Nyheter MDTV Forum Om Doner

Boligens utvikling i Norge, sett i et klasseperspektiv

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/boligens-utvikling-i-norge-sett-i-et-klasseperspektiv/

Av Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe. Norge har verdens høyeste boligstandard, nærmere 60 m2 per person, men godene er svært ulikt fordelt. Sosialdemokratiets glansdager fram mot 1980-tallet ga «folk flest» en høvelig bolig til en akseptabel pris. Nå forsterkes klasseforskjellene i Norge, både når det gjelder inntekt og boligstandard. Hva er det som har skjedd?…

2 Likes

Helen & Hard kan ha gode fellesskapsløsninger, men de er hardcore modernister, og hva de bygger er derfor ubeboelig for de som ikke deler elitenes smaksnormer. Dvs. arbeiderklasen, som foretrekker tradisjonell, nærende (biofil) arkitektur.

Hva som ikke nevnes er at Norge fra gammelt av er en tunnasjon, og når det gjelder å bygge gode tun trengs ikke noen eksperimentering, da Ross Chapin sine lommetun er fullt ut gjennomprøvd og utviklet til et høyt perfeksjonsnivå i USA.

-Design-nøkler for lommenabolaget: http://www.kulturverk.com/2015/10/27/design-nokler-for-lommenabolaget/

-Verandaen – limet i tunet: http://www.kulturverk.com/2017/10/13/verandaen-limet-i-tunet/

Ps! Vil legge til at begrepet hageby i engelsk tradisjon betyr noe helt annet enn i Norge, nemlig byen i hagen, og ikke en by med masse suburbane eneboliger med hageflekk. Om den tyske hagebytanken ligger nærmere den engelske enn den norske vet jeg ikke? Uansett ble vår visjon av hagebyen utviklet i USA, av General Motors, og har intet med de engelske hagebyene å gjøre.

Etter ikke minst stor innsats fra Prins Charles av Wales skal man nå i England bygge en rekke nye hagebyer i klassisk tradisjon, dvs. byer i en hage, hvor hagen er en allmenning som innhyller byen. Disse byene består av lave leilighetsbygg med trivelige småbygater og blandede funksjoner, altså så langt fra det norsk-amerikanske suburbane helvetet som det er mulig å komme.

1 Like

Det snakkes om boligstandard for folk med fast jobb. Vel, hva med oss uten fast jobb, som kun får gleden av å ta del i den dynamiske nye “gigøkonomien”? Lønn kan variere fra nesten normal lønn (frilansere skatter også ekstremt mye her i landet) til veldig dårlig lønn. Må vi bo i kollektiv til vi er 50 hvis vi ikke har arv? Det blir dessverre et mer og mer vanlig problem. Å få en fast jobb innebærer flere intervjuerunder, at man er en mesterskuespiller som ikke bare har riktig erfaring, men hvis høyeste drøm er å utføre akkurat denne jobben (samtidig som man ikke virker for desperat) og at man danker ut kanskje ti andre “kandidater”. Burde være boliger for oss som havner utenfor det som til nå har vært det normale arbeidslivet også.

2 Likes

Det er viktig at man forstår at det ikke er byggekostnadene som driver boligprisene oppover, men at det er folks gjennomsnittelige lønnsnivå som driver boligprisene, det er lønnsnivået som avgjør hvor stor boliggjeld folk klarer å betjene. Det er eiendomsutviklerne og eiendomsbesitterne som driver boligprisene oppover sammen med bankene, dessuten også ren spekulasjon i de senere år. (Man må være klar over at det står flere tomme boliger bla i Oslo som er rene investerinsobjekt, folk har feks kjøpt seg såkalt hytte i Oslo). Det er ikke bare nok å betrakte kampen mellom arbeid og kapital som en kamp om lønnsnivå og arbeidsbetingelser, like viktig er også boligmarkedet. Den lønnsøkning som småbarnsforeldre i etableringsfasen mottar kan ganske raskt bli spist opp av økte boligpriser. Venstresiden må begynne å se disse ting mer i sammenheng.

Dagens boligbygging bla i Oslo med mye bygging av knøttsmå boliger og med lite uteareal forsterker eldrebølgen. Folk i etableringsfasen utsetter barnefødsler pga dårlig råd eller trangboddhet. Det har vært fall i fødselsraten i Norge både etter finanskrisen og oljeprisfallet. Dette forsterker framtidens problemer, færre innenfor abeidslivet skal brødfø flere utenfor arbeidslivet. Det er noe som heter Sekulær Stagnasjon. Samfunnsøkonomien vokser i takt med bla befolkningsantallet, stagnerer eller synker befolkningsantallet vil det trolig føre til økonomisk krise på samme tidspunkt som eldrebølgen inntreffer. Dette er en ganske skummel situasjon.

2 Likes