Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bør det bo mennesker i Agder?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/bor-det-bo-mennesker-i-agder/

Et levedyktig jordbruk er avgjørende for det grønne skiftet som alle nå snakker så pent om. Men Regjeringas svar er at de vil nedlegge 500 fjøs i Agder innen 2030. Kulturbeitene skal gro igjen, og matvareberedskapen svekkes. Av Øyvind Andresen. I juni 1946 dro forfatter Sigurd Hoel på en togreise gjennom fjellbygdene på Østlandet, og…

3 Likes

Hvordan skal det gå med boligprisene om ikke presset holdes oppe? Da kan ikke folk ha alternativer. Og bønder stikker bare kjepper i hjula.
Særlig hvis de har penger - som demonstert ved siste EU-avstemning.

FNs Agenda 2030 betyr at landsbygda legges ned, og folk skal tvinges til å bo i metropoler. Småbruk og middelsstore gårder som må ha subsidier og overføringer skal legges ned, for det er er i strid med frihandels-ideologien i den neo-liberale markedsøkonomien i en globalisitisk verden styrt av kapitallovene. Alt som gir mindre avkastning på kapitalen skal vekk.

I globalistenes verden skal produksjon av mat konsentreres akkurat som produksjon av varer er i Kina, som i dag er verdens produksjons-sentrum. Det vil si “factory-farming”, enorme industri-gårdsbruk der hvor det er mest klimatisk gunstig og hvor arbeidskraften er billigst, og som drives som business enheter eiet og drevet av “Big Ag”, de enorme agroselskapene som vil få full kontroll på produksjon, distribusjon og salg av mat slik den globale storkapitalen vi ha det.

Den globale storkapitalens norske politikere utfører oppdraget for dem for Agenda 2030, og nedlegger landbruket steg for steg. Forbrukerne reagerer ikke, for butikkhyllene er jo fulle. At det aller meste blir importert mat ser ikke ut til å gå inn på folk. Slik klarer regjeringen å legge ned landbruket uten at folk i storbyene engasjerer seg noe særlig, og det er i storbyer storkapitalen vil at folk skal bo.

Det eneste som kan stoppe dette, er at folk velger politikere som setter folk og land først, sier nei til EØS/EU, TTIP og andre overnasjonale avtaler og med det reverserer globaliseringen, og sørger for selvberging av mat i den grad det er mulig. Slike politikere og partier finner vi ikke på Stortinget i dag.

5 Likes

Agenda 21 = 2000-2100
Målet er å skape en sosialistisk verden uten privat eiendomsrett. Dette skal begrunnes med “klimahensyn” og “globale kriser”.
The mother of Agenda 21" (Gro Harlem Brundtland) er sosialist.

2 Likes

Når mye av matjorda i tillegg skal brukes til å lage biodrivstoff til biler, fly og andre kjøretøyer for å erstatte fossile brensler i takt med den grønne agendaen begynner det å se skummelt ut. Men enn så lenge lever vi ganske bekymringsløst i Vesten, koronaviruset var neppe nok til å vekke oss opp før de kommende problemene i matforsyninga. Her er i det minste èn fornuftig røst i en gal verden.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.