Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ble Pfizer-vaksinen presset gjennom?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/ble-pfizer-vaksinen-presset-gjennom/

Påstander i hackede e-poster kommer med detaljer om hvordan EUs legemiddeltilsyn ble presset til å godkjenne Pfizers vaksine, til tross for «problemene» den kunne gi. En påstått utveksling av en samling e-poster mellom EU-ansatte og European Medicines Agency (EMA) viser at medisin-tilsynet ikke var komfortable med Pfizers store fart for å få godkjent Pfizer og…

4 Likes
5 Likes

Alt går tilsynelatende etter Der führer’s oppskrift . . . .

smirkers

Note: Et bilde sier mer enn tusen ord, i dette tilfellet: mange tusener av ord . . . .

6 Likes

Det kommer ikke alltid fram, men allergikere frarådes gjerne å ta vaksinen. Selv Pfizer har nevnt dette, og i følge New England Journal of Medicine har allergikere ti prosent større sjanse for å få allergisk sjokk av koronavaksine sammenligne med andre vaksiner https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2035343

6 Likes

Artikkelen du lenker er interessant tjatta av mange grunner. Vi kunne lese der at av sykepleierne som ble spurt ville:

52% vil ta vaksinen
37% er usikre
11% vil ikke ta den.

Dette er jo faktisk sensasjonellt og oppsiktsvekkende. Sykepleierne har vel formodligen sett denne “svartedauden” som herjer på nært hold, og vaksinene er jo trygge (påstås det), så hvorfor vil så mange ikke ta de? her er det helt klart noe som skurrer i narrativet. Hvis PEST herjet på jobben din, ville ikke du tatt en trygg vaksine hvis du faktisk var utsatt for PEST på jobben?

Dette forteller oss to ting:

  1. Ihvertfall 48% av alle sykepleiere synes ikke COVID19 er spesielt skremmende.
  2. Ihvertfall 48% av alle sykepleiere er selv usikre på vaksinens sikkerhet, og synes risikoen ved vaksinen virker større enn risikoen ved COVID19.

Hvis motstanden er så stor blant helsepersonell så kan man bare tenke seg hvor stor motstanden er i befolkningen generellt (vi antar her at helsearbeidere er mer medisinfaglig “opplyste” enn oss uopplyste lekfolk og annet pakk).

7 Likes

Eg får det til at det står ti ganger og ikkje ti prosent.

2 Likes

“– Eg veit det er mange helsepersonell som er redde no. Dei ønsker ikkje å ta vaksinen, men tør ikkje nekta, seier Sandhåland”.
Hvor mange av de er det blant de 52%?

1 Like

Denne undersøkinga såg eg fyrst referert her:

Halvparten av sjukepleiarane ville umiddelbart ta vaksinen, medan andre undersøkingar synte at 60% av folket totalt sett ville det. Det vil seia at før jul var det minst like stor vaksineskepsis blant sjukepleiarar som blant folk flest. (Den delen som nekta blankt var likevel mindre blant sjukepleiarar enn blant vanlege folk.) Konklusjonen min er at sjukepleiarane er meir skeptiske fordi dei veit meir om både vaksinen og kroppen sitt immumsystem enn det mannen i gata gjer.

2 Likes

Her snubler det allerede i åpningen. Man vet intet om langtidseffekten(bieffekter) av denne vaksinen da den ikke har gått gjennom normal testing før godkjenning.

4 Likes

Det same tenkte eg, kva er evidensen for at denne vaksinen er trygg og effektiv?

3 Likes

Her er forresten link til originalkjelda: https://www.nrk.no/norge/mange-sykepleiere-er-usikre-pa-koronavaksine-1.15261861

1 Like

Fordelinga ein fann blant sjukepleiarar var 50-40-10, men i “normalbefolkninga” 60-20-20. Både dei som definitivt ville og dei som definitivt ikkje ville ta vaksinen var færre blant sjukepleiarane enn blant folk flest.

Men eg skal vera einig med Dagens medisin i at argumentet om at sjukepleiarane er ein del av normalbefolkninga vert litt feil. Det er sjølvsagt fordi forbundet prøver å feia under teppet at det finst reelle faglege argument for å vera skeptisk til vaksinen.

I dei heile er det ein del undertrykking av fri og open debatt om dette, så det er viktig at me kan møtast på forum som dette og utveksla synspunkt.

2 Likes

Interessant kommentar fra Berg i FHI i artikkelen, som avviser at effekten er uviss, men som samtidig sier:

– Det stemmer at me veit litt lite om kort- og langtidseffekten. Men effekten her og nå er det veldig gode studiar på, seier han.

Seriøst???

Sett i sammenheng med utsagnet om “Vaksinane som no er godkjende har like godt dokumentert effekt som kvar og ein annan vaksine”, må jeg si jeg vil tenke meg veldig godt om før jeg igjen eventuelt tar en nylig godkjent vaksine noen gang!

5 Likes

Det koster de ikke en kalori å kaste sin troverdighet under bussen.

2 Likes

Slik snakker en mann som er kjøpt og betalt. De eneste studiene som er gjort er gjort av produsentene selv, og så vidt jeg vet er ikke dataene tilgjengeligjort for “peer review” en gang (tror det var British Medical Journal som etterlyste dataene, mao. en rimelig seriøs aktør).

Studier gjort av en part som strengt tatt er inhabil, har stor økonomisk interesse av å pushe vaksinen, har immunitet mot straff, har ikke delt dataene sine, har ikke blitt “peer reviewed” - ja, hva kan gå galt her mon tro?

4 Likes

Han kan ikke si noe annet, da vitenskapen i dag sier at studien er korrekt, og da må fagpersoner forholde seg til det om de ikke vil miste jobben.

Først når det kommer nye vitenskapelige data som tilsier at Pfizers vitenskapelige påstander var feilaktige, kan han uttale seg om det.

For at en vitenskapsmann skal kunne uttale seg om hva han tror, så må det være motstridende data. At denne ortodoksien også har sine svakheter, er jeg enig i, men det er nå en gang den ortodoksien Berg i FHI må følge.

Israel har virkelig massevaksinert, så og resultatene derfra er på vei, og det kan virke som at genterapien (egentlig ikke en vaksine) virker dårligere jo eldre man er.

Myndighetene er ikke din venn, myndighetene vil ikke det beste for deg. Ikke la deg presse til å få sprøytet dette eksperimentelle middelet i kroppen, ingen vet hva langtidseffekten kan bli. Vil DU spille hasard med ditt eget liv og din egen helse? Jeg tar ikke den sjansen, og ihvertfall ikke når:

  1. Sjansen for å dø er utrolig liten.
  2. Det finnes medisiner som fungerer allerede, og som man vet nesten alt om (Ivermectin, HCQ+sink).

Tenk selv!

4 Likes

De kan lire av seg alt skvalderet de vil. “Folk flest” har ikke operativt logikksenter. Autopiloten styrer det meste :slight_smile:

3 Likes

Herd Instinct :
A situation in which people act like everyone else without considering the reason why

4 Likes
1 Like