Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bolton og Israel prøver seg på et kupp mot Trumps vedtak om tilbaketrekning fra Syria


#21

Sitatramme
Nå snakker du som noen som burde miste jobben, så selv om de forstår, så forteller de ikke til de andre.

Sitatramme
?!


#22

Det lå vel noe implisitt der. Hadde noen stilt spørsmål som du gjør, hadde de blitt sett på som brysomme og behandlet på måter som gjør at de slutter selv. Når journalister har observert dette, eller at noen blir rasjonalisert bort, så vet de hva de ikke skal skrive.


#23

Krigen i Syria handler mest om Israel!
(The road to Tehran runs through Damascus)


#24

@Johnny
Israel har selvsagt sine egne strategiske og økonomiske interesser i området. Men når det er sagt, tror jeg likevel de bare er en brikke - og en nyttig idi alliert, så lenge det varer - i et større spill, som først og fremst handler om mektige aktørers økonomiske interesser i regionens olje, naturressurser, sentralbanker - samt interessene til dem som vil tjene penger på krig.

Og om jeg husker rett har Iran og Israel slett ikke alltid vært fiender. Forholdet har vært langt mer komplekst og pragmatisk enn folk tror.


#25

Jo absolutt, men planene går langt tilbake i tid. Syrias geostrategiske verdi har jo ikke endret seg vesentlig siden 50 tallet. Inrammingen er jo mer eller mindre den samme, med noen variabler hva gjelder diplomatiske forhold osv. Her er et dokument fra 1983, og legg merke til likhetene til den såkalte “borgerkrigen” Syria nå har gjennomgått: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B00443R001404090133-0.pdf