Nyheter MDTV Forum Om Doner

Brussel beruset av makt: Sensur kalles nå faktasjekk


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/brussel-beruset-av-makt-sensur-kalles-na-faktasjekk/

Av Hannes Hofbauer. Alle som leser dokumentet framlagt av EU-kommisjonen den 14. juni 2019, «Rapport om gjennomføringen av handlingsplanen mot desinformasjon,» vil skremt kunne fastslå at arbeidet med å bygge en EU-sensurmyndighet i stor grad er ferdig. Deretter, sier det litt dulgte budskapet, skal formidling av informasjon som Brussel vurderer som feil og farlig straffes…


#2

Hvordan har det forresten gått med Fredrik Solvang og NRK-programmet debatten? Sist han ledet debatten på NRK førte det til at sjefen for mattilsynet måtte gå av. Deretter har det vært lite å se til Fredrik Solvang. Har den norske faktasjekken gjort jobben sin og satt Fredrik Solvang og debatt-programmet på sidelinjen?


#3

Morsomt å se hva jeg har sagt før, at EU og USA tapte informasjonskrigen om Majdan, og at hjemmegrodde vestlige dissidenter har blitt kalt for russere etter dette.

Når de hjemmegrodde dissidentene fikk gjennom Brexit og fikk Trump valgt, så var det nok, da ingen av de vestlige elitene mener det er demokrati om de ikke får bestemme. Om de sensurerer folket og bruker sosial straff som tap av jobben, så lever vi fremdeles i det frie Vesten, da elitene er fri når folket ikke har noen stemme.

Tør jeg minne om at kommunistene i Øst-Europa lot deg få beholde en drittjobb, og de hang ikke ut dissidenter på forsiden av regimemedia. Ikke var overvåkningen så total som vi lever med i dag, og det var ikke nødvendig med et atomisert samfunn hvor folk var redde for å si hva de mener til hverandre, selv om de heller ikke var fri til å si ting offentlig.


#4

28 mai var det partilederdebatt med Fredrik Solvang på NRK. På slutten av programmet opplyste Solvang at Debatten-sesongen var slutt og at Debatten kommer tilbake etter sommerferien. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at noen har satt Solvang på sidelinja.


#5

Takk for opplysning. Håper at han får holde på i samme stil til høsten.


#6

1984, George Orwell, Sannhetsministeriet.
Det er til å få frysninger av.