Nyheter MDTV Forum Om Doner

Brev til fremtiden

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/brev-til-fremtiden/

«Lampene slukkes over hele Europa, vi skal ikke se dem tent igjen i vår levetid.» WWI konspiratør Edward GreyJeg skriver ikke disse ordene for mine samtidige. Vi er de forbannede. Det er vårt lodd å bivåne frihetens lampe slukkes, vår byrde å vitne om den endelige flimringen av frihetens flamme. Nei, jeg skriver ikke disse…

3 Likes

Rovdyrene i vår midte ser ut som oss, de er ulv i fåreklær. Hadde de sett ut som aliens og sagt: " vi skal overta alt av verdi og gjøre de av dere vi lar bli igjen til slaver i vår verdensordning", hadde menneskene forsøkt å bekjempe dem med alt de hadde til rådighet. Men de ser stort sett kaukasisk hvite ut og har for det meste vestlig-klingende navn.

Populærkulturen vil indoktrinere og hjernevaske oss til å tro at alle som er farlige for menneskeheten har et fremmedartet og utenomjordisk utseende. UFO manien tok av med Spielbergs Nærkontakt av tredje grad og J. Allen Hyneks bøker, og nå er det tv kanaler som sender UFO dokumentarer hver dag. En enorm avledningsmanøver, de vil at vi skal nervøst observere himmelen for angrep fra aliens.

Men de som er farlige for oss er her på jorden i blant oss og lever stort sett som oss, og mange som ikke er interessert i geopolitkk klarer ikke å identifisere dem som en enkelt farlig gruppe, til det er de for sammensatte og varierte selv om de er en hive. De fleste av dem er innen presse og media, film, underholdning, kunst, kultur og litteratur.

Deres oppgave er å avlede oppmerksomheten ifra og gi alibi til de i blant dem som driver krig mot resten av menneskeheten med åger, økonomiske og sanksjons-kriger, militære kriger, utbytting og utnytting og med slu statsmannskunst overta stater og nasjoner med spekulasjon mot valuta, forgjelding, oppkjøp av lands ressurser og overnasjonale avtaler.

Noe som nok gjør at de får sin verdensordning med en verden, en valuta, et media, en militærpoliti-styrke og med total kontroll over hvert individ med en chip, et teknokratisk totalitært tyranni vår frie verden nå er på vei inn i med stormskritt, New World Order.

1 Like

New world order har gjennom en aldri så liten Corona heksejakt greid å unngå domstolene ved å gi leger muligheten til å administrere statsmakten. Vårt indirekte demokrati har fått enda en aktør i tillegg til politikere og deres bankmenn.

1 Like

Hvis noen skulle lure på hvordan eliten har påvirket legestanden. Så er den Rockefeller finansierte Flexner rapporten fra 1910 et godt sted å begynne.

1 Like

Det Rockefeller finansierte Folkehelseinstituttet med Camille Stoltenberg som leder er et annet.

Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. Sitat.

Hvis vi legger til Grogate Harlem Brundtland. Datter av Gudmun Harlem. som var en av Håkon Lie`s nærmest betrodde, var mangeårige leder for WHO så ser vi at det som går igjen er familer som har en lang tradisjon på å omsette politikk til kapital. Disse familiene, helt tilbake til Håkon Lie er nærmest for Rockefeller agenter å regne.

1 Like

“Vi var som ulver i en saueflokk”.
Ledende nazi etter at NSDAP hadde sikret seg makten i riksdagen

«Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation.
Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.»

Hvordan kan det være mulig at de er hemmelige ?
Kunne trengs en offentlig granskning her om dette stemmer.
Noen som kjenner til detaljer her ?

1 Like

Jens vil nok beordre et droneangrep på den som sier noe om dette

Ertresvåg har nok ikke heeeelt rett i at regnskapet for FHI er hemmelige. De som gidder, kan lese det her: https://www.fhi.no/contentassets/dce2a37e1dd341e189b1c3b95a077ff1/folkehelseinstituttet-arsrapport-2019.pdf

2 Likes

Jeg har lest det. Ca 30% av drifts inntektene er “andre”. Kan du si noe om hvem disse andre er?
(fra side 48-50)

Se side 69. Ca 13 millioner (andre driftsinntekter) av ca 1761 millioner (sum driftsinntekter) er vel mye nærmere 0,7% enn 30%?

0.7% er nærmere artikkelens påstand om titals millioner enn 30%. Det artikkelen påsto var at det er ett hemmelig tilskudd fra Rockefeller foundation som ikke kommer fem i regnskapet.
Så langt har vi ikke greid å motbevise denne påstanden, eller er du uenig?

1 Like

Kjøp av fremmede tjenester på s.75 var en stor sum. Inntekter fra tilskudd og overføringer, s. 69 Slike generelle poster sier egentlig ingenting.

1 Like

Det er et interessant, godt og sant, poeng at Rockefeller Foundation i 1929-30 bidro med 1 million kroner til opprettelsen av Statens institutt for folkehelse. (Stortinget hadde allerede i 1919 vedtatt å bygge et nytt bygg for et nasjonalt folkehelseinstitutt.)

Det er også relativt enkelt for alle å få med seg at minst en Stoltenberg smisker for noen med (alt for mye) makt.

Men så kommer alle disse udokumenterte «opplysningene». Nå var det for øvrig ikke artikkelen som «påsto» dette. Artikkelen siterer Ertresvåg, som er den som fremmer disse fire påstandene:

  1. Hvert år søker Camilla Stoltenberg (på vegne av FHI) Rockefeller Foundation om titalls millioner kroner.
  2. Hvert år mottar FHI titalls millioner kroner fra Rockefeller Foundation.
  3. Disse pengene disponeres i sin helhet av familien Stoltenberg.
    4 Regnskapet for FHI er hemmelig.

Det legges ikke frem noe som helst dokumentasjon for noen av disse påstandene.
En av de fire påstandene er beviselig feil, og det gjør det vanskelig å tro på de andre tre.

Det er ikke slik at alt vi ikke kan motbevise, er sant. Hvis jeg påstår at FHI og/eller familien Stoltenberg hvert år mottar titalls millioner kroner fra Mohammed bin Salman eller fra en russisk oligark, og du ikke kan motbevise det, så betyr ikke det at det er sant!

Kjøp av fremmede tjenester på side 75 er egentlig resultatet av en helt annen skandale, nemlig Høire-regjeringens ABE-reform. Interesserte kan lese mer her: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/kostnadene-loper-lopsk-1.1072670

Inntekt fra tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd m.fl. på ca 180 millioner er ikke så veldig stort, sett i lys av at Norges forskningsråd hvert år utbetaler nærmere 5 milliarder i forskningsmidler bare til statsforvaltningen.

Men finner du en av påstandene som mer plausibel enn den andre? Da tenker jeg på Rockefeller VS. bin Salman.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.