Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bosnisk anklager: «Sverige er Balkans største våpenmarked»

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/bosnisk-anklager-sverige-er-balkans-storste-vapenmarked/

Den svenske avisa Aftonbladet skriver følgende: «Sverige är den största marknaden i Europa för illegala vapen från Balkan. Det säger åklagaren Goran Glamocanin som har utrett flera fall där hundratals vapen skulle smugglas till Sverige. – Det finns en mycket väl inarbetad organisation för att ta emot och sälja vapen hos er.» Anklageren Goran Glamocanin…

1 Like

Jan Hårstad for to år siden:

«Det er veldig interessant at nyhetene fra Bosnia lavblusses, men situasjonen er den at i byene Gradiska og Laktasi ble det arrestert fem smuglere og Sverige 1 som jobbet med å gjøre istand tre containere med våpen, maskingevær og håndgranater, som skulle til Sverige.»

Sverige har JAS Gripen og denne kan brukes til det aller meste.

Denne saka er Catch-22. Sei det eller ikkje sei det, du vil få vanskar same kva.

EU-DOKTRINEN FRI FLYT KRIMINALISERER EUROPA

Ingen er mer fornøyd med fri flyt over åpne grenser, uten regulering og begrensning, enn de kriminelle. Følgelig sprer den organiserte kriminalitet seg i Europa som en pandemi.

Det har vært advart mot siden før Norge ble del av fri flyt imperiet via EØS-avtalen. Utviklingen i Sverige gir god grunn til bekymring. Ikke minst at regjeringen der, som i Norge, gjør alt den kan for å fortelle folket at dette har ikke noe som helst med vårt forhold til EU å gjøre.

1 Like