Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bombingen av Libya: – Hva visste Stoltenberg?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/bombingen-av-libya-hva-visste-stoltenberg/

Hva visste Stoltenberg? Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at alle interne dokumenter og all kommunikasjon i regjeringen som ledet fram til Libya-krigføringen frigjøres for Stortinget. Dette skriver Dagbladet og avisa fortsetter: Bjørnar Moxnes ® har via Stortingets presidentskap bedt regjeringen om innsyn i all intern korrespondanse og hittil hemmelige dokumenter i prosessen som ledet fram til…


#2

Krigsforbryterlisten med vestlige ledere begynner å bli lang som et vondt år. Deres gode skjebne avhenger av at Gule Vester eller andre ‘folkebevegelser’ ikke tar makten.

Fare, fare krigsmann …


#3

Hva er det som feiler resten av stortinget? Hvorfor er det ikke flere som ønsker å fremme eget parti ved å angripe AP i denne skandalen?


#4

Fordi angriper de AP, så angriper de seg selv også.

Mange har sikkert vært med på å skrive navnet sitt og stemplet sitt på dokumentasjon som har vært med å gitt tillatelse til innreise i konfliker tildligere.

Ingen av
parftiene har et prinsippprogram som skal være identiteten og den trygge grunnmuren i partiet.
Som feks:
1.Vi støtter overhodet ikke USA /Nato groteske barbariske og krigføring mot andre land.
2.Vi deltar hverken i krig på hemmebane eller bortebane3
3…Vi kjøper ikke våpen og vil ha slutt på våpenindustri,
4.Vi ser at NATO driver hissig krigføring, til og med mot sine egne medlemsland.
5.Vi vil jobbe for å få avslørt NATO som organisasasjon og vil jobbe for avsløre deres hensikter.
6. Vi er et part som jobber knallhard for å få stilt USA(Obama, Stoltenberg, Nato )for ICC ) for krigsforbrytelser.

NATO bruker løgn og manipulerer folket til og tro at de er en forsvarssallianse. NATO forsvarer ikke noen, driver med direkte, indirekte, og skjult og manipulerende slakting av andre land.


#5

Herlig Bjørnar Moxness. Grill dem og heia Rødt.
Jeg og mine folk prøver å få Stoltenberg, Obama, Nato ledere m/flere dømt i den Internasjonale Krigsdomstolen.ICC .


#6

Jussprofessor Ståle Eskeland har hevdet at :

______FRAVÆRET av et FORMELT VEDTAK i regjeringen var i strid med GRUNNLOVENS PARAGRAF 28. _______

Professor Ola Tunander dokumenterer i sin bok «Libyakrigen» hvordan Norge og NATOs beslutning om å gripe inn militært i Libya ble tatt på SVIKTENDE GRUNNLAG, blant annet ved manglende forståelse av situasjonen og hvem opprørerne var.

Og Moxness:)
Ta for deg NRK journalistene i Statskanalen(1.journalist/ 2.journalist ) som fortalte og skrev oppdiktede løgner i forkanten av krigen
Dette i samarbeid med, og på oppdrag fra Stoltenberg/Obama(NATO)
Dette for å lure det norske folk og hjelpe NATO til å
SKJULE NATOS :
#løgnaktige motiv, som klarsignal til innreise i Libya#_

-NRK MÅ SIKTES OG STRAFFES for å ha hjulpet Norge/Nato/USA til å danne et falskt bilde av Gaddafi og situasjonen i Libya i forkant av angrepet.
Dette for å rettferdiggjøre at det egentlige motivet var å “DREPE LIBYA”
Bombe i stykker sivil infrastruktur og boligområder
Vannverk og avløpsverk, kraftstasjoner og kraftnett, broer og knutepunkter for veinett og bydeler med boliger.

CA 300 MENNESKER DREPTE ,er et antall som går igjen når jeg prater med folk, men hvem vet?


#7

Sannsynligvis har han deltatt på det som gjorde at Ronald Bernhardt hoppet av:

Hvis vi virkelig hadde brydd oss om barnemishandling, burde vi heller rette fokuset mot de rike. All erfaring understreker det.


#8

Tør ikke å kaste stein, når en sitter i glasshus?


#9

Ikke for de som ba oss om det. Nå vil de ha Golan.

Da må du gjøre det selv, og opprette en rettstat i samme slengen. Det finne ingen rett uten den sterkes.


#11

En veps vifter man bare unna, men kommer det en sverm løper man for livet! Mengden er det eneste eliten frykter, og derfor har de ødelagt muligheten for å at en “kritisk massa” kan bli enige om noe som helst og jage de på dør.


#12

Du har helt rett Thomas.

Men på ett punkt vil ingen komme noe vei. Ingen kan få bragt en amerikaner til den Internasjonale Krigsforbryterdomstolen - International Criminal Court ( ICC ) i Haag.
Clinton signerte Rome Statute i 2000 for USA.
Men i 2002 trakk Bush / USA sin signatur til Rome Statute, og dermed sitt medlemskap i ICC. Det ved å sende en formell note til FN der man informerte det ikke lenger var USAs hensikt å ratifisere Rome Statute ( ICC ). Og at USA ikke lenger så seg bundet på noe vis av denne.

Nå hadde jo USA ganske andre store planer må vite. Der amerikanere høyst trolig ville begå krigsforbrytelser. Ikke minst i USAs regjering:

Det ble gjennomført ( enda pågående i Syria, og gjentatt forsøkt av USA overfor Iran ) ( se fra 2:20 ):

Det ganske fantastiske er at USA var selve pådriveren etter Balkan-krigene på 1990-tallet for å opprette ICC. For å lettere kunne gå etter og stille hovedsakelig Slobodan Milosevic personlig for en krigsforbryterdomstol.
Milosevic ble forresten nylig - post mortem - frikjent av ICC for alle anklager. Saken ble forbigått i omtrent total stillhet, eller en smånotis nederst på side 76, av en samlet vestlig mainstream media.

Det er enda verre eller “fantastisk”.
Dette er gjort til US nasjonal lov(!) i 2002:
https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law

Slik det US påståtte “Best democracy on earth”. opptrer.

Som forresten siden Jan. 2017 er redusert fra “Full” til “Flawed” demokrati av EIU. Og er det fortsatt.


Men det bør kunne være mulig, men utrolig vanskelig og nok nær umulig, å få bragt USA som land til International Court of Justice ( ICJ ) i Haag for noen av alle USAs ulovlige angrepskriger '‘overalt’ strid med Folkeretten - UN Charter som USA har signert og ratifisert forlengst.


#13

Min anklage på på blant andre Stoltenberg, Støre og Sunde ble sendt ICC for ca 1 mnd siden.
Takk for støtte Lars og dere andre. Fikk følgende svar fra ICC i dag inkludert 3 vedlegg (2 pdf filer):

Dear Sir/Madam,

Thank you for your message. Please note that the International Criminal Court has a very limited jurisdiction. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes as defined by Articles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred after 2002, and can only exercise jurisdiction in the countries that have ratified it. For more information on the Court’s jurisdiction and the full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the attached document and our website as well as our address, www.icc-cpi.int. We encourage you to carefully review this information.

If, after your careful review, you still believe the ICC is the correct place for your case and would like to submit a claim to the Court, then please follow the directions for how to do so on page 1 of the attached document. If you decide to submit information, kindly use only this email address : [email protected].

Kind regards,

OTP Information Desk

International Criminal Court


#16

Takk for informasjon Lars. Som fersking på dette forum setter jeg pris på det.Takk:)


#17

Jeg kunne ikke vært mer enig.