Nyheter MDTV Forum Om Doner

Børskrakk eller "korreksjon"?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/borskrakk-eller-korreksjon/

Det tikker inn røde tall fra børsene rundt omkring i verden. Fallet på aksjemarkedet i USA var 5. februar 2018 det største på én enkelt dag siden midten av 2007, rett før bankkrakket og begynnelsen på det som er kalt Den store resesjonen. Er dette et krakk, en stor «korreksjon» eller hva er det for…


#2

Bra at noen maser litt om elefantene i rommet;) “The problem with fiat money is that it rewards the minority that can handle money, but fools the generation that has worked and saved money.”

– Adam Smith

Igjen men viktige viktige ting, tilliten til pengers verdi og det monetære systemet samt brottsplass børsen burde ha vart null idag i og med all gjeld, korrupsjon og økning i pengermengde. Men bristen på alternativ og gjerrighet, korrupsjon har resultert i kick the can til månen. En kontrollert kollapse har bank of international settlements sagt utrykligen er et must. Noe som steigan.no har skrevet om også mener jeg. Men hvordan det skal gå til vet jeg ikke. Det er for mye gjeld og det kommer å bli hinsidige konflikter når korthuset faller. Interessent er også at enn idag så er kunnskapen om det monetære systemet hinsidig dårlig hos publikum og hos mennesker som jobber i staten:) Kick the forsetter er mitt bet… Det tils BRICS land eller noen annen aktør kommer opp med monetære alternativ og knuser dermed USAs militære overlegenhet som nå steigan.no har skrevet om også:) Syk verden…


#3

For å følge oljesporet:
Den 24. januar hadde oljeprisen steget opp til 70 dollar fatet (WTI-oljeprisen i USA lå da på 65 dollar fatet). En relativt høy oljepris. Når oljeprisen stiger blir alt drivstoff dyrere, dette påvirker prisen på privat bilkjøring, det blir økte transportkostnader for varer (lokalt og internasjonalt) og økte kostnader for annleggsvirksomhet. Med dagens høye gjeldsnivå som ligger på 327% av verdens BNP, kan slike økte kostnader for privatpersoner, selskaper og myndigheter utløse en del mislighold av gjeld. Og en del næringsvirksomhet og investereringer kan bli innstilt pga dyrere drivstoff, dyrere drivstoff senker lønnsomheten.

Dyrere drivstoff vil føre til inflasjon. Og det er mulig at myndighetene tolker denne inflasjon som drevet av høyere lønninger (mens det primært egentlig dreier seg om høyere transportkostnader, men selvfølgelig: økte lønninger i USA vil føre til økt import fra Kina og fra andre land, noe som ikke stimulerer til økt produksjon i USA). I en slik situasjon med inflasjon kan sentralbanken sette opp rentenivået, hvilket kan utløse en del mislighold av gjeld. Dessuten kan det tenkes at mange aksjeinvesteringer er lånefinansierte og div aksjonærer kan få kalde føtter når renten på lånet øker.

I NA24 sies det at børsfallet de siste dagene ble utløst av forventninger om økte renter i USA. Og det kan smitte til Norge. https://www.nettavisen.no/na24/norge-kan-bli-smittet-av-rentehopp-i-usa/3423413311.html


#4

Direktører og liknende får bonuser ofte ut fra aksjeverdien, i tillegg har mange av direktørene opsjoner, og disse heves når børsverdien er høy. Etter krakket i 2007 var det magre tider for direktørene, så kursen måtte opp. De store selskapene tok opp lån, hvor selskapet så kjøpte aksjer i eget selskap, og på den måten fikk de kursen opp igjen, og dermed steg direktørenes inntekter. Når selskapets gjeld overstiger selskapets verdi, da er man teknisk sett konkurs. Dette hadde vært uproblematisk om antallet slike selskaper hadde vært noen få, men dette gjelder majoriteten av de 500 største selskapene som er på børs i USA.
Så systemet må en gang knele, men når vet kun de som eier og kontrollere pengeverdien, pengemengden og renten, mao eierne av de privateide sentralbankene.