Nyheter MDTV Forum Om Doner

Big Ugly Fat Fucker

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/big-ugly-fat-fucker/

Av Terje Alnes. Utplassering av B-52 bombefly i Europa er en ytterligere eskalering av konflikten med Russland. Norske politikere reagerer med servilitet og opptrer som «Papegøyen fra Amerika». Det har nylig blitt kjent at USA utplasserer B-52 bombefly i Europa. 6 fly, og 450 personer fra det amerikanske flyvåpenet, ble forflyttet til Royal Air Force…

5 Likes

På slutten av det sterkt politiserte søttitalet sat vi seksåringar og song om papegøyen frå Amerika med to fingrar klemt om nasen for å etterlikne den pipete fuglerøysta. Mange av oss hadde politisk engasjerte foreldrar, men eg trur ikkje det fall nokon inn å tenkje på nett den songen som politisk satire. Men med Egner kan ein i røynda aldri vita.

3 Likes

B-52 bombeflyets grusomme fremtoning symboliserer presist hva det er, og ikke minst hva det brukes til. PURE EVIL… Hvis noen har blitt forledet til å tro at vårt (Danmark mfl) innkjøp av kamp/angrepsflyet F-35 handler om å “forsvare Norge”, kan vi bare informere om at dette er vås fra ende til annen. Vi er i ferd med å bygge opp en av USAs viktigste militærbaser, herunder fanen forsvar, NATO-allianse, fredsbevarende operasjoner, demokrati - og at det har en “avskrekkende effekt”. I tillegg suppleres dette med at det handler om viktige arbeidsplasser og økonomisk vekst (for noen). Dette handler kun om å være på parti med den sterkeste gutten i klassen, og en del av et Caporegime som Alnes så treffende kalte det, der mafiabossen gjennom sine Capos, kan ta for seg det han vil. Med nesten halvparten av verdens militære budsjetter i ryggen anses dette som dokumentert.

Forsvarsanalytiker John Berg både illustrer og bekrefter denne galskapen (muligens utilsikta) gjennom en artikkel fra NTB, publisert 8. des. 2015 på NRK.no:

“Flere av flyene er i dag «låst» til pålagt NATO-beredskap i nord og kan derfor ikke avsees til krigsinnsats i Syria” - påpekete Berg den gang - og tilføyer: “De seks norske flyene som deltok i bombingen av Libya i 2011, var på vingene i over 3.100 timer i løpet av fire måneder. Det tilsvarte omtrent ett års drift av i alt 15 fly i Norge.”

Det vi hodeløst forsvarte her som verdens største “investor” i Wallstreet-kartellet var våre fremtidige økonomiske interesser, plasseringer og dominans - på bekostning av at uskyldige menneskliv går tapt under våre “fredsbevarende og demokratiske” intervensjoner. Pytt sann sa Petersenutvalget, god treninga sa èn, og det var verdt det - sa noen andre (!)

4 Likes

Amén. Som gjentatt til det fredso kjedsommelige: AS Norge er ikke imot krig. Vi har ikke råd til slike luksuriøse holdninger i en krigsprofittbasert økonomi.

3 Likes

Ein ting står likevel heilt klart: Elgane hans hoppar ikkje, for kolsvarte.

B-52 flyene kan avfyre missiler, men er først og fremst et bombefly, og vil B-52 flyene være en trussel mot Russland hvis Russlands luftforsvar er fullt operativt? B-52 flyene vil ikke kunne fly inn på russisk territorium på bombetokt før etter at Russlands luftvåpen er slått ut, og da er krigen over allikevel.

B-52 flyenes skremmende kapasiteter som bombefly som har gjort det nærmest ikonisk kommer av at det har kun bombet forsvarsløse land og folk. Mot et fullt operativt russisk luftforsvar tror jeg ikke en B-52 kan slippe så mye som en bombe på russisk territorium før det blir skutt ned. Så trolig tar russerne utplasseringen av B-52 flyene i Europa med fatning.

Men det er enda en provokasjon mot en fredelig Russland som har et utelukkende defensivt militært forsvar, og ikke har en militærbase utenfor russisk territorium. Har B-52 flyenes utplassering symbolsk verdi som slagskipene har for USAs marine?

Det som skremmer er at det synes som at USA ønsker at storkrigen skal skje i Europa, og spare USAs landområder for ødeleggelse. Da vil USA få samme posisjon som de hadde i 1945, og dollaren er reddet. Krigshaukene i Pentagon og kongressen gambler med at avskjærings-rakettbatteriene de har stilt opp langs grensen til Russland skal kunne skyte ned russiske raketter i et russisk gjengjeldelsesangrep.

Men klarer bare 10% av Russlands enorme arsenal av strategiske multi-stridhode atomraketter å komme igjennom, er alt landbasert liv i Vesten fullstendig utradert, spesielt i bebodde områder. En apokalypse som USA/NATO i tilfelle vil bli hundre prosent ansvarlig for, fordi det er de som hisser til krig.

Norge er ikke atomfri sone lenger, som Erik Solheim erklærte på 70 tallet. Nå som Norge gjøres om til en fremskutt amerikansk militærbase vil en ikke kunne utelukke at Russland i en krig mot USA/NATO vil feks bruke en strategisk atomrakett mot Rygge flyplass, som skal gjøres om til en flyplass for amerikanske/NATO kampfly som vil bestykkes med atomvåpen som F-35 flyet, og mye av Østlandet blir ubeboelig.

Er Wall Street bank-kartellenes (det er de som eier krigsvåpen-industrien) strategi, at Russland vil gi etter for den militiære beleiringen og sanksjons-beleiringen, avsette Putin, og innsette en ny Jeltsin som tillater at plyndringen som de satte igang under Jeltsin fortsetter? De vil bryte opp den russiske føderasjonen og få eierskap til Russlands veldige landressurser.

Klarer de dette, vil nok ikke Kina kunne motstå presset og må kaste kortene. Og New World Order kan ikke stoppes, de vil få sitt globale marked med en verden, en leder, en valuta og et verdensomspennende militærpoliti, som forvalter en slaveklasse i åpent fangenskap for herskerklassen, omtrent som viltvoktere i en dyrepark forvalter de forskjellige dyrepopulasjonene. Måtte Russland stå i mot, for faller Russland er NWO uunngåelig.