Nyheter MDTV Forum Om Doner

Brundtland & co innrømmer katastrofale følger av koronatiltakene – gjett hva de foreslår

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/brundtland-co-innrommer-katastrofale-folger-av-koronatiltakene-gjett-hva-de-foreslar/

Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil bli 10.000 milliarder dollar. De vil drive minst 100 millioner ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandlinga av sjukdommer som tuberkulose, malaria og HIV har stanset opp, noe som vil føre til mer enn…

8 Likes

dt200915

6 Likes

Vi ser bare begynnelsen nå. Problemet er ikke bare Brundtland, men det er folks mangel på intelligens, mangel på mot, hjernevask og moralsk korrupsjon. Vi undrer oss alltid over hvordan folk kunne gå sammen med det sovjetiske systemet eller nazismen, men det er ikke noe mysterium for meg lenger.

ORDO AB CHAO

jkhljlk

3 Likes

I oppsummeringen helt i starten på rapporten, høres det hele ut som noe fra Astrid Lindgren:
-Eeeeeemil!! Hva var det jeg sa??? Du hørte ikke etter!! Nå ser du hvordan DET gikk!!! Snickarboden eller juling?!?!?

Skjønt beskrivelsen av snickarboden ser ikke like lystelig ut:

In our 2019 Annual Report, ‘A World at Risk’, we warned of the very real threat of ‘a rapidly spreading pandemic due to a lethal respiratory pathogen’2, and the need for determined political leadership at national and global levels. We called for seven urgent actions to prepare the world for health emergencies:

** The United Nations must strengthen coordination mechanisms*
** Development assistance funders must create incentives and increase funding for preparedness*
** Financing institutions must link preparedness with financial risk planning*
** Countries, donors and multilateral institutions must be prepared for the worst*
** All countries must build strong systems*
** Countries and regional organizations must lead by example*
** Heads of government must commit and invest*

Progress in implementing these actions has been limited. It is not as if the world has lacked the opportunity to take these steps. There have been numerous calls for action in these areas over the last decade, yet none have generated the changes needed. Financial and political investments in preparedness have been insufficient, and we are all paying the price.

3 Likes

“GPMG vil ha mer makt til WHO, mer makt til FN og de ønsker at FN, WHO og de internasjonale finansinstitusjonene skal komme sammen og skape et system for robust global governance. Ut av en «verden i uorden», vil de skape en ordnet verden – deres orden”.

Det ble ikke mye debatt eller oppmerksomhet I MSM rundt nyheten i fjor at World Economic Forum ble slått sammen med FN. Forente Nasjoner forstås av de fleste som en ideell organisasjon for forener nasjoner, det vil si folk i landene. Ett land - en stemme, men USA har med sin økonomiske politikk fått svake land og stater til å stemme for USAs interesser, så FN har mest fungert for global storkapital.

Nå som WEF er slått sammen med FN betyr det at storkapitalen kommer lettere til eierskap og kontroll over landressurser. Det fremstilles som det eksistensielle for mennesket, vann og mat, er best tatt vare på med privat eierskap. Store selskaper skal eie alt av drikkevann, vannforsyning og dyrkbar mark.

FNs og WEFs offisielle agenda blir formulert med ord som trygghet, sikkerhet og miljø i annenhver setning. Befolkningene skal gis inntrykk av at det er deres ve og vel sin skyld at global storkapital skal få styre verden. Men år for år blir forskjellene større, de rike blir rikere og de fattige fattigere og flere hele tiden. Gobalisme betyr global fattigdom for store deler av befolkningene.

Rovdyrkapitalismen ødelegger livsgrunnlaget for de fattige. Det er de multinasjonale selskapene WEF organiserer som har ansvaret for at 2/3 av verdens dyreliv har blitt borte siden 1970. Det er ikke deg som FN påstår, men de vil at du skal betale for storkapitalens rovdrift med miljøavgifter.

