Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bit for bit: Nå får EU myndighet på enda et felt i Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/bit-for-bit-na-far-eu-myndighet-pa-enda-et-felt-i-norge/

To ganger har Norge stemt NEI til EU, men regjeringer både fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre har sørget for å legge Norge mer og mer inn under EUs makt. Når EUs fjerde jernbanepakke innlemmes i EØS-avtalen, får EU-domstolen myndighet på enda et felt i Norge. Som Nettavisen skriver: I fjerde jernbanepakke legges det i…

5 Likes

Husk at de ansatte i UD feiret vår inntreden med stor firmafest, kvelden før forrige avstemning. Det var også de folka som tok seg av grenseoppgangen etterpå. Det ville ha vært rart om de ikke benyttet anledningen. Senere har det blir en tradisjon.

6 Likes

Man kan formelig se geipen henger og champagneflasken stå litt tafatt i kjøleren. “Vi har en jobb å gjøre. Vi tar et krisemøtepå mitt kontor 0700 i morgen. Opp med humøret. Dette fikser vi” sier NN. Og alle tusler hjem

2 Likes

Den globale storkapitalens politikere gjør det oppdraget storkapitalen har gitt dem, åpne økonomiene for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landets ressurser og infrastruktur og privatisere sosiale rettigheter, og erstatte dem med tjenester det må betales for, kort sagt implementere neo-liberal markedsøkonomi. Politikere som vil inn i EU representerer global storkapital og ikke folk og land.

Sammen med nedbygging av landgrenser og utvisking av nasjonal identitet, kommunesammen-slåingen og fylkes-sammenslåing er en del av det, nedlegging av utkant og distriktsnorge er i tråd med FN Agenda 2030. Globalismen gjør Norge til en del av en global frihandelssone styrt av kapitallovene hvor sosiale rettigheter er borte, det blir en ren monetær verden.

Jernbanepakke 4 vil nok inneholde muligheter for selskapene til å skille ut personale i egne selskaper. Det gjør at arbeidstakerrettighetene blir uthulet, og selskapene kan presse de ansatte på lønn og vilkår og hente inn billigste tilgjengelige arbeidskraft som EU-reglene tillater. For det er på rovdrift av personale de kan hente inn mest profitt.

5 Likes

Regjeringen mener at pakkene blir MINDRE inngripende dersom man deler dem opp i små biter og behandler hver bit for seg, gjerne med litt tid mellom dem slik at vi ”glemmer” den forrige behandling når nestemann kommer på bordet, og dermed kan behandles med simpelt flertall.

Men en jevnlig og systematisk svekkelse av Grunnloven med en bit her og en bit der, som til sammen blir et STORT inngripende, må behandles som ett stort inngripende etter § 115.

I så fall har våre politikere over lang tid brutt Grunnloven, ikke utilsiktet eller ved et uhell, men trolig planmessig og bevisst i den hensikt å flytte suverenitet vekk fra folket over til EU, på en måte som bør kunne forfølges med riksrett.

Fra https://www.derimot.no/en-lang-reise-taes-skritt-for-skritt-grunnloven-fjernes-pa-samme-mate/

1 Like

Beskrivende at forsamlingsretten ble avskaffet denne grunnlovsdagen og redusert til en tafatt dansevideo av regjeringen

3 Likes

Her skrives det at Hareide driver med verbal hokus Pokus,men hva med de europeiske venstresidene,inkludert den norske?
Trenden er jo at venstresidene enes i retning: Vi må gå inn i EU for å demokratisere og humanisere kapitalismen. Ved Brexit i England kom det fram at Momentum-bevegelsen (Ja til EU) hadde begeistrede tilhengere i Rødt også.
EU-iseringen av Norge går jo på skinner og en sentral grunn er at ingen partier legger noen stor pasjon i å kjempe mot alle tiltakene.
En kjemper heller ikke mot den amerikanske militariseringen av Norge og alle gigant militærøvelsene på rekke og rad - som fordyper atomrakett-filosofien. Polen neste.
Jeg ville faktisk bli overrasket om det kom noen som helst aktivisme fra “venstresida” i disse sakene. Flytende havvind begeistrer også Kommisjonen i Brüssel,ikke bare Aker og Røkke.

1 Like

Vår egen venstreside på steigan.no er ja til lockdown, ja til sensur, nei til fly og bil, og sats på havvind.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.