Nyheter MDTV Forum Om Doner

Blir vädret "extremare"? (2)

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/blir-vadret-extremare-2/

Klimatfrågan är inte så enkel (2) Denne artikkelen av Anders Persson er andre del av hans svar til Benny Anderssons artikkel Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna. Del 1 sto her. Av Anders Persson. Det länder Benny Andersson till heders att han nöjer sig med att diskutera den globala uppvärmningen. Det gäller inte alla som vill skapa…

1 Like

Takker for en meget innsiktsfull og balansert artikkel om klima. Det er sjelden vare i dagens medier.

For de som ønsker å sette seg nærmere inn i dette anbefaler jeg å gå til Klimapanelets (IPCC) klimarapporter. Hovedrapportene, såkalte «Assessment Reports» (AR) som utgis ca hvert sjuende år, har hittil vært gode og balanserte. Den siste var IPCC AR5. AR6 kommer om et par år.

Det som gjengis i hovedstrømsmediene er mer å anse som støy.

Jeg oppfatter Anders Persson som en kritiker av IPCC, ikke en som vil jatte med dem, slik som 20 av 12 politikere.
Politikere er dem som først blir smittet av coronaviruset - jfr. helseministeren i Iran, eller Trumps uttalelser. Polikere har ikke greie helse eller meterologi. Når politisk konservativ radiovert Rush Limbaugh kommenterer coronaviruset blir det latterlig.

Hvorvidt Anders Persson er kritisk til IPCC, eller ikke, overlater jeg til Anders Persson å svare på, men jeg mener det er et stort misforhold mellom hva IPCC skriver i assessment rapportene, og hva hovedstrømsmediene uttrykker.

Ingen assessment rapporter har eksempelvis uttrykt at vi kun har 12 år igjen å handle på før det går mot den sikre undergang.

De skriver heller ikke at vi vet med sikkerhet at været blir «villere».

De unnlater endog å inkludere den ellers obligatoriske frasen fra hovedstrømsmediene om at «det er langt verre enn tidligere antatt»

Mitt inntrykk er at IPCC gjør et godt arbeid med disse rapportene.

2 Likes

NASA fraud

NASA Persists In False Claim That 97% Of Climate Scientists Agree On Global Warming

Scientific corruption at NASA is blatant, producing propaganda designed to further its own Technocrat existence. NASA has persistently refused to remove false assertions about climate studies. ⁃ TN Editor

According to the CEI complaint, NASA’s decision to repeat the false claim violated the Information Quality Act (IQA). Specifically, NASA claimed that “[n]inety-seven percent of climate scientists agree that climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities.” The claim appears on the NASA website on the page “Climate Change: How Do We Know?”

The claim traces back to a study led by John Cook entitled “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature” and published in the journal Environmental Research Letters in 2013.

Vi kan konkludere at NASA er en politisk institusjon, ikke vitenskapelig institusjon

IPCC har alltid vært politisk
Rockefeller er faderen til Roma Club og NWO, rettferdiggjort med “globale problemer”