Nyheter MDTV Forum Om Doner

Brukatastrofen i Genova setter søkelyset på privat profitt og offentlig fattigdom

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/brukatastrofen-i-genova-setter-sokelyset-pa-privat-profitt-og-offentlig-fattigdom/

Av Pål Steigan. En gang var autostradaene og de elegante bruene Italias stolthet. Katastrofen på autostrada A10 i Genova der minst 39 mennesker ble drept, hvorav 3 barn, er et grelt eksempel på at denne stoltheten er blitt til skam. Jeg ble kjent med gullalderen i Italia da jeg var guttunge. Fattern jobbet med den…

3 Likes

I den rådende økonomikken vil en privatisering betyr at det kan lånes penger på verdiene, og det som får verden til å gå rundt er penger - lånte er like gode som tjente. De innbiller seg at banker er bedre til å vurdere lønnsomhet og derfor vil bruken av pengene optimaliseres i dette systemet.

I realiteten er menneskene de samme, om de jobber i bank eller i kommunen - det er insentivene som er forskjellige. Vi kritiserer ofte politikere for å tenke i fire-års perioder, men hvordan kvartals-regnskap virker, har det vært liten bekrymring for.

En fordel med privat virksomhet, er at den kan gå konkurs. Slik kan en rense seg for all synd (ansvar) og bli født på ny (gjennom oppkjøp). Når de så blir store nok, er de “too big to fail”, og da er det bare tut og kjør - det offenlige tar regninga.

Dette blir oppmuntret gjennom lover og avtaler, og kostnaden bæres ikke av de som inngår dem, men i beste fall aksjonærene (oljefondet/sparepengene dine), eller det offentlige, men ofte kun av uskyldige ofre.

Det ironiske er at det bare er regnskaps-tekniske grunner til at det virker som det offentlige går med underskudd, når alt de egentlig gjør er å bruke sin rett til å kontrollere pengene.

1 Like