Nyheter MDTV Forum Om Doner

Blir summen av mye småtteri ganske mye – til sammen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/blir-summen-av-mye-smatteri-ganske-mye-til-sammen/

Av Odd Handegård. Blir det noen reduksjon av klimagassutslippene i verden om Norge produserer 40-50 TWh vindkraft ekstra – når skadevirkningene på norsk natur og økonomi samtidig blir så ufattelige? De fleste av oss benekter – med rette – at våre promiller har betydning for energibruken, bl.a. også fordi det viser seg at ny, fornybar…

6 Likes

Atmosfæren trenger all CO2 den kan få! Den er en drivhus-gass, for svarte. Skal Sahara bli grønn igjen, trenger vi MYE.

4 Likes

Det er ren satanisme å gå til krig mot Guds molekyl CO2, CO2 gir en grønn planet om mat i overflod.

Hadde det var noe sant i løgnen så burde alle jublet, vi vile fått 3 ganger større areal å dyrke mat på og bo på, vi kunne høste 3-4 ganger i året, mao 10 ganger mer mer mat enn i dag.

Slik var det i Vikingtiden da de vokste Sydhavplanter og trær i Norge, verdens befolkning fråtset, selv i Sibir er det funnet tusenvis av fossiler fra dyr vi bare finner i sydlige strøk i dag.

Fakta er at det ikke finnes en enste forsker eller vitenskapsmann i verden som ikke får betalt for det som tror på CO2 løgnen.

Utrolig at voksne folk er så kraftig tilbakestående at de ikke ser at vi har en lysene kule på himmel som styrer klimaet.

Tregrensene flytter seg høyere oppover fjellene jo mer CO2 vi får.
Jeg spør folk om de kan peke på disse klima endringene, er de under sofaen, bak skogen, i bilen ? Ingen som kan peke på dette profitt spøkelset.
Vel klima endringer har vi hatt hvert eneste sekund i 5 milliarder år og vil ha det de neste 5 milliarder årene så sant ingen reiser opp til sola på natta når det er mørk og drar ut kontakten.

Fin låt som passer til artikkelforfatter som jobber som slave for verdens rikest super psykopater.

Prima Vera - 1994 - 03-De Gærne Har’e Godt

4 Likes

Jeg husker Al Gore erklærte “krig mot CO2”.
De som har barn må regne med at barna kommer hjem fra skolen som idioter.
Idag lærer de også
-Dersom man blir smittet med corona må man ikke spise C-vitaminer
-Man må holde avstand til andre folk
-Politiet er rasister

1 Like

Den største fornybare energikilden i EU per nå er fortsatt bioenergi, og den øker for hvert år. Jo mer CO2 i atmosfæren, desto mer bioenergi, og også større avlinger. Husk at mat også er energi. Er det negativt?

Fornybar-energi_EU-28-webb

Bioenergibruken er som ventet svært ulikt fordelt mellom medlemslandene. I Sverige dekker bioenergi litt over 1/3 av all primærenergibruk.

National-Bioenergy-Days-SVENSKA

Bioenergi er også den suverent største fornybare energikilden på verdensbasis, ikke minst i U-landene hvor kumøkk og trevirke brukes til å koke mat. Bioenergi er omtrent like stor som vannkraft og atomkraft tilsammen! Men: I disse landene ville befolkningen elske å gå over til mer lettvint strøm eller gass om de kunne! Med økonomisk vekst går man “automatisk” over til mer avanserte energiformer.

Grafen er fra 2010 og viser ikke fornybare energikilder som vindkraft og solenergi. En tilsvarende graf for 2020 ville vist en ytterst tynn strime på toppen på under 1% av verdens primærenergibruk. Som vi ser er det de fossile energikildene olje, gass og kull som holder verdens samfunnsmaskineri i gang. Spørsmålet blir: Tror man at vindkraft og solenergi med dagens teknologi kan erstatte de fossile brenslene og atomkrafta og opprettholde “business as usual”? Jeg tror det ikke.

world-energy-consumption-by-source

1 Like

Veldig god artikkel ! Norge blir plyndret av grønne kapitalister og snart står Island for tur med rasering og ødelegging av natur. Alt blir velsignet av politikerne som tror at med dette kan de redde kloden , men det er en gedigen missforståelse. Mange blir veldig rike og skattebetalerne får regningen. Prisen er rasert natur, fugle og insekt død i stor skala og en industri som krever mye CO2 for å eksistere. Et rent mysterium hvordan venstre politikk kan støtte dette overgrepet mot naturen og kalle seg for miljøpartier.

2 Likes

Det skyldes “nyspråk”. Åpenbart har noen tatt denne boken som en oppskriftsbok. Ikke en advarsel

2 Likes

Ja det virker sånt ,1984 dessverre Orwellske tilstander " nytale "

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.