Nyheter MDTV Forum Om Doner

Brannmuren er full av hull!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/brannmuren-er-full-av-hull/

Av Øyvind Andresen. Nicolai Tangen representerer den søkkrike internasjonale finanseliten. I Norge er han den viktigste markedføreren for bruk av skatteparadis og andre spekulative finansielle virkemidler. Som sjef for Oljefondet innleder han et paradigmeskifte i norsk politikk: Aksepten av den rovgriske kapitalismen som ikke lar seg stoppe av noen grenser, verken nasjonale eller moralske. Tangen…

3 Likes

Tangen personifiserer selve kjernen i marxismen, bedre enn noen annen, og med milliarder av kroner syltet ned i skatteparadiser vil han ta arveretten fra Ola og Kari …

1 Like

Dette har ingenting med demokrati å gjøre, men heller nasjonens integritet.
Nå kan man selvsagt debattere om vi i det hele tatt har demokrati i Norge, da representativt demokrati har vist seg å slettes ikke representere folkets interesser i noen særlig stor grad.
Nasjonens integritet kan ikke forsvares med demokrati, den må forsvares med mer håndfaste midler, organisert i hierarkiske strukturer. Når politikere som kontrollerer disse håndfaste midlene er korrupte landsforrædere, så rakner nasjonens integritet i full fart.

Grunnloven er ment å skulle være en barierre mot dette, men desverre så har de som er ment å skulle håndheve den også underkastet seg fremmede overnasjonale strukturer.
En fremtidig Norsk stat trenger en grunnlov og forsvarsstrukturer som er basert på det Norge har blitt til nå. De gamle mekanismene for å ivareta nasjonens integritet har sviktet fullstendig.

4 Likes

Jeg tror ikke det har vært nevnt her på Steigan før: Tangen drar på et årlig helgeseminar sammen med Bill Gates og et par dusin andre milliardærer, noe som må være den mektigste vennegjengen i verden:

https://wikispooks.com/wiki/The_Giving_Pledge

4 Likes

Høres ut som et sted både Erna og Epstein kunne ha vært medlem. men Erna deler jo bare ut andres penger og Epstein syntes livet ble litt for trist til å kunne bidra lenger

1 Like

Rovdyrkapitalismen som han representerer har tatt og tar utallige liv hver dag. Folk som dør av elendigheten som utbytting og utnytting med underbetalt arbeid og fattigdom på alle kontinenter får ikke en dødsattest hvor det står: Død som offer for rovdyrkapitalisme.

Men MSM som eies av storkapitalen hjelper en av sine ved å fremheve at han hjelper noen få av flere hundre millioner vanskeligstilte jenter i India som gir han et image som velgjører, en oppskrift brukt siden Rockefeller.

Det er det finanskapitalens politikere verden over lar dem gjøre. I USA har BlackRock tatt over obligasjonshandelen for sentralbanken, og EUs sentralbank har bedt BlackRock om å være rådgiver. BlackRocks CEO Larry Fink har vært på rundtur i Europa, og vil overta pensjonsfondene som investeringskapital. Hans uttalte mål er å privatisere sosiale rettigheter og gjøre statspensjoner om til privat pensjonssparing, i banker og forsikringsselskaper som har BlackRock som finansiell eier.

3 Likes

Det virker som denne gjengen har en forkjærlighet for prosjekter som innvolverer unge kvinner i den tredje verden

2 Likes

Om man tar et blikk på hvem som eier mediene kommer alltid samme navn opp. Heldigvis eies ikke Reuters av Bill Gates. Den er jo eid av Thomson familien. Reuters liker å faktasjekke påstand som blir hevdet imot Gates og alltid gi Gates medhold. Ah, men det finnes en forbindelse likevel.
Flere som har lagt merke til den fargerike Global Government pinsen? Gjett i hvor mange sammenheng den blir brukt verden over og hvilket navn dukker opp når man følger linkene med bildene som viser det lille hjulet. Bare søk nettet og hjulet dukker opp med et stort antall NGO, nettopp verden over.


4 Likes

Ouch … ! :grimacing:

2 Likes

Vel, ikke alltid da.

1 Like

Nei og nei … What could possibly go wrong?

1 Like

Brannmur?? Hull?
Tangen er ein heldig luring blant kriminelle sionistiske pengefolk, og han nyt beundring frå deler av ei norsk politisk elite som forstår lite.
Den økonomiske konstruksjonen av børs og selskap som har gitt han formue kan stå for fall. USA kan stå for fall.

1 Like

Var det opp til meg ville Erna, Stoltenberg og co. vært i fengsel nå og hennes bankkontoer og aksjer blitt beslaglagt. Samme med alle andre politikere som er med på forræderiet mot folket.