Storkapitalen vil ikke lenger bare stå i kulissene å diktere de politiske beslutningene til sine politikere, de vil styre selv og tilsidesette nasjonale regjeringer. BlackRock er slått sammen med den den amerikanske sentralbanken, og og er invitert av EUs sentralbank som rådgiver.

Storkapitalens konstruerte korona-krise gir enda mer makt til dem, mange land har blitt så forgjeldet av korona-krisen at de administreres og styres politisk av storkapitalens Verdensbank og IMF, en del av strategien frem til NWO.

8 Likes

Jeg har ikke ordentlig hengt med i disse debattene om koronaen som har vært ført her.
Det har blitt for innfløkt for min primitive og gamle hjerne.
Depopulation var allerede på 1970-tallet et kissingerledet prosjekt med World Wildlife på slep. For å få til alt dette man ønsket seg, igangsatte man biologiske kriger,værkriger og kriger for One World Government. Covid er et laboratorium produkt,et moment for en RESET av verden.
Dette ble jo allerede sagt og utformet Rockefellers “Scenarios for the future” på 60 sider i 2010,Lock Step. Det som står der er jo en nøyaktig beskrivelse av den nåværende tilstanden. Nano-chips i kroppen,tvungen vaksinering og totalt omlegg av verdensøkonomien for “GLOBAL GOVERNANCE” som AP underskrev i Sao Paulo i 2003. Hendelsesforløpet er planlagt gjennom flere tiår. Her er absolutt ingen overraskelser,som jeg ser det.

8 Likes

Det er nok mer om prioriteringer og mangel på kunnskap og forståelse for hvordan situasjonen er idag. Og brist på kunnskap om hvordan man kan prøve å endre på systemet. Dagens informasjonssamfunn gir jo muligheter for en endring om man prøver mer. Optimistisk kanskje men ja…

2 Likes

Rent bortsett fra to verdenskriger, Svartedauen, Spanskesyken…

En pussig konklusjon, da rapporten tvert i mot antyder at lockdown har hindret pandemien i å bli mye verre. Rapporten peker på at mange nasjoners mangel på resolutt respons har forverret situasjonen, altså ikke konseptet med lockdown i seg selv.

In the early days of the pandemic, countries that proactively implemented non-pharmaceutical interventions managed to bring the pandemic under control more quickly.

[…]

Countries that heeded early warnings from available data and quickly
mobilized whatever emergency capacities they had were more successful in containing
the virus. […]
Other countries with greater resources and capacities
were slow to respond and paid a high price.

[…]

many governments did not heed
the warnings, failing to introduce public health measures at the necessary pace and
scale, and struggling to control the disease as cases grew exponentially.

I følge èn studie har lockdown hindret 12000 dødsfall bare i Norge:

estimated that lockdown restrictions averted 3.1 million deaths across 11 European countries

[…]

The deployment of anti-contagion policies in all six countries significantly and substantially slowed the pandemic,"

nations like China benefited from locking down early, while delays in the US and Italy may have resulted in preventable deaths. […] the US could have prevented 645,000 infections and 36,000 deaths by locking down one to two weeks earlier.

2 Likes

Egentlig har lockdown og karantener blitt praktisert i århundrer.

Jeg går ut i fra at kilden her er Unicef, som sier:

With around 1.6 billion children unable to attend school in person, UNICEF is finding ways to keep them learning at home.

Mange barn blir altså undervist, bare ikke på skolen.

1 Like

Rapporten fokuserer ensidig på døds- og smittetall, ikke følgeproblemer fra lockdown. De to hærtingene bak propagandarapporten mener at sykdommen ville ha rammet flere uten lockdown og at enda færre ville ha blitt smittet av covid-19 om landene hadde stengt ned tidligere og hardere.
Leger og helsefolk (spesielt eldre, velstående smitteverneksperter) ser bort fra at lockdown vil føre til mye høyere dødstall enn selve sykdommen.
Jeg synes du, i likhet med propagandarapporten, har et veldig enøyd fokus på sykdommen viruset forårsaker.
Du ser også bort fra at det er lockdown som raserer velferden i verden.
Folk dør i millioner av sult og malaria på grunn av lockdown, ikke covid-19.

