Nyheter MDTV Forum Om Doner

Brev fra BlackRock – store endringer i klimapolitikken?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/brev-fra-blackrock-store-endringer-i-klimapolitikken/

Av Odd Handegård. De siste årene er det kommet enkelte forsiktige antydninger både fra finansinstitusjoner og enkeltpersoner om at den økende klimarisikoen vil koste næringslivet dyrt dersom kursen ikke legges om – bedrifter som bruker mye fossil energi risikerer å få problemer med finansieringen av nye prosjekter. Her i Norge er det særlig Thina Saltvedt…

2 Likes

Ble navnet Blackrock (Kabaen, Mekka) valgt for å tiltrekke seg saudiske petrodollar?

1 Like

Black Rock kommer fra universet og er fra Adam og Evas tid så det har noe gudelig over seg, skapelsen stein, den falnes stein.
Om den er så magisk vet jeg ikke, men den har fått 1,4 milliarder muslimer til å bli fanatikere.
Før Islam så var araberne langt langt foran vesten og resten av verden, de var flere hundre år foran oss i utviklingen innen vitenskap, astrologi og alt annet, da Islam kom for alvor i år 666 så bar det rett tilbake til steinalderen og mange ble dom villdyr som ville drepe alle som ikke ville underkaste seg på grusomt vis. Akkurat som den dag i dag. Alt vi ser på som storhet som anger, godhet, tilgivelse, nåde, tilgivelse, barmhjertighet osv ser de på som en svakhet.

Islamsk tradisjon hevder at den falt fra himmelen som en guide for Adam og Eva for å bygge et alter. Den har ofte blitt beskrevet som en meteoritt.

Muslimske pilegrimer kretser rundt Kaaba som en del av ritualet der de prøver å stoppe og kysse Black Rock, de prøver å etterligne et kyss som islamsk tradisjon registrerer som at de har mottatt Allah, som vi vet betyr satan.

Blackstone was founded in 1985 as a mergers and acquisitions boutique by Peter G. Peterson and Stephen A. Schwarzman, who had previously worked together at Lehman Brothers.

Stephen A. Schwarzman Schwarz = Black.
Founder Peter George Peterson Peter betyr Klippe = Rock
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blackstone_Group ( Se founder )
Blackrock startet som “Blackstone Financial Management”
Det kan sikkert også ha flere betydninger.

3 Likes

“Det skal plasseres en klippe på sions berg. Den skal mange snuble i”
Nag Hammadi bibloteket

1 Like

Peterson was born in Kearney, Nebraska, as the eldest of three children[1] to Venetia “Venet” Paul[5] and George Peterson, both were immigrants from southern Greece

Schwarzman attended the Abington School District in suburban Philadelphia and graduated from Abington Senior High School in 1965.[7] He attended Yale University, where he was part of the Skull and Bones secret society.[8][9] After graduating in 1969, he briefly served in the U.S. Army Reserve before attending Harvard Business School, where he graduated in 1972.[10]

Political party Republican

Skull and Bones = indianermordere

1 Like

Høyres klima meme: “Klimakur”.

"Klimakur" er et meme, og må håndteres deretter i forhold til dem som anvender det. Fra de borgerlige er det et meme som skal gi inntrykk av at de har en klimaløsning.

Men så langt er det ikke noe ved deres foreslåtte tiltak som indikerer noen annen løsning enn før. Som er å bruke avgifter og kaste penger etter fondene til bank og finans, og ellers la den fossile industrien i fred. Inkludert deres satsing på vindparker i industriell skala i norsk natur. Som ikke på noe vis kan kategoriseres som et godt miljø og klimatiltak. Det er en løsning med feil motiv, av feil aktører om med feil teknologi.

VENSTRESIDEN BEHØVER Å ENDRE SIN STRATEGI OG RETORIKK

Fra venstresiden må dette kontres med å avsløre deres tiltak/løsninger for hva de innebærer, og ikke la seg rive med av klimahysteriet deres fotsoldater hele tiden pisker opp. Samtidig må venstresiden legge frem sine egne tiltak/løsninger så konkret som mulig.

Odd Handevold er god på det han har erfaring med, som er gårsdagens løsninger, og hvordan energisystemet er og har vært. Men det er behov for mer enn det. Man må kunne beskrive den endring av energisystemet som er nødt til å skje - uavhengig av hva man mener om Co2, oppvarming, klimaendringer, vindmøller og utenlandskabler m.m…

FOSSIL ENERGI ER EN BEGRENSET RESSURS

Den fossile energien er og blir en begrenset ressurs, som er på slutten av sin levetid. Vi må ha en ny løsning uansett, og Norge behøver snarest å gjøre seg mindre sårbar for sin olje-avhengige økonomi.

Den fossile industrien går mot en brå avvikling, det har endatil Larry Fink forstått, den rikeste og største penge-forvalteren i verden (Blackrock). Han støttes i dette av bl.a. Bill Gates.

Når de store begynner å flytte sine investeringer vil det merkes godt. Og det vil ikke fungere positivt for den norske olje-avhengige økonomien.

