Nyheter MDTV Forum Om Doner

Britiske Labour ansatte en israelsk militærspion til å jobbe for partilederen

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/britiske-labour-ansatte-en-israelsk-militaerspion-til-a-jobbe-for-partilederen/

Israels innflytelse på det britiske partiet Labour er ingen hemmelighet. Dette ble klart demonstrert da den tidligere partilederen Jeremy Corbyn ble suspendert fra partiet. Han ble anklaget for «rasisme og anti-semittisme,» noe som naturligvis var fullstendig uten saklig grunnlag. Nå er det avslørt at partiledelsen i Labour har ansatt en tidlligere israelsk militærspion til å…

1 Like

1 Like

Corbyn hadde dårlege rådgjevarar og viste underdanig haldning mot det jødiske miljøet, før dei kasta han. No er begge parti i GB og US styrt av Israels ‘agentar’, som vanlig.

2 Likes

Keir Starmer er jo helt krise for labour, snakk om tapt mulighet. De klassiske “arbeiderpartiene” (lol!) har avgått med døden. RIP venstresida, må en ny og bedre venstreside reise seg ut av asken av dere klassesvik.

1 Like

Her følger de en gammel tradisjon

1 Like

mulig jeg blir for apologetisk, men jeg er litt tilbøyelig til å unnskylde “Israelvenner” fra 50-tallet på grunn av konteksten av andre verdenskrig. Men, det er mulig de burde visst bedre allerede da, jeg vet sannelig ikke. Her må gjerne noen korrigere meg.

1 Like

Kort Norges historie.
Etter svartedauen var det vi kan kalle den norske statsdannelse ferdig. Og den hadde kun eksistert et par hundre år. Dan(sk)ene fikk igjen “upper hand”. Som de hadde hatt i Viken gjennom vikingtiden.
Så dansketiden med reformasjon som utvisket siste rest av norskhet hos almuen. Når “norsk” nasjonalisme gjennoppstod var det den danske adelen i Norge som var driveren og det var Sverige som var trusselen mot deres hegemoni. Så de valgte seg en dansk konge i 1814 og pumpet opp konseptet Norge den selvstendige nasjon(ikke dansk koloni). Dette funket dårlig og Norge ble underlagt Sverige. Heldigvis var ikke svenskene som romerne og nasjonskonseptet kunne drives videre av den dansknorske adel. Som manglet penger til prosjektet sitt. Som jødisk kapital spyttet inn. Vipps så er vi i 1905 og etter det har vi hatt 2 jødiske stortingspresidenter og folket roper på Jens (dansk adel) arbeideren Stoltenberg. Giske er trønder og de mistet makten da Nidaros ble lempet ut sammen med katolisimen til fordel for Viken. For disse er det ikke så interessant hvem som er undersåtter. Bare det er noen

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.