Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bill Gates: – Forbud mot massemøter og demonstrasjoner til alle er vaksinert

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/bill-gates-forbud-mot-massemoter-og-demonstrasjoner-til-alle-er-vaksinert/

Verdens nest rikeste mann, Bill Gates, har investert tungt i vaksineprogrammer, og har blant annet fått mange norske skattemilliarder av Erna Solberg for å gjøre det. Nå griper han sjansen, og ser koronakrisa som en mulighet til å tvinge fram en global massevaksinasjon. Inntil vaksinen foreligger skal sosial distansering og møteforbudet opprettholdes, sier han i…

8 Likes

De har allerede begynt og teste det ut!

3 Likes

Når det kan lagres så mye informasjon på bare 20 mikrometer i diameter, hva kan da rommes av informasjon i på størrelse med en chip som skytes inn under huden på katten? Dette er bare begynnelsen, når tvangsvaksine-programmet er gjennomført, og alle er oppført i en database, vil “de biokompatible mikropartiklene” bli byttet ut med større utgaver med mange flere funksjoner.

“For din sikkerhet og for at ambulansepersonell skal raskt kunne stille diagnose og gi raskest mulig behandling”, “for at bestemor og bestefar på sykehjemmet automatisk skal få riktige medisiner i riktig mengde”, “innebygget GPS gjør at redningsmannskap raskere kan finne deg når du er savnet etter fjellturen” selges det inn med til de godtroende.

Teknologien som gir total kontroll over individet kan selges av MSM som hipt for moderne mennesker, “med en chip kan du bare gå om bord i flyet uten innsjekking”, kassen i butikken registrerer automatisk varene når du går ut og belaster din konto". De som går imot og advarer mot hva dette innebærer latterliggjøres som luditter.

Chipping med digital ID og digital valuta gir total kontroll over individet, kjøper du en samfunnskritisk bok vil de vite det, reiser du et sted vet de med en meters nøyaktighet hvor du er for eksempel. Tre personer sammen som ikke er i familie kan overvåkes automatisk. En chip blir “the mark of the beast” i ordets rette bemerkelse. New World Orders globaliserte verden med en valuta, et MSM, en leder er beistet, en orwellsk verden 2.0.

8 Likes

Det er synd at Pål Steigan støtter alt som finnes av konspirasjonsteorier relatert til Bill Gates, og på den måten svekker behovet for en global beredskap for å kunne takle pandemier bedre enn Covid-19 pandemien er et grelt eksempel på.

Det Pål Steigan synes helt uvitende om er at Bill Gates ikke har noe personlig politisk maktmotiv, eller personlig økonomisk profitt motiv, for å gjøre hva han kan for å forbedre den globale pandemi beredskap. Alt han sier og gjør vitner om et operativt engasjement, og ikke et politisk eller økonomisk engasjement på vegne av seg selv.

Vaksiner har blitt et fyord ved den linjen Pål Steigan følger. Men vaksiner er av de beste verktøy vi har til å sørge for herd immunitet i befolkninger, slik at spesielt farlige pandemier ikke får de konsekvenser som vi nå har erfart ved Covid-19 pandemien.

Det er forøvrig ikke bare vaksine som er del av Bill Gates engasjement. Det omfatter alle faser av det å være forberedt på, etablere global beredskap, og å kunne håndtere en pandemi effektivt.

Bill Gates har lenge vært både en varsler om manglende beredskap, og en pådriver for å få etablert nødvendig beredskap. Han er nå på sørgelig vis blitt bevist korrekt i sine vurderinger av status for verdens evne til å møte og håndtere pandemier.

Det er å håpe at støtten til dette arbeidet nå blir langt mer konstruktiv enn det Pål Steigan, og mange andre driver på med. Det må være mulig selv for de politisk engasjerte å skille mellom stereotypt politisk fiendebilde maling, og den operative virkelighet vi alle er del av. Enten vi er politisk engasjert eller ikke.

Det synes jeg også, men når man har overbevist seg om at det ikke er naturlige årsaker til at de vestlige regjering handler som de gjør fordi de først underskattet farligheten av koronaviruset, for så å muligens overskatte farligheten, så er det vel bare konspiranoia-forklaringer som står tilbake.
1mill communitas

Det kan bli svært farlig hvis store menneskemasser på flere kontinenter tvangsvaksineres samtidig. Hvis vaksinen har bivirkninger, vil det ramme store deler av befolkningene på flere kontinenter samtidig. Av den grunn må en vaksine først utprøves på et mindre antall først, så når bivirkninger viser seg så får andre reservert seg mot å ta vaksinen. Spesielt hvis den skal inneholde noe helt nytt i vaksinesammenheng som en digital ID, noe som burde føre til verdensomspennende protester.

