Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bondeprotest i Frankrike: 1000 traktorer skal blokkere veiene til Paris

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/bondeprotest-i-frankrike-1000-traktorer-skal-blokkere-veiene-til-paris/

Den franske bondeorganisasjonen Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) har bestemt seg for å blokkere alle innfartsveiene til Paris den 27. november 2019, skriver franske medier. Protesten retter seg mot president Emmanuel Macrons økonomiske politikk som etter bøndenes mening skaper en alvorlig krise i landbruket. Franske bønder har også tidligere i år brukt denne…

4 Likes

Den globale storkapitalen vil ikke ha økologiske småbruk, ikke middelstore gårder heller, de vil ha “factory farming”, med enorme kornåkere hvor kulturlandskapet med et riktig forhold mellom villmark og dyrket mark blir borte. Et kjemikalie-jordbruk hvor gårdene drives som business-units. Det ser en også på EUs subsidiepolitikk, hvor de store gårdene får det aller meste av subsidiene, som her til lands.

Tre prosent av de som eier dyrket mark i EU eier over halvparten av all dyrket mark, og investorer har begynt å kjøpe opp store jordbruksarealer som i Øst-Tyskland. Småbønder har ikke råd til å kjøpe jorden, oppkjøpene driver prisen opp. En landgrabbing som ikke har fått store overskrifter i europeisk MSM. Storkapitalen vil at landsbygda skal avfolkes, og at alle skal bo i mega-metropoler og få maten fra et storindustri-landbruk.

3 Likes

Uten å ta stilling til hva gule vester representerer, overlevelse for bøndene (bonde er selvstendig næringsdrivende) dreier seg om mødre kan få barn som de pleier.
Under VK2 innførte tyskerne den ene nye loven etter den andre … men uten negativ betydning for bøndene

Rente-nivået i EU er så lavt at russiske bønder vil slåss om å emigrere til EU (1/5 av russisk nivå?). Det er russiske entrprenør-bønder (ungdom som satser på jordbruk, men uten å være sønn av storbonde) som vil bli gjeldsslaver.
Så vil studenter i Oslo lære at framtiden ligger i å starte jordbruk i Russland
Glem EU
vil de bli fortalt
Uten å ha vært i Russland kan jeg lett forstille meg at grønnsaksproduksjon utenfor St Petersburg er den ene mega-fabrikken etter den andre

Jeg synes bøndene i Frankrike har vært mistenkelig lite i gule vester. Det samme har innvandrene.
Så lenge de demonstrerer hver for seg, kan macronen sove trygt.

1 Like