1 Like
1 Like

I følge engelske medier, holder Storbritannia på å gå tom for koronatester og vil være nødt til å rasjonere testene, i alle fall de neste to ukene.
33213858-8737035-image-a-24_1600215480750
Selv om svært få har dødd i UK siden midten av juli, strammer britiske myndigheter inn tiltakene og lanserte nylig en grense på maks seks personer pr gruppe. Denne gang til rå latter fra befolkningen. Den nye loven forbyr også “mingling” utenfor egen seksmannsgruppe.

Til tross for mangel på testkapasitet, har statsminister Boris Johnson nylig lansert Operation Moonshot, som går ut på å teste 10 millioner briter daglig i en uke for å få bukt med viruset.
Om Johnsons Operation Moonshot bygger på prosjektet med samme navn, som ble startet av britisk politi i fjor sommer er uklart.

1 Like

Hvem underviser dem? Har du vært lærer? Om du har så vet du at noen tar til seg lærdom bedre enn andre og at noen trenger ekstra oppfølging, slik som dyslektikere, barn med adhd osv. Så har du det sosiale aspekt som er utrolig viktig. Barn trenger å være med andre barn. Nå har det allerede blitt snakket om at selvmord har nådd nye høye og du vet kanskje ikke at også her er barn rammet.
I tillegg har livreddende medisinsk behandling stoppet opp. Jeg antar at du er blant de heldige som er frisk og ikke behøver kreft eller hjerteoperasjon, har ikke malaria, HIV, ikke trenger organtransplantasjon eller annen livreddende behandling siden kun koronapasienter er ønsket på sykehusene. Godt er det jo også at du heller ikke trenger å gå sulten som millioner av mennesker gjør, blant dem barn. Mange, selv her i Europa, lever langt under fattigdomsgrensa. I England og Frankrike, for eksempel, der det blir gitt skolemat, er skolemat ofte eneste måltid barn for i seg.

Det kan virke som du mener at alt dette er akseptabelt en noe realitets distansert live or die mentalitet. Verdenskrigene var folk som med overlegg drepte hverandre. Spanskesyken var et biovåpen som løp løpsk ergo enda en krig selv om det ikke blir ansett som det.

Det der er nok mye mer viktig enn lockdown i seg selv. Omfattende testing og tiltak ble ikke igangsatt i Europa og USA før mars 2020. Nesten tre måneder etter Kina. Det er en rekke studier som viser at sykdommen var i Europa i 2019. Like tidlig eller tidligere enn i Kina.

Å forhindre at vi blir for mange på jorda ER viktig om det skal bli plass til dyrene også.

Worlds-most-important-graph-2017

Lockdown er helt sikkert effektivt for å bremse smittespredning, men det er som å pisse i buksa: Vi skyver bare problemet foran oss.
Verken lockdown eller vaksine eller noe annet kan utrydde covid-19, eller forkjølelse, som sykdommen også kalles.
Bør vi ikke heller begynne å forholde oss til at dette er et virus vi vil måtte leve med til evig tid, enten det ryker eller fyker?

2 Likes

Det har du kanskje noen kilder på?

Bortsett fra de siste avsnittet ditt, så er jeg helt enig i det du skriver. Barn skal være på skolen, av mange gode grunner. Hjemmeundervisning og/eller bortfall av skolegang er skadelig i lengden. Og selvsagt er også langvarig lockdown og karantene skadelig på mange måter. Det rapporten peker på er at nasjoner må sørge for å bygge en langt bedre beredskap for å hindre at ting kommer ut av kontroll. Lockdown er bare en bit av det større bildet. Så problemet er ikke lockdown i seg selv, men bla. at den for mange nasjoner ble implementert for sent og for lite.

Enig. Med en tidlig og brutal lockdown i alle land ville viruset brent ut. Nå er det for sent.

Hvilken del av siste avsnitt?

Enig i det.

1 Like