Tvangsvaksinering burde føre til store protester uansett, men nå kan makthaverne utnytte panikken i ukritiske og lydige befolkninger. Som vi så under svineinfluensaen som storkapitalens MSM skremte opp hele verden med, det var en mild influensa. Men vaksinen gjorde mange syke og avhengig av medisiner for resten av livet, til stor profitt for storkapitalens legemiddelselskap som utviklet vaksinen.

2 Likes

Hele kampanjen til Pål Steigan bygger på stråmannsargumentasjon. Hvor Pål Steigan argumenterer mot og kritiserer en stråmann beskrevet ved konspirasjonsteoretiske påstander, insinuasjoner og ulike koplinger til andre personer, selskaper, m.m. Påstander som tillegger Bill Gates motiver og hensikter det ikke finnes et snev av bevis for.

At Bill Gates er av verdens rikeste er ikke i seg selv et bevis i denne anledning. At han er en særdeles velykket gründer for produkter som de fleste i verden er brukere av vil nødvendigvis føre til rikdom. Men det er ikke noe å kritisere som om det skulle være en dødssynd at Bill Gates har vært med til å gjøre dataverktøyet til allemanns eie.

For de som lurer på hvordan Bill Gates har blitt så rik, kan man f.eks søke på “microsoft tax avoidance” og “microsoft tax haven”. Gates - som andre kjente gigantselskaper (Pfizer, GE, Amazon, FB osv) har hatt som mål å minimere skatten - for mest mulig profitt. Og det vil de fortsette med så lenge mulighetene er til stede. At Gates er en joker for Bigpharma er ingen nyhet. Han er kanskje den viktigste brikken i dette kapitalistiske sluttspillet.

6 Likes

Gates er ikke dum, først kjøper han seg opp i Big Food og deretter Big Pharma.
Big Food sørger for at vi får all verdens metabolske sykdommer.
Big Pharma sørget for at de ble for dyrt for andre enn de aller største å utvikle medisiner.
Deretter sørget de for å få kolesterol demonisert, slik at kroppen fikk vanskeligere for å lege seg selv.
Til nå har de tjent 10 000 milliarder kroner på kolesterol-senkende legemidler, samt andre utallige milliarder på legemidler som lindrer symptomene.
Perfekt pengemaskin.

2 Likes

Storsinnet av Pål Steigan og slippe til Satanister som deg Geirijo.

At du er så sinnsforvirret at du mener at en mann skal bestemme over alle andre i verden sier jo sitt, du får kose deg i helvete da, det er satt av en spesiell liten plass til slike som deg som Gamle Erik setter ekstra stor pris på.

Vi andre som ikke vil dit du skal holder oss til helvete unna ID2020 og døds vaksinen.

Bill Gates het opprinnelig Bill Rockefeller.

etueiuetutu

3 Likes

Siste undersøkelse fra USA går ut på at 77% av amerikanerne holder Kina ansvarlig for den tragedien som har rammet USA og verden.
Jurister knyttet til Staten utferdiger dokumenter hvor Kinas kommunistparti er folkerettslig skyldig i en forbrytelse.
Profilerte folk på resett og document jobber nå natt og dag for å få fortgang i et “oppgjør” (krig) med det Kinesiske kommunistpartiet.
At viruset skulle stamme fra noe annet enn flaggermuser i Wuhan er et synspunkt som er illegalt og forbudt. Store opprydninger foregår på nettet for å fjerne ideer om at Coronaen er et laboratorium-produkt. Det er forbudt å mene noe annet enn ville dyr-teorien - som ifølge disse ble spredt globalt med vilje av Kommunistpartiet.
Dette kan bli en av argumentene i den forestående krigen. Som på det propagandistiske nivå er i full gang i Norge også.

3 Likes

Kina er ansvarlige for å ha spredd smitten til resten av verden. Hva som er vanskeligere å bevise er om de gjorde med vilje eller ikke.

1 Like

Fra Pepe Escobar

2 Likes

Ikke nevner Pepe Escobar Kinas totalitarisme, og ikke nevner at Kina ga dette viruset videre til verden, ved å insistere på at flyavganger til andre land skulle være åpne, og ved å fortelle usannheten om at viruset ikke smittet effektivt mellom mennesker.

Spiller på at vi alle må chippes og vaksineres gjør han også, selv om det i hovedsak er gamlingene som behøver vaksine, og ikke barn eller den yngre garde. Det er ikke obligatorisk med influensavaksine eksempelvis, men risikogrupper anbefales å ta den.

