Nyheter MDTV Forum Om Doner

Britisk propagandakrig mot Syria kan ha vært i strid med britisk lov

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/britisk-propagandakrig-mot-syria-kan-ha-vaert-i-strid-med-britisk-lov/

Britisk etterretning har spilt en nøkkelrolle i å skape det nettverket av såkalte «citizen journalists» – «borgerjournalister» – som har vært et viktig ledd for å mobilisere støtte til Storbritannias og Vestens krigføring mot Syria, slik vi tidligere har skrevet. Nå viser lekkede interne dokumenter fra Storbritannia at denne kampanjen kan ha vært i strid…

1 Like

Loven er ikke for alle, det må da være klart som blekk.

Den europeiske imperialismen,nå dominert av Tyskland og Frankrike,har laget et nytt prosjekt for Libya-innblanding som heter “Irini”.
Da var det da slik i 2009 at tyske CDU ville ha de amerikanske atomvåpnene i Tyskland ut. Der har de skiftet mening og ønsker atomvåpen fra Trump velkommen. Dette har faktisk SPD-sosialdemokratene satt seg imot og heftig debatt har blusset opp i Tyskland om dette.
Dette har satt Natos leder Jens Stoltenberg i panikk og han rykker ut i FAZ 10 mai med en lengre artikkel med overskriften: “Den nukleare delansvar( Teilhabe) beskytter freden og friheten.”
Som normalt er det da Russland som ifølge Stoltenberg truer Danmark,Polen og Romania med kjernefysisk krig. Men Nato gleder seg stort over Tysklands ansvar i prosjektet med å dele atombombe- ansvaret.
I tyve år har da Russland kjempet for at Europa skulle bli en nedrustningszone for langtgående raketter og atomvåpen.
I de siste to-tre årene skryter USA/Nato av sin normalisering av atomraketter. Som Mark Esper uttalte 4 mai 2020: “modernizing Americas Nuclear capabilities remains the departments to priority”.
Natos nye Nuclear-sharing tar sikte på å fylle opp alle grensestatene til Russland med atomraketter,også høyst sannsynlig med ATACMS-rakettene på 30 mils rekkevidde i Norge.
Pasjonen i den norske “venstresida” går ut på å redde den internasjonale norske kapitalismen med havvind og grønn industri.
I dag gjentar Magnus Marsdal akkurat det samme han har skrevet i to år og gjentatt av alle Rødt-ledere også (23 april 2020).
Marsdal: “Venstresiden og miljøbevegelsen har ikke noe annet valg enn å samarbeider med storkapitalen.”(Aftenposten 11 mars)
Jeg ser det da slik at Jens Stoltenberg med sine krigsforberedelser mot Russland og Marsdal-rødts pasjon for å redde kapitalismen,er en og samme politikk på ulike områder.
Deres felles mareritt er at den nåværende krisa kan frambringe en systemendring av den atlantiske kapitalistiske verdensorden. Det er de globalistiske sosialdemokratenes besatte pasjon nå. Selv med atomvåpen skal denne verdensorden styrkes ved kriger mot Kina og Russland.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.