Nyheter MDTV Forum Om Doner

Braincrash, Brainwash, og studier av mikrobølget stråling

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/braincrash-brainwash-og-studier-av-mikrobolget-straling/

Av Ragna Heffermehl. Allerede som ung har jeg vært fascinert av sammenhengen mellom biologi og elektrisitet: hvordan hjernen kommuniserer med uhyre svake, elektriske signaler, hvordan sensorer i celler styres av spenning, ja, hvordan selve atomet styres av et elektromagnetisk felt. Så på den måten har jeg lenge sett på den trådløse teknologien med en viss…

2 Likes

Flott innlegg!
Det er fortsatt ikke for sent å undertegne på den store 5G-appellen:


Per i dag har den 141.840 underskrifter

Jeg fikk også lyst til å dele en artikkel fra Forbes, som tar opp og belyser et viktig faktum:

Naturlig mikrobølgestråling finnes naturlig rundt oss og er svært svak. Den menneskeskapte mikrobølgestrålingen, mobil, Wi-Fi osv, er ekstremt mye sterkere enn den naturlige på de tilsvarende frekvensområdene, og er polarisert og pulsmodulert.

Polarisert (og pulsmodulert) stråling/EMF har helt andre og mer alvorlige egenskaper for cellenes biologi enn den ikke polariserte, naturlige strålingen.

Derfor er dagens grenseverdiregime gått ut på dato, og derfor kan mikrobølgestråling fra mobil/Wi-Fi være en viktig årsak til flere av de sykdomstilstander som øker i dag.

Artikkelen nedenfor viser bla til at funn i tusenvis av vitenskapelige rapporter dokumenterer at menneskeskapt mikrobølgestråling kan forårsake 1) DNA skade som fører til kreft 2) oksidativt stress som fører til tidlig aldring 3) forstyrret cellemetabolisme 4) stress proteiner som kan lede til andre sykdommer.

2 Likes

"DEN RUSSISKE FØDERATIONS forbrugerstyrelse har fredag offentliggjort en række nye mobilråd, som styrelsen især retter mod russiske børnefamilier.

Landets myndigheder skærper anbefalingerne og advarer mod mobilsamtaler, som er længere end to minutter. Efter en samtale på to minutter anbefaler myndigheden, at der holdes en pause på 15 minutter."

Fra dansk omtale:

1 Like

5G-mastene bruker vel de samme frekvensene som bl.a. Active Denial System o.l. crowd control-våpen utviklet av bl.a. Raytheon? Dette er altså mikrobølgevåpen amerikanerne har brukt i bl.a. Irak i noen tiår nå. Hvis man tror det er sci-fi, er det bare å sjekke ut reportasjer bl.a. 60 Minutes lagde om det allerede for godt over ti år siden.

Hvis “eliten” (parasittene, som de egentlig heter) tror at befolkningen blir uregjerlig i fremtiden, er det jo smart for parasittene å på forhånd ha lagd et nettverk av mikrobølgebaserte crowd control-våpen – for å stagge protestene og sørge for at folk tenker de riktige tankene.

Jose Delgado klarte å fjernstyre en okse i en tyrefekterarena allerede på femtitallet. Denne teknologien var så mainstream at selv MSM dekket det på åttitallet, da Delgado for lengst hadde sluttet å implantere databrikker i hjernen på okser – og heller fjernstyrte menneskelige forsøkskaniner uten å foreta kirurgiske inngrep. Selv CNN lagde tv-sendte reportasjer om mikrobølgebaserte mind control-våpen på åttitallet.

1 Like

Joda delvis, men jeg vet ikke hvor relevant det er. 5G-mastene vil etter hvert bruke millimeterspekteret/millimeterbølger i tillegg til 4G-frekvensområdene (som er pulsede mikrobølger). ADS/crowd control bruker etter hva jeg forstår millimeterbølger, men da på svært mye høyere strålenivåer, da poenget er at de skal skape smertefull varmefølelse på huden slik at folk blir tvunget til å flytte seg. Men teknologien er svært forskjellig selv om begge bruker millimeterbølger (5G er mye mer enn bare bruk av millimeterbølger). Det blir litt som at en mikrobølgeovn og en mobiltelefon er veldig forskjellige ting, selv om de begge bruker mikrobølger. Jeg er ingen teknisk ekspert, men jeg klarer ikke se for meg at 5G-systemet plutselig skal kunne brukes til crowd control-våpen. Det er jo laget for å brukes til kommunikasjon (blant annet for nødnettet) og som ryggrad for tingenes internett (IoT) og man kan neppe uten videre bare skru opp effekten.

Derimot kan jeg godt tenke meg at det ikke er lenge til vi ser mobile crowd control-våpen brukt mot demonstranter, men jeg tviler på at det er relatert til 5G.

Men selv om 5G stråler på langt lavere effekter enn ADS, vil jeg absolutt ikke ha slike master utenfor vinduet mitt eller overalt i samfunnet ellers. Det er et stort eksperiment med folks helse, da 5G-teknologien ikke har vært testet ut for helse- og miljøvirkninger. Dessuten finnes det i dag mer enn nok vitenskapelig evidens for at stråling fra trådløs teknologi generelt - spesielt over tid - utgjør en stor helserisiko. Det er i publiserte studier funnet skadevirkninger hos både mennesker og dyr blant annet på arvestoffet, fertiliteten, hormonsystemet, nervesystemet, samt at flere store laboratoriestudier konkluderer med at slik stråling øker risikoen for flere typer kreft.

2 Likes

Demonstrasjoner mot 5G på lørdag den 25. januar:
7 norske byer og tettsteder er nå med i denne verdensomspennende protesten, som markeres i hele 34 land!

bit.ly/stopp5goslo
bit.ly/stopp5gtrondheim
bit.ly/stopp5gbergen
bit.ly/stopp5gstavanger
bit.ly/stopp5gkrsand
bit.ly/stopp5gtonsberg
bit.ly/stopp5gelverum1

Håper mange støtter opp om dette. :slight_smile:

2 Likes