KONSEKVENSER FOR NORSK ØKONOMI

Samme hva man mener om de aller rikeste, inkludert Larry Fink og Blackrock, bør man skjønne hvilke konsekvenser denne uttalelsen fra Larry Fink innebærer for norsk økonomi og det norske oljefondet.

Akkurat denne meldingen fra Larry Fink har høyresiden forstått. Derfor har de fått det svært travelt med å vise handling. Venstresiden behøver å skjønne det samme, og sørge for at de riktige løsninger og tiltak blir valgt, med riktig teknologi, for og av de riktige aktører, og med riktig motiv.

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

1 Like

Det stemmer nok ikke. Olje produseres under høyt trykk i dypet. De oljefunnene vi har idag er så store at hele oljemarkedet vill kollapse av overproduksjon hvis alle funn ble pumpet.

Ha ha. En Fink entusiast på steigan. Man må jo bare like dette forumet

Du avviser hovedpoenget. Som er den økte risiko for global oppvarming og enda større klimaendringer. Det er den risikoen som gjør at Larry Fink og andre ser, og ikke er villig til å ta. Fordi det betyr et enormt tap for dem. Nå er de opptatt av å redusere sin risiko, ved å flytte sine penger fra fossilt til alternative løsninger. De tar ikke risikoen på at forskning og vitenskap tar feil, hvilket du åpenbart gjør.

1 Like

Oppvarming gjør jorden grønnere. Det ar avkjøling som truer matproduksjon. Ingenting på land gror ved 0 grader C.
Nå er det ingen som har modeller for klima. Det man har er søppel.

Jeg er glad ikke du er den som vurderer risiko i denne anledning.

1 Like

Blackrock Schwarzman har altså nazibakgrunn, en kamerat av George Bush (begge)

1 Like

Og hva har det å gjøre med den risiko vi nå er nødt til å forholde oss til?

1 Like

Du forteller oss at vi skal stole på noe som ble skapt av en Skull and Bones.

Nei, jeg tenker på moder jord som meget tydelig viser stress. Jeg tror ikke naturen bryr seg det spøtt om hvem som har forårsaket den risiko vi nå står ovenfor. Dersom vi selv ikke hjelper til, vil moder jord ta seg av det på sin måte. Og det blir uten hensyn til dine fiendebilder, og også uten hensyn til deg og meg.

1 Like

Her henviser du til Satanistene


Skull and Bones 322

The Club of Rome was founded in April 1968 by Aurelio Peccei, an Italian industrialist, and Alexander King, a Scottish scientist. It was formed when a small international group of people from the fields of academia, civil society, diplomacy, and industry met at Villa Farnesina in Rome, hence the name.[2]

"Villa Farnesina / Rome" = Satanistene liksom Villa Farnese

1 Like

Vel, du får holde deg til dine fiendebilder og deres konspirasjoner. Jeg velger å følge den kunnskap og de fakta forskning og vitenskap bringer oss. Det er en langt mindre risiko, og det synes det som ganske mange nå har skjønt. Mange nok og mektige nok til at det vil skje endringer, samme hva du tror på.

Og jeg sier ikke det fordi jeg har tro på høyresidens løsninger. Det jeg ønsker er at venstresiden kommer på offensiven og viser progressiv kreativitet. I stedet for bare å sutre og male om og om igjen på sine fiendebilder.

1 Like

Det er et faktum at Club of Rome formulerte “global warming”, begrunnet med at det kunne brukes for for å rettferdiggjøre NWO.
Rockefeller -> Club of Rome

Wikipedia om Club of Rome
Founded 1968 by Aurelio Peccei, Alexander King

The Bilderberg Group
David Rockefeller
Aurelio Peccei

club_of_rome

Kildene dine er deep state
Majoriteten av klimaforskere tror ikke på junket ditt
" Nordmenn har liten tillit til klimaforskning"

AnneBrits statistikk viser 0 aktivitet. Hun var skeptisk til “New Age (Gaia) spirituality”.
Da jeg spurte Steigan om han hadde sett på temaet New age, fikk jeg ingen tilbakemelding.

Ironi : Hva med å lytte til de forskerne som ikke kom til orde ?
Dvs en slags sensur av dem fører til at man tror de ikke finnes.

Da jeg diskuterte engang med MDG ungdommer ( fotfolket ) sa de at de trodde på FNs klimapanel.
Jeg spurte om de visste hvem Maurice Strong var, og at den grønne bølgen koster mye penger.
Han hadde de aldri hørt om. (Maurice strong fra “Club of Rome” )
Når man leter etter den røde tråden, ser man etterhvert at den blir grønn, og nå er det altså blitt veikartet som regjeringen styrer etter. Kanskje på tide å se nærmere på dette.

https://naturalclimatechange.org/maurice-strong-godfather-of-crestonebaca-father-earthsavior-of-the-planet-world-class-robber-baron-andor-globalistenvironmental-con-man/

Se også videoen :
America’s Spiritual Centre ~ Crestone, Colorado
Det hadde vært fint om noen kunne dokumentere hvilken forbindelse det var mellom Maurice Strong og Rotschild.

1 Like