1 Like

Jeg vil anbefale å lese en artikkel fra 2012 som jeg føyer lenke til og utdrag av her nedenfor, og så tenke igjennom på nytt om det virkelig er slik at Tangen “innleder et paradigmeskifte”. Jeg vil si han ikke er stort mer enn nok en konkret manifestasjon, omenn bare desto mer utkrystalllisert og lettydelig, av et paradigmeskifte som forlengst har funnet sted. Tangen kan her se ut til å være offer for noe tilsvarende fiksering fra det meste av “venstresiden” som Trump. Der opptrer og tenker også bare så altfor mange som om denne ene personen nærmest på egenhånd har “brakt ondskapen inn i verden” når realiteten snarere er at hele systemet forlengst var gått gjennom nettopp det samme “paradigmeskiftet” med nettopp finanskapitalen som Obama-administrasjonens både viktigste støttespillere finansielt og premissgivere når det gjelder alle sider av politikken. Når Obama ble dyrket som noe nær en guddommelig skikkelse både av det politiske miljøet og av hovedstrømsmediene her i landet så skyldes det selvsagt også at samme slags hyklere på denne siden av dammen forlengst var steget ombord i det samme paradigmeskiftet i pakt med den globale finanskapitalens verste “brunsnegler”.

5 Likes

Finanskapitalens brunsnegler. Linda Sangolt, Bergen, 3. september 2012, Debatt.
Vi lever tilsynelatende godt med å være medeiere i finansinstitusjoner hvis gjøren og laden undergraver og ødelegger grunnleggende livsvilkår for hundretalls millioner av mennesker verden over. sommeren 2008, mens krisen var under oppseiling. Da fikk han nemlig sin statssekretær til å ringe sin norske kollega, Kristin Halvorsen, med forsikring om at den amerikanske regjering ville støtte opp under de vaklende låneinstitusjonene Freddie Mac and Fannie Mae, for dermed å forhindre at Oljefondet trakk seg ut. Om dette var særbehandling av én søkkrik investor, og/eller kanskje skyldtes et mykt punkt hos den norskættede Paulson, også kjent som «Hank the Hammer», skulle vært meget interessant å vite.
Ved inngangen til 2012 hadde SPU en eierandel på 0. 96 % i Goldman Sachs, til en verdi av 2 379 652 601 NOK, pluss 2 253 486 143 NOK i selskapets «verdipapirer». Bankens aggressive salg av råtne boliglån og verdipapirer (Terra-skandalen), medvirkning til fusk med Hellas’ nasjonalregnskaper, prisdrivende spekulasjon i mat- og råvarer (som olje), er velkjent og godt dokumentert. En av bankens toppmeglere ble nylig dømt for omfattende innsidehandel.Oljefondet har et etisk råd som skal etterse at de etiske krav som skal/bør stilles virksomheter som det investeres i, oppfylles. (Det heter blant annet at «grunnleggende rettigheter» hos dem som berøres av selskapenes virksomhet skal respekteres). Det har svartelistet en del selskaper som produserer bestemte typer våpen, som klasebomber og landminer.Rådet er formodentlig betenkt over at SPU har aksjer i gruveselskapet i Sør-Afrika, som ikke synes å ivareta de «grunnleggende rettighetene» til sine arbeidere med særlig iver. Trettifire av dem ble nylig skutt og drept da de streiket for bedre lønn.Finanskapitalen produserer en annen slags klasebomber og miner, og penger lukter som kjent ikke. Norges andel i slike «produkter» er tilsynelatende etisk forsvarlig fordi pengene vi investerer i dem er ment «å arbeide» for å sikre vår fremtidige velferd.

3 Likes

…Og mens en selvsagt fordømmer at arbeidere plaffes ned, lever vi tilsynelatende godt med å være medeiere i finansinstitusjoner hvis gjøren og laden kronisk undergraver og ødelegger grunnleggende livsvilkår for hundretalls millioner av mennesker verden over, dag ut og dag inn.Goldman Sachs’ makt forgrener seg i en grad som må karakteriseres som enestående i verdenshistorisk perspektiv. Henry Paulson var USAs finansminister alt mens bankens ansatte var de største bidragsyterne til Obamas valgkamp. Obamas administrasjon teller en rekke eks- Goldman-folk. Da eurokrisen begynte å rulle, dukket «gullmennene» på den andre siden av Atlanteren frem som på bestilling – Mario Monti erstattet Berlusconi i et italiensk forretningsministerium.Mario Draghi, som ledet Goldman Sachs’ London-kontor da Hellas fikk lån som kamuflerte dets faretruende gjeldsgrad, er nåværende sjef for den europeiske sentralbank. Tilløp til kritiske spørsmål om hans og Goldman Sachs’ rolle i den greske kollapsen ble dessverre ikke fulgt opp av EU-parlamentet. EU-lederne har også gitt Goldman Sachs privilegert status i forvaltningen av det planlagte stabiliseringsfondet (ESM), som skal ordne opp i eurokrisen.
Finanskapitalens brunsnegler. Linda Sangolt, Bergen, 3. september 2012, Debatt.

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.