Nyheter MDTV Forum Om Doner

Britene dør tidligere på grunn av økende fattigdom

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/britene-dor-tidligere-pa-grunn-av-okende-fattigdom/

Storbritannia er kuttet til beinet. Hva skjer med folkehelsa når man kutter alle offentlige velferdsordninger til det helt minimale i ti år? Slik spør Kristin Rødland Buick på nettsidene til Fri Fagbevegelse. Hun skriver videre: Flere spedbarn dørStorbritannia, som en gang konkurrerte om topplassering i den globale listen over land der folk lever lenge, er…

3 Likes

“18-20 uker nedgang i forventet levealder på seks år, det er mye og det er noe helt nytt sett i forhold til den utviklinga som har vært i hele etterkrigstida”

Dette er misforstått.
Grafen viser årlig økning i forventet levealder.
Så det har ikke vært nedgang i forventet levealder.
18-20 ukers økning per år er ganske dramatisk.
Fra grafen følger at forventet levealder for en gutt født i 2017 er 4 år mer en gutt født i 2001.
Dette er jo fantastisk fremgang.

At økningen avtar må jo forventes. Når man nærmer seg den biologiske grensen stopper det opp.

1 Like

Dette kan skje her også. Men en lite opplyst befolkning vil heller la seg hisse opp over ikke-saker om KrF, lakrispiper, Sandbergs mobil osv. Norge er langt fra det verste landet når det gjelder bevissthet, men jeg tror de skal få en nokså lett jobb her også. Håper jeg tar feil. Støtten rundt velferdsstaten er sterk, det er det positive her.

3 Likes

Fordi innvandring er i hvertfall ikke årsaken.

50% av Svenske arbeiderklassemenn skal dø barnløse, og det er sikkert lignende i Norge og Storbritannia, uten at dette var noen nyhet hos de som LATER som de bryr seg om arbeiderklassen.

4 Likes

Man kan forvente seg at levealderen for samfunnets hatobjekt nr 1 går ned, så det er ikke noen bombe at det er den hvite arbeiderklassemenn som i hovedsak dør tidligere enn før.

4 Likes

Forskjellene er størst i de landene som har vært medlem i EU lengst. For der har EU som er et påfunn fra storkapitalen for å lure medlemslandene til å åpne sine økonomier for privatisering, fått virket lengst. For EUs fire friheter er nøyaktig de samme som kapitalismens fire friheter: - fri flyt av uregulert kapital, fri flyt av billigst tilgjengelig arbeidskraft, varer og tjenester.

Og storkapitalens religion er profittmaksimering. Så politikernes oppgave, som er agenter for global storkapital, er ikke bare å privatisere økonomiene så storkapitalen kan kjøpe landressursene, men også å demontere velferdsstatene. Storkapitalen hater velferdsstater, for de reduserer profitten. De store statlige kuttene i Storbritannia gjennom mange år i pensjoner og velferd er ikke på grunn av at det ikke er penger.

For samtidig som det har blitt kuttet hos lavere sosiale lag har overklassen blitt tilsvarende rikere, de få, en prosenten, så det mangler ikke penger. Agenter for storkapitalen har infiltrert arbeiderpartiene i Europa, også landsorganisasjonene og passivisert dem. Det meste av sosiale rettigheter som arbeiderklassen har kjempet til seg i over hundre år, som også lavere middelklasse har nytt godt av, er under angrep, og det også av partier som kaller seg arbeiderpartier.

Storkapitalen vil avskaffe velferdsstatene og implementere markedsøkonomi. Statlige pensjoner skal bort, og folk skal heller spare til pensjon av egen lønn. De skal betale for helseforsikringen og skolepenger utover grunnskolen for ungene. Hvordan skal lavtlønte og med vanlige lønninger klare det? Svaret er det klarer de ikke, de blir arbeidende fattige. Sosial mobilitet vanskeliggjøres. Pensjon, helseforsikring og utdannelse blir da bare for middelkassen og oppover. Da blir EU fullt implementert eller en europeisk superstat som en USA stat nummer 51.

Med samme samfunnsinndeling også som i USA: - et utfattig lavere sosialt lag, en stor arbeiderklasse av arbeidende fattige, en liten middelklasse hvor lavere middelklasse sliter, med en liten men komfortabel øvre middelklasse, en styrtrik liten overklasse, og en astronomisk rik økonomisk elite, en prosenten.

Skal Norge unngå å komme i samme situasjon, må befolkningen forstå at vi må ut av EØS/EU, og si nei til TISA/TTIP/TTP og andre overnasjonale avtaler, ha full råderett og suverenitet over egne landressurser også til vanns, ha regjeringer som er villige til å fordele velstanden fra landressursene, som statspensjoner, sosialt sikkerhetsnett, gratis helsestell og utdannelse, ha grenser som må bevoktes, få inn bærekraftig innvandring og få ut ikkebærekraftig innvandring og ha et eget forsvar. Hvilke politiske partier har vi å velge på for dette?

5 Likes
  • Den som ‘tviler’ på det har sovet veeeeeldig godt i timen . . . . .
1 Like
  • Svar: I N G E N !
1 Like