1648 (or because of it).

2 Likes

Interessant…
Fant det her når jeg søkte med teksten :
https://peaceofwestphalia.org/?page_id=147

1 Like

Så nasjonal suverenitet er ikke noe man får tildelt gjennom vedtak i FNs generalforsamling. Nasjonal suverenitet står over FN. FN må bare forlate Krim når Krim ber dem om det.

1 Like

Nei det gjør han ikke. Han har ikke lov til å bombe noe som helst med mindre kongressen går med på det og det gjorde de ikke siden de aldri hadde mulighet til det for han tok aldri opp spørsmålet med dem.