Enten det blir kvanteprikktatovering eller chip eller en annen teknologi, er det vel allerede hevet over tvil at denne datalagringsenheten skal inneholde både borgerlønn (i form av sentralbanksternes egen kryptovaluta) og vaksinedata og en form for social credit score. Uten chipen/tatoveringen blir man sosialt handikappet i så stor grad at deltagelse i arbeidslivet og resten av samfunnet blir umulig. Scannere plassert ved inngangen til alle butikker, skoler og andre institusjoner, sørger for å slippe forbi kun det chippede kveget. Alle andre holdes utenfor, og får da etter beste evne prøve å opprette parallellsamfunn hvor de kan drive med økologisk landbruk o.l, i den grad sånt blir lov. Jeg ser dog for meg at patruljerende droner kommer til å gjøre det vanskelig for slike parallellsamfunn å overleve over tid.

Det sies vel også at chipen vil kunne overvåke kroppens vitale funksjoner, og eventuelt også påvirke disse. Man kan tenke seg at myndighetene har en digital bakdør inn til chipen, og kan påvirke kroppens metabolisme o.l. hvis kveget tenker feil tanker eller har organisert seg i en fagforening e.l. Fjernstyring av hjerterytme kan være en mulighet. Jeg tar det for gitt at disse chipene er koblet opp mot Tingenes Internett via 5G-nettet. Og å komme seg unna dette nettverket blir trolig vanskelig, all den tid Elon Musk m.fl. sender opp tusenvis av satellitter som sørger for 5G-dekning på hele kloden, også ute i ødemarka hvor det før kanskje var relativt trygt å oppholde seg.

Sjekk også ut fjernstyring av nervesystemet. Jf. varslere som Robert Duncan, samt MSM-innslag om mind control-teknologien Jose Delgado m.fl. utviklet allerede på femtitallet, som den gang var kommet langt. Å fjernstyre folks tanker og følelser var noe Delgado behersket for mange tiår siden, og selv CNN lagde TV-innslag om mind control-teknologi tidlig på åttitallet. Dessverre er CNNs innslag slettet fra YouTube nå, av “en eller annen grunn”. Delgado finner man til en viss grad fortsatt info om. Også må man ta høyde for at hemmeligstemplet militærteknologi ligger minst noen tiår foran kjent mainstreamteknologi av slaget Delgado & Co. til enhver tid har drevet med.

1 Like

Bill Gates har holdt på med det samme i flere årtier, og han har hverken investert i Big Food eller Big Pharma. Hva som hele tiden slenges ut av påstander og insinuasjoner er rett og slett bare løgn uten noe etterrettelig faktagrunnlag.

Det er vanvittige påstander. Dersom noen ville plante biologiske våpen for å ramme sine fiender. Hvorfor i allverden skulle de starte med seg selv? Dette henger ikke på greip!

Det er mulig at f.x. USA eller Israel har plantet viruset i Wuhan, i nærheten av Kinas egen lab, så det skulle se ut som at Kina selv hadde vært klønete. Eventuelt kan viruset ha sluppet ut av laben ved et uhell. Selv CNN o.l. har nå begynt å skrive åpent om denne muligheten, og er ikke lenger avvisende til teorien om at viruset er et biovåpen som enten med overlegg eller ved et uhell havnet ute i det fri.

2 Likes

Hvor mange kjenner du som ville godta å bli chippet?

Jeg tror ikke jeg kjenner noen, og jeg ser heller ikke hvilket behov det skulle være for et lands myndigheter å gjøre dette.

Kina kanskje chipper sin befolkning, men jeg tror ikke det en gang vil bli foreslått av noen vestlige politiske partier.

Kina-viruset er så smittsomt at det ikke kunne ha eksistert andre steder som smitte i befolkningen uten å blomstre opp.

Jeg har da ikke sagt noe om at de mente å smitte ned egen befolkning. Det har kommet et utall virusutbrudd fra “våtmarkedene”, hvor de fleste ikke er spesielt smittsomme, men Kina forsatte med tillate salg av levende ville dyr, selv om man visste det var farlig. Om det var et biovåpen fra USA, noe jeg ikke tror, så ga også “våtmarkedet” Wuhan muligheten til å slippet ut viruset der, da det ville gjøre at det ble vanskelig å utelukke at det oppsto naturlig ved at en flagermus smittet et beltedyr, som igjen smittet mennesker.

Hovedpoenget er at smitten blomstret opp i Kina, og at Kina ga viruset videre til resten av verden. Om Kina gjorde dette med vilje eller ikke, vites som sagt ikke, men likefult så var det Kina som presenterte viruset som mindre farlig enn det var, og insisterte på flyavganger til resten av verden fra Wuhan, selv etter at karantenene hadde begynt der.

Kina arresterte også varslere.
CHEN QIUSH

1 Like